Rızık Duaları Arapça Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Rızık Duaları rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır. Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okumalıdır.

Rızık duaları çokça yapalım ki bize verilen nimetler artsın ve ziyadeleşsin. Şükür ile dua ile nimetler artarken tam tersi olsa eksileceğini unutmayalım.

Rızık Duası 1

Rızık duası

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, Enterzukanî helâlen tayyiben, Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu,  Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, Ve in kâne kâriben yessirhü,  Ve in kâne kalîlen kessirhü, Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Meali

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

Rızık Duası 2

Rızkı daralan geçim sıkıntısı çeken kişi sadaka verir, tövbe eder, hayırlı bir niyet ile Cuma gecesi seher vaktinde Hacet Namazı kıldıktan sonra 100 kere İstiğfar eder. Esteğfirullah el – Azıym dedikten sonra bu mübarek ayetleri okumaya devam ederse İnşallah Allah-u Teala umulmadık yerden rızık kapısı açar.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve mey yetekıllâe yec’âl lehü mahrecen. Ve yerzükhü min haysü lâ yahtesib, ve mey yetevekkel alâllâhi fe hüve hasbüh, innallâhe bâligu emrih, kad cealallâhu li külli şey’in kadrâ. Ve mey yettekıllâhe yec’âl lehü min emrihi yüsra. Ve men kudira aleyhi rizkuhu felyünfik mimma âtahüllah, lâ yükellifüllahü nefsen illâ mâ âtâhâ, seyec-alüllahü ba’de usrıy yüsra.

Meali

Her kim de Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu kolaylığı kılar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirindir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.

Ve her kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. Rızkı dar olan da, Allah’ın ona verdiğinden harcasın. Allah, bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah, bir zorluktan sonra bir kolaylık yaratır. ( Talak Suresi)

Rızık Duası 3

Abdullah bin Amr’dan rivayet ediyor. “Allahümme raddıni bi kazaike ve barik li fi ma kuddira li hatta la uhibbe ta’cile ma ahharte ve la te’hira ma accelte.”

Meali

“Allah’ım beni hükmüne razı kıl ve bana takdir olunanda bereket ihsan eyle ki, ben senin geri bıraktığını öne almanı , öne aldığını geri bırakmanı istemeyeyim.”

Rızık ve Maddi Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Yapılan Zikir

“Ya Fettah, Ya Rezzak” zikrine her gün devam edilmelidir.

Ya Fettah, Allah’ın en güzel esmalarından bir tanesidir ki sürekli okunması halinde Allah kişiye bereket, güzellik ve hayır ihsan eder. Okumaya devam edenin kalbi nur ile dolar, bütün ters giden işleri yoluna girer, hiç kimseye muhtaç kalacak duruma düşmez, mevki ve mertebe sahibi olur.

Ya Fettah ismini her kim sabah namazının arkasından abdestli iken sağ elini kalbinin üzerine koyar ve bu esma-i şerifi okursa kalbi tertemiz olur ve rızkı bollaşır. Ancak her sabah namazının ardı sıra 71 kere okunmasın da fayda vardır.

Uyumaya geçmeden önce sağ tarafa dönüp, elini başının altına koyarak ya Fettah ismini her gece okuyan kişinin rüyası güzel olur ve bilmediği bir takım şeyler Allah tarafından kişiye gösterilir.

Her gün güneşin doğmasına az bir zaman kala (doğmadan önce) 489 defa bu esma-i şerifi okursa Allah ona kalbinde yatan niyeti verir. Aynı zamanda evlenmek isteyip de bir türlü hayırlı nasibini bulamayan kişilerinde aynı sayı ve zamanda Ya Fettah (c.c)ismini okumasında fayda vardır.

Allah’ın ”Ya Fettah ile Ya Rezzak” ism-i şeriflerini sürekli hiç bırakmadan günde 100 defa okuyan kişinin Cenab-ı Hak rızkını bollaştırır, bereketlendirir ve kapalı kapları açar.

Özellikle sıkıntı bir süreç içerisinde olan kişi bu esma-i şerifi dilinden hiç düşürmeden okur ise zor gördüğü bütün işleri kolaylaşır, kurtuluşa erer ve feraha kavuşur. Borçları olan veya düşmanına galip gelmek isteyen bir kimse niyetini alıp 489 kere ya Fettah ismini söylerse Allah kişinin dileğini yerine getirir.

Kabir ziyaretinde okunabilecek dualar için ilgili makaleyi okuyabilirsiniz.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri