Tövbe Namazı Kılınışı – Tövbe Duası – Tövbe Hakkında Ayetler

Tövbe namazı bir kimsenin yaptı tövbenin kabulü için kılmış olduğu namazdır. Bir mümin hata ederse günah işlerse hemen tövbe eder ve o tövbeyi kuvvetlendirmek için arkasında tövbe namazı kılarsa daha iyi olur.

Tövbe namazı nafile bir ibadettir. Bir mümin, insandır, nefis ve şeytan vardır ola ki bazı hislerine mağlup olup bir günah işlerse, bu günahtan dolayı pişmanlık duyması yani tövbe etmesi gerekir. İşlediğimiz her günahtan dolayı Allah (c.c.) tövbe etmek ve bir daha işlememek üzere sebat etmek gerektir.

Yaptığı günahlara pişman olan biri yalnız olmadığını bilmeli,  pişman olarak Allah’ın fazl ve keremine ve tövbeleri kabul eden bir zat olduğunu bilmelidir. İşte günah işleyen bir kimse samimi bir dua ile tövbe etmeli ve sonrasında iki rekat namaz kılmalıdır.

Salih ve kabul edilebilir bir Tövbe etmek için önce Tövbe Namazı kılınmalı ve ardından Tövbe Duası okunmalı denilmiştir.

Tövbe Namazı Kılınışı

Tövbe Namazı 2 Rekat olarak kılınabilir.

  • 1. Rekat

Allah rızası için Tövbe namazı kılmaya niyet ettim ” denir ve  arkasından “Allahu Ekber” diyerek tekbir alır ve namaza başlanır.

-“Sübhaneke” duası okuyoruz. Arkasından Besmele çeker ve “Fatiha Suresi” okunur. Sonra Kuran’dan bildiğimiz bir sure okuruz. Sonra rüku, secde ve oturuş yaparak 1.Rek’atı tamamlarız.

  • 2. Rek’at

Besmele çekilir ve arkasından “Fatiha Suresi” okunur. Yine Kuran’dan bildiğimiz  bir sure okunur. Sonra rüku, secde ve tahiyata oturuş yapılır.

Oturuş sırasında sırasıyla “Ettehiyyatü – Allâhumme Salli – Allâhumme Barik ve Rabbena Duaları” okunur. “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” söyleyerek önce sağ sonra sol tarafa selam vererek tövbe namazı tamamlanmış olur.

Seyyidül İstiğfar Tövbe Duası

Tövbe duası

Allahümme ente Rabbi la ilahe ente Halakteni ve ene Abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tu. Euzü bike min şerri ma sana’tu Ebu leke bi ni’metike aleyye ve ebu’u bi zenbi fağfirli, fe innehu la yağfiruz – zunübe illa ente

Allah’ım, Benim Rabbim sensin. Senden başka (hariç)  ilah yoktur. Beni yaratan sensin ve ben senin kulunum. Ve ben imanımda ve kulluğumda taakatim (gücüm) yettiğince senin ahdü misâkın (verdiğim söz) üzerineyim.

Yâ Rabbi! Yaptığım şerlerden kötülüklerinden sana sığınırım: Ve senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar (açıkça söylemek) ve itiraf ederim. Kusurlarımı ve günahlarımı da ikrar (açıkça söylemek) ve itiraf ederim. Yâ Rabb! beni afv ü mağfiret (afv) eyle. Çünkü senden başka bu günahları afv ü mağfiret edecek kimse yoktur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Yapmış Olduğu Tövbe Duası

Allah’ım, Rabbim sensin, senden hariç (başka) ilâh yok. Beni yaratan sensin ve ben senin kulunum. Ben takatim (gücüm) yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum.

Yaptıklarımın şerrinden (kötülüklerinden) sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla (afv et) çünkü günahları senden gayri bağışlayacak hiç kimse yoktur. (Tirmizi)

Tövbe Hakkında Ayetler

Maide suresi 39. Ayet “Her kim haksız davranışlar (zulümler) yaptıktan sonra tövbe eder ve halini düzeltirse (ıslah). Muhakkak Allahü Teala onun tövbesini kabul eder, Zira Allah bağışlayıcı (rahmet eden) ve esirgeyicidir.”

Enam Suresi 54. Ayet “…… içinizden biri yaptığı günahlardan (hatalardan) ve cehaletten (bilmeyerek) ötürü kötü davranışlarda bulunur sonrasında tövbe ederek, kendini düzeltirse (ıslah) şüphesiz Allah bağışlayan ve esirgeyendir.”

Zümer Suresi 53. Ayet “De ki, ey nefislerine uymuş ve sınırı aşmış kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit (umut) kesmeyin. Muhakkak Rabbimiz, bütün günahları affeder. Zira o esirgeyen ve bağışlayandır.”

Necm suresi 32. Ayet ” ,,,, onlar arada bir (bazen) hataya düşseler de bilsinler ki, Rabbin bağışlaması bol bol olandır.”

Al-i İmran suresi 135. Ayeti  “Yine onlar, günah olan bir amel (utanç verici) yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde (haksızlık yaptıklarında) Allah’ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenlerdir. Allah’tan başka (hariç) kim günahları bağışlayabilir ki, bilerek günah işlediklerinde ısrar etmezler.”

Tövbe Hakkında Hadisler

Hz. Ebû Bekir (r.a) şöyle haber etti: “Resulullah (s.a.v)’ı  bir kimse bir günah işler de sonrasında güzelce abdest alır, kalkıp 2 rekat namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma (afv) dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar”

Bütün anlatılanlar gösteriyor ki, Allah kullarından işledikleri bir günah olursa derhal Allah’ı hatırlayarak haya ve korku ile günahlarına tövbe etmeleridir.

Bunun da en güzel yolu Allah Resulunun (s.a.v) tavsiye ettiği şekilde iki rekat tövbe namazı kılıp daha sonra istiğfar etmektir.

“Tövbe Namazı Kılınışı – Tövbe Duası – Tövbe Hakkında Ayetler” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri