Yahya Peygamber Kısaca Kimdir?

Yahya peygamber Zekeriya Aleyhisselam’ın oğlu olup israiloğulları’na gönderilen peygamberlerdendir. Annesinin adı Elisa’ dır. Soyu Davut Aleyhisselam’a dayanır. Hz Meryem’in teyzesinin oğludur. Yahya Aleyhisselam Hz İsa’dan 6 ay önce doğmuştur.

Hz. Zekeriya peygamber bir çocuk sahibi olmak istedi yaşı da ilerlemesine rağmen şöyle dua etti “İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip “Ya Rabbi” dedi, “Bana Senin tarafından tertemiz, hayırlı bir zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki Sen duaları işiten ve icabet edensin”

Hz. Zekeriya Aleyhisselam 99 yaşına gelmiş ve eşi Elisa annemiz ise 98 yaşındaydı. Yaşları geçmiş olsa da Rabbim istedikten sonra kim mani olabilir kim engel olabilirdi?

Yahya Aleyhisselam Kimdir

Zekeriya Aleyhisselam’ın bu duasını Rabbimiz kabul etti. Cebrail (a.s) gelerek ona şöyle söyledi. ” Ya Zekeriya şüphesiz Allah sana kendinden bir kelimeyi (Hz. İsayı)  tasdik edici, bir efendi Seyyidi, nefsine hakim iffet sahibi ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya’yı müjdeler”

Bu husus Ali İmran suresi 38 ve 39. ayetlerde bildirilmiştir. Meryem suresi 7. ayette mealen şöyle zikredildi.” Ey Zekeriya! Biz seni Yahya isminde bir oğulla müjdelerimiz ondan önce bu ismi kimseye vermedik.”

Zekeriya Aleyhisselam’ın eşi hamile kaldı. Belirli müddet sonra Yahya Aleyhisselam doğdu. Doğumundan itibaren Zekeriya Aleyhisselam onu fevkalede yetiştirdi. Yahya  peygamber Küçük yaşta Tevrat okumaya ve anlamaya başladı. Küçük yaştan itibaren, çokça ibadet eder ve Tevrat okurdu.

Öğrendiği şeyleri İsrailoğulları’nı anlatır, onlara Allah’ın emir ve yasaklarını bildirirdi. Sade bir hayat yaşar, dünyaya gönül vermez, bir fakir gibi yer içerdi. Allah korkusundan dolayı çok ağlardı. Gece ve gündüz Allah’a çok ibadet ederdi. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: 

 ” Ey Yahya kitabı kuvvetle tut! Henüz Sabi iken, ona, Hikmet verdik tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik verdik. O çok Mut’taki idi anasına babasına da itaatli idi. Bir serkeş ve Asi değildi. Dünyaya getirildiği günde, öleceği gün de, diri olarak kabrinden kaldırılacağı gün de, ona selam olsun. ” (Meryem 19/12-15)

Yahya Aleyhisselamın Samimiyeti

Zekeriya Aleyhisselam vaaz verirken etrafına bakar eğer Yahya Peygamber (a.s.) varsa Cennet ve cehennemden bahsetmezdi. Bir gün vaaz ederken, Hz Yahya’yı kalabalığın içinde göremedi. Cehennem hallerinden ve korkularından bahsediyordu.

Cebrail Aleyhisselam Allahu Teâlâ’dan bana haber verdi ki cehennemde” Sekran” denilen bir dağ vardır. Bu dağın dibinde “Gadban” denilen bir vadi vardır. O vadi Allahüteala’nın gazabına uğrayanlar için yaratılmıştır. Bu vadide derinliği yüzyıllık bir mesafe olan bir kuyu vardır ki içerisinde ateşten sandıklar, elbiseler ve ateşten zincirler vardır” dedi.

Bir köşede bulunan Yahya Peygamber (a.s) bu sözleri işitince başını kaldırdı ve “Sekran’dan ve Allah’ın gazabından nasıl gafil olduk” diye şiddetli ah edip feryat etti. Ağlayarak mescitten uzaklaştı. Sahra’ya yöneldi. Bir tepenin dibinde oturup, Rabbine ibadet etmeye başladı.

Zekeriya Aleyhisselam vaaz ve nasihat da bulunduğu meclisten kalkıp üzülerek evine geldi. Zevcesine “Ey Yahya’nın annesi! Kalk Yahya’yı ara. Ben onun ölmüş olacağından korkarım.  Yahya Aleyhisselam’ın annesi onu bulmak için sahaya çıktı.

Yolda giderken iki gençle karşılaştı. Onlar ey Yahya’nın annesi Nereye gidiyorsun? diye sordu. Yahya Aleyhisselam’ın annesi “oğlum Yahya’yı arıyorum. Onun yanında Cehennemden bahsedildiği için çıktı. Nereye gittiğini bilmiyorum” dedi.

Yahya Aleyhisselam

Yahya Peygamber

Hz Yahya’nın annesi o gençleri geçip bir çobana rastladı. Çobana ey çoban söyle burada Yahya’yı gördün mü? diye sordu. Çoban ona dedi ki “onun küçük bir tepenin üzerinde, ayaklarını suyun içine uzatmış, gözlerini Sema’ya dikmiş halde gördüm.” Yarabbi senin indindeki derecemi görmeyince, soğuk ve serin bir şey içmeyeceğim” diyordu.

Yahya Aleyhisselam’ın annesi o tarafa yöneldi oğlunun yanına varıp başını şefkatle okşadı. Kendisiyle birlikte evine dönmesini istedi. Yahya Peygamber annesi ile eve geldi. Annesi kıldan elbise yerine, yün elbise giymeyi arzu eder misin? Çünkü o daha yumuşaktır dedi.

Daha sonra oğlu için yiyecek bir şeyler hazırladı. Yahya Peygamber (a.s.) onu yedi. İstirahat için uykuya daldı. Uyuyorken ona denildi ki “Ey Yahya sen benim evimden daha hayırlı bir ev, benim komşuluğundan daha hayırlı bir komşuluk mu istersin?

Yahya Peygamber (a.s.) uykudan hemen kalkıp Cenab-ı Hakk’a yalvararak ” Yarabbi beni hatadan muhafaza eyle izzetine ve celaline yemin ederim ki Beytül Makdis’in gölgesinden başka bir yerde gölgelenmeyeceğim” dedi.

Sonra da annesine yönelip kıldan bir elbise istedi. Annesi ona istediği elbiseyi getirdi. Onu giydi o sırada Zekeriya Aleyhisselam zevcesine ” Ey Yahya’nın annesi onu bırak. Ondan Gaflet perdeleri giderildi. Ona artık bu dünya hayatı fayda vermez” dedi.

Bundan sonra Yahya Peygamber kalkıp Beytül Makdis’e geldi. Burada bulunan alimlerle birlikte Allah’a ibadete devam etti.

Yahya Peygamber

Yahya Peygamber

Yahya Aleyhisselam’a peygamberlik vazifesi geldiğinde ilk önce Musa Aleyhisselam’ın bildirdiği dinin esaslarına uyuması gerektiği öğretildi. Yahya Aleyhisselam Tevrat’ın hükümlerini Rabbimizin Emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Daha sonra İsa Aleyhisselam’la İncil nazil olup, Tevrat’ın hükümleri kaldırılınca insanlara İncilin hükümlerini Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ etti. Ve insanları ona uymaya çağırdı.

Daha sonra Şam’a giderek insanları Allah’ın dinine davet etti. Yahya Aleyhisselam’a karşı çıkan da çok oldu. Onun mucizelerini gördükleri halde, Onu inkar ettiler. İsrailoğulları İsa Aleyhisselam’ın öldürmek istediler.

Yüce Rabbimiz İsa Aleyhisselam’ın göğe kaldırdıktan sonra, Yahya Aleyhisselam İncil’in hükümlerini anlatmaya devam etti. Zalim hükümdar Herodun torunu 1. Herod Hz Yahya’yı severdi. Ona iyi davranırdı.

Birinci Herod’un kendi kardeşinin kızı vardı. Kızla evlenmeyi istedi. Nikahlarını da Yahya Aleyhisselam’ın kıymasını istedi. Fakat Yahya Peygamber Hz. İsa’nın (a.s.) tebliğ ettiği İncil kitabından bu durumun yasaklandığını bu nikahın imkansız olduğunu söyledi bu durumu içerleyen Kızın annesi Yahya Aleyhisselam’ın öldürülmesini istedi.

Herod’da onlara uyarak, Yahya Aleyhisselam’ın yakalanıp öldürülmesi ve başının getirilmesini emretti. Ve Herod’un adamları Yahya Aleyhisselam’ın başını kesmek suretiyle onu şehit ettiler.

Bir mucize eseri olarak Yahya Peygamber başı kesilmesine rağmen nida etti. “Bu kızı almak helal olmaz sana” diyerek defalarca bunu söyledi. Yüce Rabbimiz Yahya Aleyhisselam’ı şehit eden bu zalimlere musibetler gönderdi. Herod ve evlenmek istediği kızı, Karun gibi yer yuttu ve zalimler helak oldu.

Yahya Peygamberin Mucizeleri

Yahya peygamber Şam’a geldikten sonra insanlar ona “Sen gerçekten peygamber isen bize gündüz vakti yıldızları göster” dediler. Bunun üzerine Yahya Peygamber Allah’a dua edip gökyüzünü işaret etti ve Güneş’in çevresindeki Yıldızlar görünmeye başladı.

İsrailoğulları Yahudi hükümdarı 1. Herod’un emri üzerine Yahya Aleyhisselam’ın Şehit etmek için arıyorlardı bu sırada bir Kaya Yahya Aleyhisselam’a “bana gel” dedi. Kayanın içi oyuktu. o kayanın içine girdi. Kafirler onu öldürmek için yaklaştıkları sırada, kayadan kafirler üzerine oklar atılmaya başlandı. Bu durumu gören Yahudiler kaçmaya başladılar.

Kur’an-ı Kerim’de Enbiya Suresi, Meryem Suresi ve Ali İmran Suresi’nde Yahya Aleyhisselam’dan bahsedilmektedir.

Allah Yahya peygamber ile birlikte bütün peygamberlerden razı olsun ve onların şefaatlerine bizleri nail eylesin vesselam.

Salih peygamberin hayatını okumak için buraya tıklayınız.

“Yahya Peygamber Kısaca Kimdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri