Şükür Namazı Nasıl Kılınır?

Şükür namazı, nafile ibadetler arasında yer alarak Yüce Allah’a teşekkür etmeye ve yakınlaşmaya vesiledir. Yaşanılan güzel bir andan ya da duyulan güzel bir haberden sonra şükür amaçlı yapılan bir ibadettir ve aynı zamanda bir duadır. İstekleri yerine gelmiş kişilerin ya da bir felaketten kurtulmanın ardından kişilerin, Allah’a teşekkür amaçlı yaptıkları duadır.

Dinimizde şükür etmenin yeri oldukça büyüktür, rızkın genişlemesine ve huzurlu yaşantının artmasına vesiledir. Rivayet edildiği üzere, Peygamber Efendimizin de şükürle secdeye varması müstehap bir ibadettir ve sevindiği bir haber aldığı zaman şükür secdesi ile dua etmesi de aynı zamanda sünnet bir ibadet olduğunu göstermektedir.

Abdest ve gusülden sonra da madden ve manen temizliğe erişildiği için şükür namazı kılınmıştır. Maddeten temiz suya sahip olmak günümüzde çok kolayken, eski devirlerde oldukça zordu. Maddi ve manevi kirlerden arınmaya vesile olan temiz bir abdest suyu bulmak, insanlar için dua etmeye ve namaz kılmaya vesile olmuştur.

Abdest Şükür Namazı Nasıl Kılınır?

Abdest şükür namazı, abdest ve gusülden hemen sonra yaşlığın kuruyacak kadar zaman geçmeden şükür için kılınan namaz menduptur. Yapılması farz ve vacip olmayan bu namaz abdest ve gusül nimetine, temiz suya ve bunları yapabilecek sağlığa sahip olmak adına kıbleye yönelerek yaratıcıya şükürlerini sunmak çok güzel bir davranıştır. Çok güzel ibadet olan namaz iki rekat olarak ya da rekatları artarak dört rekat gibi kılınabilir.

Şükrün ve teşekkürün “elhamdülillah” diyerek dil ile ibadet ederek fiil ile farklı yolları bulunmaktadır ve şükür secdesi de bunlardan biridir. Dinimizde temiz ve duru su bulduktan sonra şükür amaçlı yapılan ibadet gibi, teşekkürlerini belirtmek amaçlı yapılan şükür secdesinin de yeri oldukça büyüktür. Şükür secdesinde de hamd ile Allah’ı tesbih ederek, yaradana teşekkürlerimizi sunmuş oluruz.

Şükür Secdesi

Şükür Namazı Nasıl Kılınır?

Şükür secdesi, kulların güzel nimetler sonucu şükrünü göstermek için yaptıkları fiili ibadettir. Abdestli bir şekilde kıbleye dönülerek yapılan dua ve secde kul ile Allah arasında güzel bir bağ kurmaya ve kulun teşekkürlerini sunmaya vesiledir. Kulların iç huzur yaşamasını sağlayan, teşekkürlerini sunan şükür secdesi aynı zamanda insanların güzel nimetleri istemenin başka bir yoludur.

Şükür ve teşekkürlerini sunmak “şükrümü artıracak nimetleri ve devamını senden talep ediyorum” demektir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim de mealen “Andolsun, eğer şükrederseniz nimetimi artırırım” buyurarak şükrün nimetleri artıracağı vurgusu yapılmıştır. Ve Peygamber efendimiz insanlar içinde şükrü en çok olanıdır. Bir nimetin kazanılmasından veya bir felaketin kalkmasından sonra Peygamber Efendimiz hamd ile Allah’a yönelerek dua etmiş ve şükür secdesi yaparak örnek olmuştur.

Şükür Secdesi Nasıl Yapılır?

Ashabın ileri gelenlerinden çoğu da şükür secdesini yapmışlar ve Hz. Peygamber, önemli olaylarda birden çok defa şükür secdesi yaptığı bilinmektedir. Ebu Cehil’in başını kesilmiş görünce beş defa şükür secdesine varmışlardır. Samimi bir niyet aldıktan sonra kıbleye yönelerek tekbir alınıp secdeye varılarak hamd ile şükür ve tesbih edildikten sonra tekbir ile secdeden kalkarak yapılmaktadır.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri