Yuşa Peygamber Kimdir?

Yuşa peygamber Musa peygamberin yeğeni olup İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Musa Aleyhisselam onu yerine vekil tayin etmişti.

Yuşa peygamber için İsrail oğulları Yeşu diyorlardı. Yuşa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam’a indirilen dinin esaslarını insanlara anlattı. İnsanlara Allah’ın emir ve yasaklarını, Allah’a olan ibadetlerin nasıl yapılacağını, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kendisi de bunun üzere yaşadı.

Yuşa Aleyhisselam Mısır’da doğdu. Eğitimini Hz.Musa’dan aldı. Ona hizmet etti. Ona çok iyi dost oldu. Firavunun zulmünü Musa Aleyhisselam Mısır’dan hicret ettiğinde yanında Yuşa aleyhisselam da vardı.

Musa peygamberin Hızır Aleyhisselam ile görüşmek için çıktığı yolculukta, Yuşa peygamber Musa Aleyhisselam’ın yanındaydı. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam’la karşılaşınca, Yuşa Aleyhisselam geri döndü.

Yüce Rabbimiz Musa Aleyhisselam’a Filistin ve Şam bölgesi bölgesine vereceğini söyledi. Fakat İsrailoğulları Musa Aleyhisselam’ı dinlemediler. Oraya girmek İstemediler. Yüce Rabbimiz Musa Aleyhisselam’a şöyle Vahiyde bulundu.

Ey Musa ben burayı sizin için memleket ve yerleşme yeri olarak yazdım takdir ettim. Oraya git ve düşmanlarından kim varsa onlarla harp et. Zira onlara karşı sizin yardımcınız benim. Kavminden her koldan bir temsilci Seç al. Onlar vefakar ve itaatkar olsunlar “

Musa Aleyhisselam Yüce Allah’ın emri üzerine iyi haber toplayan sözünde sadık ve vefakar birer temsilci seçti. Bunları Eriha Şehri ahalisi hakkında bilgi toplamak için gönderdi.

Aralarında Yuşa peygamber de vardı. Hep beraber eriha ya gittiler. Eriha ahalisi kuvvetli ve kalabalık bir topluluktu. Geriye dönüp kavimlerine gördüklerini anlattılar ve korkup onlarda harbe gitmekten vazgeçtiler.

Ve feryada başladılar. “Keşke Mısır’dan gelmeseydi, orada ölseydik. Allah bizi zalimlerin memleketine sokmasaydı, yoksa hanımlarımız, çocuklarımız ve mallarımız gidecek gibi şeyler söylediler. Temsilciler içerisinde bulunan Yuşa Aleyhisselam ve yanındaki Kalip Bin Yukna, israiloğullarına korkmamaları gerektiğini, Allahü Teala’nın Yardımcı olacağını söylediler.

Yüce Allah Ayet ile uyardı

Yüce Rabbimiz Maide Suresi 23. ayetinde şöyle buyuruyor.”Ey İsrailoğulları zalimlerin şehrinin kapısından hemen girin. Onların vücutlarının büyüklüğünden korkmayın. Biz onlara gidip gördük ve öğrendik. Onların bedenleri büyük ve kuvvetli fakat kalpleri zayıftır. Sizinle harp etmeye Ruhi metanetleri yoktur.

Bir defa kapıdan girdiniz mi, Allahü Teala’nın vadettiği yardımın size gelmesi ile elbette siz gariplerden olursunuz. Siz gerçekten inanan Allahüteala’nın vadinin tasdik eden kimseler iseniz, Allahü Teala’nın kudretine, size yardım edeceği hakkındaki vaadine, Musa Aleyhisselamın peygamber olduğuna inanıyor ve iman ediyorsanız, düşmanların boy ve cüsselerine bakarak aldanmayınız.

Onlardan korkmayınız. Size ilahi yardımın geleceği hususunda ve bütün her halinizle Allahüteâlâ’ya tevekküle gelip, Ona İtimat ediniz. Yalnız ona güveniniz ve cihattan geri durmayınız.”

İsrailoğulları Yüce Allah’ın onca vaadine ve söylediklerine rağmen Yuşa Aleyhisselam’a inanmadılar. Onlara saldırdılar ve taşla sopayla onları öldürmek istediler.

İsrailoğulları Yuşa Aleyhisselam’ı ve Galip bin Yukna’yı taşladılar. Musa Aleyhisselam’a karşı gelerek Allahüteâlâ’ya İsyan ettiler. Bu duruma Musa aleyhisselam çok üzüldü.

Allah İsrail oğullarına kırk sene süre ile Arzımevut denilen bölgeye girmelerini haram ettiğini bildirdi.” Biz harbe gitmeyiz” diyerek isyan eden kimseler 40 sene müddetle Tih Sahra’sında şaşkın bir halde dolaştılar.

40 sene içinde öldüler. 40 senenin sonuna doğru Harun Aleyhisselam, ondan 3 sene sonra da kardeşi Musa aleyhisselam vefat etti.

Yuşa Peygamber

Musa Aleyhisselam’ın vefatından sonra Hz.Yuşa’yı Yüce Rabbimiz peygamber olarak görevlendirdi. Hz Musa’ya harbe gitmeyiz diye karşı çıkanlar ölmüş ve yerlerine oğulları ve torunları çoğalmıştı.

Allahuteala Yuşa Aleyhisselam’a israiloğulları’nı toplayıp Tih Sahrasından Arzımevud bölgesine gidip zalimlerle savaşmasını istedi. Yuşa Aleyhisselam İsrailoğulları’nı topladı. Eriha şehrini kuşattı. Kuşatma tam 6 ay sürmüş ve bir cuma günü akşam üzeri mucizeler göstererek şehir fethedilmişti.

Yuşa Aleyhisselam ve ona inananlar Eriha’yı fethettikten sonra, Evliya (İlya) şehrini de aldılar. Bu şehrin Yuşa peygamber tarafından fethedildiğinde duyan çevre şehirlerin hükümdarlarından beşi bir araya gelip, İsrailoğulları ile topluca savaşa girdiler. Sonunda hepside yenilerek hezimete uğradılar.

Yuşa Aleyhisselam Eriha ve Evliya şehirlerini ve civarını fethettikten sonra, Belka şehri üzerine yürüdü. Ve Belka şehrini de fethedip Belak adındaki hükümdarını öldürdü. Belka şehrini de fethetti.

Fetihler 7 sene sürdü. Kudüs şehri de Yuşa peygaygamber ve ona inananlar tarafından fethedildi. Daha sonra Şam diyarına geldi. Orada yerleşmiş 31 hükümdarın beldelerinde fethetti. Putperest ve Allahüteâlâ’dan isyan eden hükümdarları öldürüp memleketleri İsrail oğulları arasında taksim etti.

İsrailoğulları’nı Arzımevud’ a yerleştiren Yuşa Aleyhisselam, onlara Musa Aleyhisselam’ın dinini tebliğ etti. Onlara Tevrat okudu. Hükümlerini anlattı. Onların Allahu Teala’ya iman üzere olmalarını tavsiye etti. 

Musa Aleyhisselam’ın ölümünden sonra 27 yıl peygamberlik vazifesinde bulundu. Ömrünün sonuna doğru hastalandı. 127 yaşında vefat etti. Kabrinin Halep yakınlarındaki Maarre şehrinde olduğu rivayet edilir.

Yuşa Aleyhisselam’ın Mucizeleri

Bir şehrin Fethi esnasında, fetih uzun sürmüştü. Yapılan harpte surlarda bir açılma meydana gelmemişti. Yuşa Aleyhisselam dua etti. Allahü Teala’nın kudreti ile yer sarsılıp Kalenin surları yıkıldı ve Yuşa Aleyhisselam şehre girip ona inananlar ile birlikte şehri fethetti.

Yuşa peygamber Eriha’yı fethetmek üzere israiloğulları’nı topladı. Yolculuk esnasında Ürdün Nehri’nin suları çok olduğu için karşıya geçemediler. Köprüde yoktu. Yuşa Aleyhisselam’ın duası üzerine bir yol açıldı ve İsrailoğulları O yoldan geçtikten sonra sular tekrar aynı yerden akmaya devam etti.

Yine bir gün Yuşa Aleyhisselam Kudüs şehrini fethetmek için yola çıktı. Bir cuma günü akşam üzeri güneş batarken güneşin bir müddet daha batmaması için Allahü teâlâ’ya dua etti. “Ey Allah’ım güneşi geri al” diye dua etti. Allahü Teala’nın kudreti ile batmak üzere olan Güneş yükseldiği bir müddet daha gündüz devam edip Kudüs fethedildikten sonra Güneş battı.

Sevgili peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifte bu olayı şöyle anlatıyor: “Güneş hiçbir kimse için bakmaktan alıkonulamaz ancak beyti mukaddes’i fethetmek için gittiği gecelerden birinde Yuşa Aleyhisselam için batmaktan alıkonuldu.” buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de Yuşa peygamber adı geçmemekle birlikte, iki yerde ona işaret de bulunulduğu kabul edilmektedir. Yuşa Aleyhisselam görünüş olarak orta boylu, iri ve güzel gözlü, görünüşü aynı Yusuf Aleyhisselam’a benzeyen çok yakışıklı bir peygamberdir. Bu mübarek peygamber cesur, yiğit birisiydi ve harp taktik ve tekniğinde de kabiliyetli birisiydi.

Yuşa Peygamberin Kabri nerededir?

Kaynaklarda kabrinin yeri ile ilgili birkaç farklı rivayet bulunmaktadır. Birincisi Nablûs veya Halep yakınındaki Mearre şehrinde, İkincisi Bağdat’ın Dicle kenarında bulunan Şuniziyye Mezarlığı’nda olduğu ifade edilir.

Üçüncüsü ise İstanbul Beykoz’daki onun adıyla bilinen tepede bulunduğu ifade edilir.. Halbuki Hz. Yuşa İstanbul’a hiç gelmemişti. Anlatıldığı üzere Yuşa Peygamber ile Musa Peygamber yolculukları sırasında Mecme-ul Bah­reyn adında bir mevkiye gelmişler. Daha sonra Yuşa Peygamber de burada vefat etmiş.

Anlaşılan rivayet buraya dayanıyor zira Mecme-ul Bahreyn, Arapçada “iki denizin buluştuğu, bir araya geldiği yer” anlamındadır. Yani burası İstanbul Boğaz’ı ile Karadeniz’in buluştuğu yer olabilir. Mezarın veli birisine veyahut havarilerden birisine ait olma durumu da var. Bulunduğu alan toplu şehit mezarlığı dahi olabilir.

Allah hem ondan hem bütün peygamberlerden razı olsun vesselam.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri