Şükür Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Şükür duası nedir? Şükür Nedir? Yaratıcımız ve sahibimiz yüce Allah (c.c)’ın bize verdiği sağlık, sıhhat, afiyet ve her türlü nimet için şükür ederiz ve dua ederiz bu aynı zamanda bir ibadettir.

Şükür duası aslında her daim yapmamız gereken dualardır zira kim istemez ki kendisinde malında bereket olsun onlar ziyadeleşsin. Elbette isteriz o zaman şükür duası edelim ve onlar da artsın.

Kur’an-ı Kerim’de şükür hakkında sıkça bilgi verilmiştir. Her nimet için bir şükür gerekir. Şükür olsun ki nimetler artsın yoksa tam tersi azalır noksanlaşır. Şükür dinimizin en önemli esaslarından biridir.

Şükür de nimeti vereni bilip takdir etmek (kalp ile şükür), Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmek (beden ile şükür), O’nu sıkça anarak verdiği nimetler karşılığında dua etmek (dil ile şükür) gerekir.

Şükür Duası 1

”Rabbievzi’ni en eşküra ni’meteke’llti en’amte Aleyna veala validyye vea’mel salihinterdahü ve edhılni bi rahmetike fiiba dike’s-salihin”Amin.

Ya Rabbi! Bana, anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın ameller yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni Salih kulların arasına kat. Amin.

Şükür Duası 2

“YaRabb, lekelhamdu kema yenbeği li celali vechike veliazimi sultanike”

“Ey Rabbim! Senin zatının celaline (azametine) ve senin hâkimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun’”

Şükür Hakkında Rivayetler

-Peygamber Efendimiz (s.a.v) şükretme maksadıyla gece namaz kılardı (Buhari, 48,2; Müslim, Münafikîn 81)

Sevineceği bir haber aldığında hemen şükür secdesine kapandırdı (Ebu Davud, Cihad, 152)

Ebu Ümame (r.a.) şöyle dedi; Peygamber Efendimiz (s.a.v) birçok dua okudu; fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik.

Bunun üzerine:-Ya Resûlallah! Pek çok dua okudun; biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Rasulullah şöyle buyurdu: -O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Allahümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ne’ûzü bike min şerri meste’âzeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente’l Müsteân, ve aleyke’l belâğ, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Allah’ım, Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in senden istediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir.

İnsanı dünya ve ahret muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir. (Tirmizi, Daavat 89)

Şükür duası daima yapabilmeyi Allah (c.c) bizlere nasip etsin inşallah.

Yemek duası nedir? Yemek yedikten sonra okunacak dualar hangileridir? okumak ve öğrenmek için tavsiye ederiz. Allah’a emanet olun vesselam.

“Şükür Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri