Tarım Kredi Kooperatifleri Kooperatif Görevlisi Nasıl Olunur?

 

Tarım Kredi Kooperatifleri Kooperatif Görevlisi Nasıl Olunur?

Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı başvurusu, 500 kişinin alacağı kuruma müracaat etmek isteyenler tarafından sorgulanmaya başladı. Binlerce kişinin kriterlere uyduğunu düşünerek müracaatta bulunmak istediği ilanda Kooperatif Görevlisi, Ziraat Mühendisi, Müfettiş Yardımcısı pozisyonlarında alım gerçekleşecek. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
*Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
*Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak (Sınav tarihleri Tablo III’de belirtilmiştir),
*Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
*Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
*Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
*Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

 

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri