Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır? Günümüzde birçok kişi boşanma davası açmak için mahkemelere başvuruyor. Çeşitli nedenlerle anlaşamayan çiftlerin boşama yoluna gitmesi de birçok hukuki konunun bilinmesini gerekli hale getiriyor. Boşanma süreci masraflı bir süreçtir. Bu da çiftlerin boşanma davası açarken üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor. Eğer boşanmayı düşünüyorsanız mutlaka bu konuda titizlikle hareket etmeniz gerekiyor. Parası olmayan kişiler ise bu süreçte ücretsiz boşanma davası nasıl açılır sorusunun arayışı içerisinde oluyor.

Boşanma davası giderlerini iki başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan ilki devlete ödenecek olan harç ve diğer giderler, diğeri ise avukatlara ödenecek olan avukat ücretleridir. Maddi gücü olmayan kişilerin bu iki masraftan da kurtulmaları mümkündür. Yani maddi olarak oluşacak masrafları ödeme gücü olmayan kişiler hiçbir harç ve avukat ücreti ödemeden boşanma davası açabilirler. Ücretsiz boşanma davasının nasıl açılacağı ve kişinin boşanma davası öncesinde ve sonrasında elde ettiği bütün hakları yazımızda detaylıca sizler için açıkladık.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları genelde belirli ücretler alınarak gerçekleştirilen davalardır. Mahkeme harçları, avukat masrafları, dosya masrafları derken boşanma davası açan kişiye türlü türlü masraf çıkarılır. Ancak bu masrafların bir kısmı davayı açan bir kısmı da dava açılan tarafından ödenebilir. Bu süreçte avukat tutacak maddiyatınız yok ise ücretsiz boşanma davası açmanın yollarını aramanız gerekiyor. Ücretsiz boşanma davası nasıl açılır sorusu oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ücretsiz Boşanma Davası Açılır mı?

Ücretsiz boşama davası açılır mı sorusu günümüzde hemen herkesin merak etmiş olduğu bir konudur. Evlilikte artık tamamen kırılma noktasına gelen insanlar kendilerine avukat tutarak boşanma işlemi gerçekleştirmektedir. Boşanma süresinde tüm masrafların davayı açan kişiler tarafından karşılanması da bu süreçte son derece dikkati çeken konular arasındadır. Ancak kişilerin maddi durumu bu konuda önemli bir engel teşkil eder. Fakat kanunun kendilerine tanımış oldukları bir haktan sırf para olmaması nedeniyle yararlanamaması gibi bir durum söz konusu değildir.

Mahkeme ve harç masraflarının karşılanmaması durumu bu kişilerin adli yardımlardan faydalanabilmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir. Madde 334’e göre kişiler eğer mahkeme ve harç masraflarını karşılayabilecek durumda değiller ise yargılama giderlerinden ve mahkemece istenilen teminatlardan da muaf tutulacaklardır. Aynı zamanda eğer dava avukat ile takip ediliyor ise yine bu masraflardan da muaf tutulmaktadırlar.

Ücretsiz Boşanma Davası Açılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ücretsiz boşama davası açılırken dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. Bu süreçte ilk olarak bir dilekçe hazırlanması gerekiyor. Ücretsiz boşanma davası dilekçe hazırlama sürecinde de belirli noktaları mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu dilekçede belli başlı durumların da belirtilmesi son derece önemlidir. İlk olarak da davanın dilekçesinde mutlaka adli yardımlardan faydalanmak istediğinizi detaylı olarak belirtmeniz gerekiyor. Bunu belirtirken ‘Adli Müzaheret, Taleplidir’ şeklide dilekçenin sağ üst kısmına yazmanız gereklidir. Bu adli yardımdan yararlanmak için de yeterli bir durum değildir. Adli yardımlardan yararlanabilmeniz için mahkemenin de bu konuda sizleri onaylaması gerekiyor. Bu nedenle dilekçenize ek olarak mutlaka şu belgeleri de bulundurmanız gerekiyor:

 • Sosyal Güvenlik kaydı,
 • Taşınmaz sahibi olmadığınızı gösteren bir tapu kaydı,
 • Muhtarlıktan alacağınız bir yoksulluk belgesi,
 • Araç sahibi olmadığınızı gösteren bir trafik sicil belgesi

Belgelerini mahkemeye sunmanız gerekiyor. Eğer bu belgeleri sunmanıza ve dilekçenizde de durumunuzu belirtmenize rağmen bu adli yardımdan yararlanamıyorsanız mutlaka itiraz etme hakkınız olduğunu da bilmeniz gerekiyor.

Boşama Davası Açacak Param Yok Ne Yapabilirim?

Birçok kişi için boşanma süreci hem manevi hem de maddi açıdan çok yıpratıcı bir süreçtir. Kötü giden bir evliliği bitirmek isteyen kişiler yaşamlarının bir anda değişmesinin yanında aynı zamanda çok ciddi bir maddi külfet ile karşı karşıya kalırlar. Boşanma davası açacak param yok ne yapabilirim sorusu da bu nedenle günümüzde kişilerin oldukça sık bir şekilde dile getirmiş olduğu konular arasında yer alıyor.

Eğer paranız yeterli değilse ancak acilen bitirmeniz gereken bir evliliğiniz var ise bu konuda kanunlar sizin yanınızda yer alıyor. Eğer yoksulluk durumunuzu kanıtlayabilirseniz kolayca adli yardımlardan yararlanabilir ve kısa süre içerisinde boşanma davasını açabilirsiniz. Üzerinizde hiçbir mal varlığınız yok ise, yeteri kadar maaş almıyorsanız ve yoksulluk sınırında yaşayan biriyseniz adli yardımlardan yararlanabilme hakkınız bulunmaktadır. Böylece kolayca boşanma davası açabilir ve yürümeyen bir evliliği devam ettirmek zorunda kalmazsınız.

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Kadar Para Gerekli?

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?  Boşanma davası açacak olan kişiler için ödemeleri gereken birtakım harçlar bulunuyor. Avukat tutmayı düşünüyorsanız çok daha külfetli bir iş olduğundan bahsetmek mümkündür. Ancak ilk olarak harç bedelleri hakkında bilgi edinmeniz gerekiyor. Yıl içerisinde sizlerden alınacak harç bedelleri her sene yasalar çerçevesinde belirlenmektedir.

Boşanma davası açma sürecinde mutlaka ödenmesi gereken harç bedelleri arasında hem harçlar bulunuyor hem de gereken durumlarda bilirkişi raporu ücreti ödenmelidir. Başvuru harcı ve diğer masraflar her sene farklılaşmaktadır. Bu nedenle ancak ortalama olarak bir fiyat bilgisi verilebilir. Harç bedelleri ortalama olarak 750 TL civarındadır. Fakat avukat ücretleri farklıdır ve oldukça yüksektir. Boşanma sürecinde eğer avukat tutacaksanız en azından 10 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Avukat Olmadan Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Avukat olmadan boşanma davası açmak günümüzde birçok kişinin başvurduğu yöntemlerden biridir. Kişiler boşanma nedenlerini iyi bir şekilde belirlemeli ve delillerini de belirttikleri bir dilekçe hazırlamalıdır. Boşanma davasını açmak için dilekçe gerekli olan unsurlar arasında yer alıyor. Boşanma davası sırasında talep edebilecekleriniz arasında şunlar yer alıyor:

 • Boşanmayı istemek
 • Çocukların velayeti
 • Çocuklar sizin yanınızda değil ise müşterek çocuk ile kişisel ilişki tesisi
 • Maddi ve manevi tazminat
 • İştirak nafakası
 • Yoksulluk nafakası
 • Tedbir nafakası
 • Kadın eş içi kocasının soyadını kullanabilme izni

Gibi konular boşanma davası sırasında talep edilebilenler arasında yer almaktadır. Eğer anlaşmalı bir boşanma durumu olacak ise avukatsız bir şekilde de boşanma dilekçesi hazırlayarak boşanma davası başlatabilirsiniz. Boşanma davalarında bir avukat bulunması birçok bakımdan önem arz eder. Çünkü bu süreçte eğer yeterli hukuki bilgiye sahip değilseniz haklarınızı koruması için avukatlardan destek almak büyük önem taşır.

Boşanma Davası Nereye Açılır?

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davaları Aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla görevlidir. Boşanma sürecinde ve sonunda hakların tam alınabilmesi için bir Avukat ile birlikte hareket etmeniz daha doğru olacaktır.

Boşanma Davasında Barodan Ücretsiz Avukat Talebi

Boşanma davası öncesinde ve sonrasında kişiye tanınan bütün hakları elde edebilmek için bir avukat yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Ekonomik olarak bir avukat görevlendirecek güce sahip olmayan kişilerin barodan ücretsiz avukat talep etme hakları vardır. Boşanma davasında barodan ücretsiz avukat talebi için belli birkaç belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgeler şöyle sıralanabilir:

 • Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,
 • Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Dava için gerekli belgelerin fotokopisi

Özet olarak; adli yardımdan faydalanabilmek için icra takibinin yapılacağı veya davanın açılacağı baro başkanlığına veya baro adli yardım bürolarına bu belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir.

Boşanma Davasında Kadın İçin Tedbir Nafakası Nedir?

Boşanma davası sürerken kadının en önemli haklarından bir tanesi “Kadın İçin Tedbir Nafakası“dır. Tedbir Nafakası, boşanma davasının açılmasıyla birlikte gerekli görüldüğü hallerde bazı durumlarda dava sonucu kesinleşinceye kadar da devam edebilen, tarafların boşanma sürecinde yaşam standartlarının olumsuz yönde etkilenmemesi açısından verilen bir nafaka türüdür. Davanın açılması halinde kadın, barınması ve geçinmesi için boşanmak istediği eşinden kendisine nafaka verilmesini mahkemeden talep edebilir. Tedbir nafakasının miktarı hakimin (gerekli gördüğü oranda) takdir yetkisindedir.

Ayrıca çocuklarınız için davanın devamı süresince çocuğun barınması ve geçinmesi için ödemek zorunda olunan “Çocuk İçin Tedbir Nafakası” da talep edilebilir. Bunun için dava süresince çocukların vekaletinin annede olması gerekir.

Boşanma Davası Öncesi ve Sonrasında Kadının Hakları

Boşanma sürecinde ve süreç sona erdikten sonra birçok hak elde edilir. Boşanma davasında kadının yasal hakları, çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı, kadın için tedbir, iştirak, yoksulluk, çocuk için tedbir nafakası, maddi- manevi tazminat, ziynet eşyası alacakları, mal rejiminden doğan alacak, aile konutu şerhi isteme şeklindedir.

Eğer dava öncesinde veya dava esnasında herhangi bir şiddet veya tehdit durumları söz konusu ise bu konuda başkaca tedbirler mevcuttur. Özellikle boşanma aşamasında eşin evden uzaklaştırılması, koruma tedbirlerinin alınması, veya kadının sığınma evlerine yerleştirilme gibi önlemler bulunmaktadır. Boşanma hiç olmasa bile gerekli tedbirler derhal alınır. Şiddet gören kadınların ilk danışması gereken yer ALO 183 hattıdır. ALO 183 hattı ile İletişime geçilmesi halinde izlenecek yol hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

 

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri