Tevhid İnancı Ne Demektir?

Tevhid inancı kavramı İslam medeniyetinin diğer dinlerden ayıran en esaslı kavramdır. Allah’ın birliğini tekliğini eşi ve benzeri olmadığını ifade eden bir kavramdır.

Bütün peygamberlerin ortak özellikleri Tevhid inancı konusunu vurgulamalarıdır. Çünkü Rabbimiz tektir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır. Tevhid birliktir, tekliktir.

Bütün her şeyi kainatı içindekilerin dışındakileri bilip bilmediğimiz her şeyi yaratan Allah’tır. O öyle bir yaratıcıdır ki Onun eşi benzeri yoktur. Tektir ve asla ona denk bir kuvvet yoktur. Bakidir başlangıcı ve sonu yoktur. Tevhid kavramın tam zıttı şirktir. Şirk Allah’a ortak koşmak, başka ilahların da olduğunu söylemek Tevhid inancı kavramına ters düşmektir. Şirk en büyük günahtır.

Tevhid İnancı Nedir?

Tevhid sözlük anlamı olarak birlemek demektir. Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak, la ilahe illallah sözünü tekrarlama manalarına gelir Tevhid denince ilk akla gelen la ilahe illallah yani Allah’tan başka ilah yoktur kelamıdır.

Tevhid inancı demek birliktir. Bir olana boyun eğmek onun her şeyi yarattığını bilmek ve her şeyim hakimi olarak onu görmek insana dünyada ve ahirette sonsuz nimetler kazandırır.

Tevhide tabi olmak şirkin karşısında olmaktır. Allahü Teala’nın en büyük günah olarak kabul ettiği şirk, ancak Tevhid anlayışıyla yıkılır ve insan kalbinin ancak Tevhid ile tam manası ile yaratıcıya bağlanır.

Hayat vermek, öldürmek, hidayet vermek, Şifa vermek, rızık vermek, her şey Allah’ın kudretindendir. Yüce Allah öyle bir yaratıcıdır ki hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır o onun içindir ki Tevhid inancı ile bir ve tek olan eşi ve benzeri olmayan O yüce Allah’a kul olmak en büyük meziyettir.

Bu koca kainatta âlemi içinde buranın sultanını yani yaratıcısını bilmek ve tanımak için dünyaya geldik o öyle bir yaratıcıdır ki onun en büyük özelliği Tevhid yani tek oluşudur. Yani Allah Celle celalühu birdir ve tektir. La ilahe illallah sözünün aslı budur.

Dağlar ve ovalar yeryüzüne bir koltuk gibi kurulmuş, ovalar boylu boyunca uzanmış, dallarda meyveler rengarenk, her şey bir düzen bir intizam içinde yaratıcısını tesbih ediyor. Onun varlığına bütün eserleri delil bu düzen onun tekliğine ve birliğine kesin bir kanıt, bir mühürdür.

Ameli ve İlmi Tevhid

Bazı alimler tevhid inancı konusunu ameli ve ilmi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Buna göre Allah’ın bir olduğunu ve Kainattaki bütün birliklerin onun birliğini gösterdiğini bilmek ilmi Tevhiddir. Ameli Tevhid ise tevhid inancının insanın amel alemine yansıması tam bir hakimiyet ile hüküm sürmesidir.

Fatiha Suresinde de bahsedildiği üzere Allah’ım Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yani bize vermiş olduğun aklı, sadece senin rızan olduğu şeylere yorar, kalbimizde ancak senin razı olacağın sevgileri koyarız.

Zaten bu şekilde teslim olan bir kul batıl olanlardan kurtulur. Gelecek kaygısı gütmez, rızkın ancak Allah’tan olduğunu bilir, rızık endişesine kapılma, tam bir tevekkül ile Rabbine yönelir ve asla ondan ümidini kesmez.

Hem Dünya hem de ahiret hayatı için adaletli aklıselim ve karakterli bir şekilde davranışlar sergiler. Allahü Teala’nın verdiklerine şükreder kanaatkar olur ve onun varlığını ve birliğini her zaman anar. Başına gelenlere bir imtihan olması münasebetiyle sabreder ve ahiret hayatında kazanacağı mükafatları bilincinde olarak dünyaya kölelikten kurtulur.

Tevhid inancı öyle bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir ki rabbinin bir olduğunu bilen başkasına yönelmez, başkasından bir şey beklemez, yalnız ve bir tek Allahü teâlâ’dan bekler. Allahu Teala’nın verdiği göz ile bakar ağız ile konuşur ayak ile yürür, el ile tutar ve her şeyden ölçülü israftan uzak, kötülüklerden arı bir şekilde düzenini kurar ve Allah’a tam manasıyla kul olur.

Tevhid İnancı İle ilgili Ayetler?

Mukaddes kitabımız Kuran’ın temeli tevhiddir ve bu konu da pek çok ayet olup, Örnek olarak;

Bakara Suresi, 255. ayet: Allah, O’ndan başka İlah yoktur. O diridir, kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

Ra’d Suresi, 16. ayet: De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “Öyleyse, O’nu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen birtakım veliler mi (tanrılar) edindiniz?

Nahl Suresi, 22. ayet: Sizin İlahınız tek bir İlah’tır.

Nahl Suresi, 51. ayet: Allah dedi ki: “İki İlah edinmeyin: O, ancak tek, bir olan İlah’tır. Öyleyse benden, sadece benden korkun.”

Velahasılıkelam

İmanın en birinci şartı Allaha iman etmek ve onun bir ve tek olduğunu, her şeyi bilip kudretinin sonsuz olduğudur. Bizlerin Allah’ı tam manasıyla bilmesi ve ona tam manasıyla bir kul olması duasıyla Allah emanet olun.

“Tevhid İnancı Ne Demektir?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri