Tebük Seferi Tarihi – Nedeni – Önemi – Özellikleri ve Sonuçları

Tebük Seferi Kısa Özeti

Hicretin 9. yılına denk gelen 631 yılında Hristiyan Arapların kışkırtmaları ile Rum Hükümdar Horraklius 40.000 kişilik ordusu ile Müslümanların üzerine sefere çıkmıştır. Bu sefer haberi Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ e ulaşmış ve bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) seferberlik ilan etmiştir. Gönüllülerden oluşan 30.000 kişilik ordu ile düşman Tebük’te karşılanmıştır. Yaşanan salgın hastalıktan dolayı herhangi bir savaş olmamasına rağmen Müslümanlar büyük bir zafer kazanmışlardır. Bunun nedeni ise; Müslümanların zamanın en güçlü ordusuna karşı durabilecek cesarette olmalarıdır. Bu sayede diğer ülkeler İslam ordusunun gücünü tanımış oldular.

Tebük Seferi Tarihi

Hicretin 9. Yılına denk gelen 631 yılında, veda haccından hemen önce gerçekleşmiştir.

Tebük Seferi Nedeni ve Önemi

Suriye’de bulunan Hristiyan Arapların Bizans İmparatoru Horraklius’a yazdıkları asılsız mektuptur. Bu mektupta; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in öldüğünü, İslam Coğrafyasında kıtlık ve yokluk olduğunu, Müslümanların kıtlıktan zor durumda olduklarını ve üzerlerine yapılacak bir sefer ile Hristiyanlık dinlerine dönebileceklerini bildirmişlerdir.

Önemi: Bu sefer ile birlikte İslam ordusunun gücü diğer ülkeler tarafından anlaşılmış ve tanınmıştır.

Tebük Seferi En Önemli Özelliği

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in katıldığı son seferdir.

Tebük Seferi Sonuçları

-Peygamber Efendimiz (s.a.v) döneminde en geniş sınırlara ulaşılmıştır.

-Gassaniler Müslümanlığı kabul ettiler.

-Şam ticaret yolu tamamen Müslümanların eline geçmiştir.

-Arap yarımadasında siyasi birlik sağlandı.

-Suriye fethi için ön hazırlık yapılmış oldu.

-Salgın hastalıktan dolayı ilk kez karantina uygulandı.

“Tebük Seferi Tarihi – Nedeni – Önemi – Özellikleri ve Sonuçları” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri