Sekine Duası Ayetleri – Anlamları – Okunuşları -Esmaları – Faziletleri ve Faydaları

Sekine duası tamamı Kur’an’da geçen Allah’ın güzel isimlerinden ve ayetlerden meydana gelmiştir. Bu dua aynı zamanda zırh gibi insanı bela ve musibetlere karşı muhafaza ettiğine dair rivayetler vardır.

Sekine duası kelime olarak kalb huzuru içinde olmak, güven ve itminan duygusu, sükûnet ve de ağırbaşlılık gibi manalar ifade etmektedir. Tasavvufta ise gaybın ve manevî feyzin gelmesi ile kalbin tatmin olması ve gönül huzuru olarak izah edilmiştir.

Hazret-i Cebrail (a.s) bir vakit Peygamber Efendimizin (s.a.v) huzuruna gelerek bir sayfa inzal (indirme) ediyor. Yüce Allah (c.c)’ın 6 isminin yazılı olduğu bu sırlı dua Hazret-i Ali(r.a) efendimize tebliğ ediliyor. Hazreti Ali (r.a) efendimiz bu hadiseyi bizlere şöyle rivayet ediyor.

“Hz. Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim ve sayfayı ondan aldım. Orada Allah’ın Ferdün, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerini yazılı olarak buldum.”

Sekine içinde geçen Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimleri yani  bu altı ismi, Hazreti Ali (r.a) için İsm-i azam mertebesindedir demişler. Seksen yılı aşkın hayatı süresince karşılaştığı  fitnelerden harika bir şekilde muhafaza olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, Hazret-i Ali (r.a)’ den ders aldığı Sekine duası gibi esrarlı evradı kendisine daimi bir vird edinmiş ve hiç terk etmeden okumuştur.

Sekine Duasındaki Altı İsim

Ferd; Allah bir olup tektir, zatında ve de sıfatlarında eşi, benzeri olmayan manasındadır.

Hayy; Allah ebedi olarak diri olup sonsuz hayat sahibidir. Hayatı veren ve dahi her şeyi dirilten O dur.

Kayyum: Allah her daim kaimdir yani ayaktadır. Yarattığı her mahluka hakimdir onları istediği gibi idare eder ve sevk eder yani her şey Onunla var olur, ayakta durur, devam eder.

Hakem: Allah hüküm sahibi ve hikmet sahibi olup yarattığı her bir şeyde bir hikmet ve bir fayda vardır. Abes, faydasız ve boşu boşuna bir şey yapmaz.

Adl: Yüce Allah adalet sahibi olup her bir yarattığına hakkı olanı verir, hiç bir kimseye haksızlık etmez. Allah kendisi adalet sahibidir ve kullarına da adalet ile hükmetmelerini ister.

Kuddus: Yüce Allah temizdir, noksanlık ve kusurlardan, acz ve fakirden, küfür ehlinin tasavvur ettiği her türlü eksik sıfatlardan temiz ve paktır.  Her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Her şeyi mükemmel, noksansız, temiz ve pak olarak yaratır. Temizliği emreder, günahlarından pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından  temiz kılar.

Sekine Duası 19 Kere mi Okunmalıdır?

Sekine duasında 19 ayet bulunmakta ve bu ayetler 19 kez okunması tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen bu sayı olmakla beraber eğer bu sayı ile okumak imkanı yok ise hiç olmaz ise tek sayı üzerine okunması evladır. Yani bir şey bütün bütün elde edilemiyorsa da tamamen terk etmek uygun değildir.

Sekine Duası Ne zaman Okunur?

Sekine duası her vakit okunabilir. Belli bir vakti yoktur. Bununla beraber hususen sabah namazı sonrasında seher vaktinde okunması veya duanın makbul olduğu vakitlerde dua etmek uygundur. Bu vakitlere dikkat etmekle beraber önemli olan okumaktır diyelim. Hem okumadan evvel;

-Sekine duasını okumaya başlamadan evvel hem bedeni hem ruhi temizlik için abdest alınmalıdır.

-Okumak için imkanı varsa sessiz bir ortamda samimiyetle okunmalıdır.

-Duanın makbuliyetini arttırmak için  imkanı varsa küçük de olsa bir sadaka vermek uygun olacaktır. .

-Her ibadet ve duada olduğu gibi sadece Allah rızası gözetilerek okunmalıdır.

Sekine Duası Nasıl Okunur?

Niyet evvela Allah rızası olmalı akabinde Allahtan bekleyerek dua edilebilir. Sonra tövbe İstiğfar etmek ve Salavat-ı Şerife ( Allaümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed) okumak ondan sonra da 10 defa Allahu Ekber denir.

Bundan sonra Besmele çekilir ve sekine okunmaya başlanır. Bu işlem 19 kez tekrarlanır. Eğer arada dünya kelamo edilecek olursa 10 kez tekrar Allahu Ekber denir ve kalan sayı tamamlanır.

Sekine Duası

Sekine Duası

Sekine Duası Türkçe Okunuşu

 • 1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
 • 2.Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
 • 3.Ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
 • 4.Ayet: İnnallahe kane tevvaben rahime
 • 5.Ayet: innallahe kane gafuran rahime
 • 6.Ayet: fe innallahe kane afüvven kadira
 • 7.Ayet: innallahe kane semian besira
 • 8.Ayet: innallahe kane alimen hakime
 • 9.Ayet: innallahe kane aleyküm rakibe
 • 10.Ayet: İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
 • 11.Ayet: ve yen surakellahu nesran azize
 • 12.Ayet: İnne hızballahi humül gâlibûn
 • 13.Ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz
 • 14.Ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid
 • 15.Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
 • 16.Ayet: Hasbünallâhu veni’mel vekîl
 • 17.Ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber
 • 18.Ayet: iyyake na’budü ve iyyake nestain
 • 19.Ayet: velhamdü lillahi rabbil alemin

Sekine Duası Meali

 • 1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.
 • 2. Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
 • 3. Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
 • 4. Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
 • 5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
 • 6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
 • 7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
 • 8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
 • 9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
 • 10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
 • 11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
 • 12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
 • 13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
 • 14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.
 • 15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
 • 17. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
 • 18. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
 • 19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Sekine Duası Faziletleri

Alimler tarafından bu duanın faziletleri çok yerde dile getirilmiştir. Anlatılanlara göre, Sekine duası faziletleri arasında;

 • Okuyan bu dua ile beraber inşallah huzurlu olacaktır.
 • Bu dua ile aile içi kavgalar inşallah sona erecektir.
 • Mutluluk ve Muhabbet okuyana yakın olacaktır.
 • Kişinin düşmanlarına bir zırh gibi koruyacaktır.
 • Okumayı alışkanlık haline getirenler inşallah günahtan uzak olavaktır..

Bu güzel duayı okuyanlardan olmak duasıyla Allah’a emanet olun vesselam. Doğal afetlerde ve deprem anında okunacak dualar makalemizi okumanızı tavsiye ederim.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri