Zenginlik Duası

Zenginlik duası ve en kısa zamanda zengin olmak için okunacak duaları sizin için derledik. Müslümanların pek çoğu manevi anlamda olduğu kadar maddi anlamda da zengin olmak ister bunun için de ellerini açarak Allah’a dua ederler. Peki sıklıkla aranan en etkili zengin olma duası nasıldır?

24 Saatte Zengin Olmak İçin Okunacak Dua – Zenginlik Duası

Müslümanlar, İslam dininin emrettiği helal kapsamında maddi boyuta ulaşmayı arzu ederler. Bunun için de mal ve mülk edinebilmek amacıyla yüce Allah’a yönelerek zenginlik duası etmektedirler. Çünkü Allah’ın, kulları sadece kendinden talep ettiği sürece gerek uhrevi gerek dünyevi her şeyi önlerine serecek kudreti vardır. Hayırlı ve doğru yoldan servete erişebilmek için Müslümanlar dualarını eksik etmemelidir.

24 Saatte Zengin Olmak İçin Okunacak Dua
24 Saatte Zengin Olmak İçin Okunacak Dua

Dikkat edilmesi gereken şey ise bu duaların bir defaya mahsus okunmaması, her dönem tekrarlanması lazımdır. Rızkın artması, fakirlik ve sefaletten kurtulmak, hayırlı bir zenginlik mertebesine ulaşmak için hangi duaları okumak gerekmektedir? İşte Müslümanların maddi yönden durumlarını güçlendirmek için etmesi gereken dualar;

En Etkili Zenginlik Duası

Bu zenginlik duası İmamı Gazali hazretleri tarafından tavsiye edilmiş olup 3-5-7-11-19-21 gibi tekli sayılar şeklinde okunması gerekmektedir. Bu duanın her gün 70 defa okunması makbuldür. Hz. Ali, kişinin Uhud dağı kadar borcu olsa Allah Teala ödetir buyurmuştur. Dua şu şekildedir; “Allahümme Ya Ganiyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü, Ya Rahimü, Ya Vedûd. Eğnini bi Halaike an Haramike ve bi Fadlike Ammen Sivak.”

Duanın anlamı ise şu şekildedir; “Ey Gani, Hamid, Mübdi, Mu’id, Rahman ve Vedud olan Allah’ım! Beni helal ettiklerine iktifa ettir. Haramlara düşürme, Fadlınla ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme.” Bu dua Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye öğrettiği zenginlik duasıdır. Oldukça kısa ve çabucak ezberlenebilen bir duadır, duayı devamlı ve inanarak okumak oldukça önemlidir. Bunun sonucunda helal kazancın kapısı sonuna kadar açılacaktır.

En Etkili Zenginlik Duası
En Etkili Zenginlik Duası

Bir başka zenginlik duası ise şu şekildedir; “La ilahe illallahu Melikul’Hakkul’ mubin. Muhammedun rasulullahi sadikul va’dul emin.” Bu büyük ve mübarek olan tevhid maddi ve manevi zenginliği getiren çok kıymetli bir duadır. Bu duayı her gün 100 defa okumayı alışkan haline getiren kişi, fakirlik içinde ise fakirlikten kurtularak zengin olur. Fakirlik ve sıkıntı içinde değilse de bu duayı okuduğu müddetçe sıkıntı ve fakirlik görmez.

Hz. Süleyman tarafından okunan zenginlik duası ise şöyledir; “Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’di, inneke entel vehhâb.” Bu duanın 12 kez okunması gerekmektedir. Belirli bir günü yoktur dilediğiniz günlerde 12 defa okumanız yeterlidir.

Söyleyebileceğimiz son zenginlik duası ise şu şekildedir; “Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.” Bu dua her gün 4 defa okunmalıdır. Fakat günde 41 defa okunduğu taktirde daha etkili olur.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri