Şifa İçin Dua Etmek Nasıl Olmalıdır?

Şifa için dua en çok araştırılan dualardan birisidir. Bizler hastalığımızın tedavisi noktasında doktorlara gittiğimiz gibi şifası için de Allah’a dua etmemiz ederiz.

Kuran’da pek çok şifa ayeti ve duası vardır. Sahih hadislerde de bir çok şifa duası görmek mümkündür. Bu konuda etkili ve kuvvetli olan duaları sizler için bir araya getirdik.

Öncelikle bilmemeliyiz ki hadisi şerifte gelmiş ki “Şâfi-i Kerim olan Allah (c.c.) her ne hastalık vermişse onun devasını da indirmiştir. Sadece bir hastalığın ilacı yoktur. dedi.  O nedir denilince “İhtiyarlık!” cevabını buyurdu.” (Buhari Tıbb 1)

İşte bu hadis gereğince bizler hastalıklarımıza hem maddi hem manevi hastalıklarımıza şifa arayacağız aramalıyız ümitsiz asla olmamalıyız. Hele Makbul Dua vakitleri içinde dua etsek elbette daha güzel olur.

Şifa İçin Dua

Peygamberimizin Yaptığı şifa duaları

Annemiz Hz. Ayşe (r.a) anlatıyor ki Hz. Peygamber hasta olmuş olan akrabalarının omuzlarını sıvazlayarak şu şekilde dua ederdi.

Şifa duası

Ezhibilbe’se rabben’nasişfi ve enteş’şafi laşifae illa şifaüke şifaen layüğadiru sekame(n)

Meali Allah’ım bütün insanların Rabbi sesin. Bu hastanın ızdırabını (sıkıntılarını) gider. Şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Sadece senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan hiçbir eser kalmayacak bir halde şifalar ihsan eyle. (Müslim, Selâm, 46)

Sahabelerden Osman İbnu Ebi’l-As (ra) rivayet ediyor ki “Resulullah’a (sav) Müslüman olduğum beri vücudumda çekmekte olduğum bir ağrımı söyleyince bana Elini, bedeninde ağrıyan yerin üzerine koyarak şu duayı oku!’ dedi. Dua şöyle idi 3 kere Bismillah dedikten sonra 7 kere

Şifa için dua

Meali. Vücudunda çekmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Yüce Allah’ın (c.c) izzeti ve kudretine sığınıyorum. Bunu birçok defalar yaptım. Allah (c.c.) benden hastalığı giderdi. Bu durumu ehlime ve başkalarına söylemekten de geri kalmadım.” (Müslim, Selam 67)

Hazreti Cebrail’in Şifa Duası

Hz. Peygamber (sav) rahatsızlandıkları vakit onu Hz. Cibril (a.s) onu tedavi ederek şöyle dua ederdi.

Şifa duasıBismillahi argıke minkülli şeyin yü’zike minşerri külli nefsin evaynin hasidin, Allahü yeşfike bismillahi argıke.

Meali: Allah’ın adıyla seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin yada hasetçi her gözün şerlerinden Allah sana şifa ihsan etsin. Allah’ın ismiyle sana okurum.»” (Müslim, Selam 40)

Şifa için dua olarak okuyacağımız başka bir dua da şudur. Peygamberimiz (sav) bir rahatsızlıkları vakit Felak ve Nas surelerini okuyarak kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerine mesh ederdi. Daha sonra;

Şifa için dua

“Bismillahi Allahümme dâvini bidevaike veşfini bişifaike ve ağnini bifadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.” okurdu

Meali “Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut ” (Heysemî,180)

Abdullah ibn Abbas (r.a.) rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurmuş. Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında 7 kez okunur.

Hastalara dua

Salgın Hastalıklara Karşı Dua

Deva duasi

“Allahümme innî e’ûzü bike minel-barasi vel-cünûni vel-cüzzâmi ve seyyiil-eskâm.” (Ebû Dâvud, Vitir 32)

Namaz Şifadır

Efendimiz (sav) hasta olduğunda dahi namazlarını hiçbir zaman kaçırmamıştır. Bu konuyla ilgili Ebu Hureyre (r.a.) şöyle rivayet etmiştir ki şifa için dua dediğimiz zaman bu da aklımızda olmalıdır.

“Bir gün, Rasulullah (sav) namaza erken kalktı. Ben de erken kalktım ve biraz namaz kıldıktan sonra oturdum. Hz. Peygamber (sav) bana dönerek bana baktı ve: “Karnın mı ağrıyor?” dedi. Ben de “Evet! Ey Allah’ın Rasulü” dedim. Cevaben “Madem öyle kalk namaz kıl, çünkü namazda şifa vardır!” buyurdu. (İbn-i Mace)

Çok Güzel Bir Dua

Maddi ve manevi tüm hastalıklarımızın şifasına vesile olmak üzere, Efendimiz (sav) bize şu duayı ikram ediyor.

Dualar

Bu şifa için dua olarak derlediğimiz bu duaları samimi ve içten bir şekilde yapmayı ve ezberlemeyi bizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi hastalıklarımıza vesile olsun. Allah’a emanet olun vesselam.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri