Sözleşmeli Er Maaşı 2024

Sözleşmeli Er Maaşı 2024’de de en çok merak edilenlerden oldu. Milli Savunma Bakanlığı dönem dönem sözleşmeli er alımları yapmakta ve şartları taşıyan adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştirmektedir. Temel eğitimden geçen sözleşmeli erler ve erbaşlar, eğitime başladıklarında maaş almaya başlarlar. Temel eğitimden sonra tayinleri gerçekleşenler, gittikleri bölgeye göre maaşlarını almaya devam ederler.

Sözleşmeli Er Maaşı 2024

Askeriye maaşlarındaki güncellemeler, sözleşmeli erlerin maaşlarını da etkilemektedir. Bir sözleşmeli erin aldığı maaş, göreve başlama aşamasında tecrübesizliğe bağlı olarak 35.500₺‘ye kadar düşebilir. Ancak, yapılan güncellemeler ve bireyin kendini ilerletmesiyle birlikte, bu miktarın ortalamada 42.500₺‘ye çıktığı görülmektedir.

İlk başladığı zamanlarda, sözleşmeli erlerin maaşlarındaki düşük seviye, genellikle deneyim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak, zaman içinde kazanılan rütbe ve tecrübe ile birlikte, bu miktarın arttığı gözlemlenmektedir. İlerleme kaydedildikçe, sözleşmeli erlerin maaşları ortalama 63.000₺‘ye kadar yükselmektedir.

Aşağıda, sözleşmeli er maaşlarındaki değişimleri gösteren bir tablo bulunmaktadır:

Aşama Maaş Miktarı (TL)
Başlangıç 35.500₺
Ortalama 42.500₺
İlerleme 54.800₺

Sözleşmeli Er Maaşı Yıllara Göre

Yıl En Düşük Maaş (TL) Ortalama Maaş (TL) En Yüksek Maaş (TL) Yüzdelik Artış
2022 Bilgi Yok Bilgi Yok Bilgi Yok Bilgi Yok
2023 10.000 – 11.000₺ 13.650₺ 15.000 – 16.000₺ 42.88
2024 35.500₺ 42.500₺ 45.000 – 54.800₺ 49.24

Bu tablo, sözleşmeli erlerin göreve başlama, ortalama seviye ve ilerleme aşamalarında alabileceği maaşları net bir şekilde göstermekte olup, askeri personele maaş konusunda daha geniş bir bakış sunmaktadır.

2024 SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI NE KADAR?

 • 1. Hizmet yılı maaşı; 33.500 – 4.400 ikramiye – 8.512,75
 • 2. Hizmet yılı maaşı; 39.600 – 4.490 ikramiye – 17.025,50
 • 3. Hizmet yılı maaşı; 46.300 – 4.550 ikramiye – 33.915,88
 • 4. Hizmet yılı maaşı; 51.000 – 4.640 ikramiye – 42.293,51
 • 5. Hizmet yılı maaşı; 56800 – 4.720 ikramiye – 50.671,14
 • 6. Hizmet yılı maaşı; 63.000 – 4.800 ikramiye – 59.048,77
 • 7. Hizmet yılı maaşı; 68.750 – 4.900 ikramiye – 84.181,65

(2) SAYILI CETVELDE

(Değişik: 15/8/2017-KHK-694/167 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/162 md.)

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN İKRAMİYE GÖSTERGE TABLOSU

Hizmet Yılı Oran(%)
1 8,37
2 16,75
3 33,38
4 41,62
5 49,87
6 58,12
7 ve üzeri 82,85

KAYNAK: Mevzuatlar

Sözleşmeli er ve erbaşlar maaşlarının dışında yıllık olarak ikramiye alırlar. Bu ikramiye miktarı görev yaptıkları yıla göre belirlenir.

Sözleşmeli Er Şartları

 • Türk vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 • Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
 • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
 • Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
 • 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,
 • Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak.

 

Diğer Maaş Bilgileri için Tıklayınız.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri