Peygamberimizin En Büyük Mucizesi Kuran

Peygamberimizin en büyük mucizesi nedir diye sorulsa kuşkusuz bunun cevabı Kuran-ı kerim olur. O öyle bir mucize ki hala günümüzde bu hususiyetini devam ettirmektedir.

Evet Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim olduğunda tam bir ittifak vardır. Bu kutsal kitap her asra hitap eden, akıllara durgunluk veren büyük ve ebedi bir mucize olup Hz. Peygamber (sav) bu hususta şöyle buyurmuştur.

 “Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insanların inandıkları bir mucize verilmiş olmasın. Bana mucize olarak verilen ise, ancak, Allah’ın bana vahyettiğidir.” (Buhari)

Kur’an’ın mucize oluşu şu şekilde tarifi edilmiş; Kur’an, Allah kelamı olan ve benzerini meydana getirmekten beşerin (insanların) aciz kaldığı ve pek çok mucizeyi üzerinde barındıran bir kitaptır.

O dönemde inen ayetleri ret eden müşrikler dediler ki “İşittik, şayet istersek biz de onun gibisini (yani Kur’an gibisini) söyleriz. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir.” (Enfal suresi 31)

Bunun üzerine Kur’an onlara şöyle meydan okumuş, bu konuda “Yoksa Kur’anı o (peygamber) mi uydurdu diyorlar. De ki, öyle ise onun gibi uydurma olacak şekilde on sure getirin. Ve sözünüzde doğru iseniz, Allah’tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de çağırın.’’(Hud:13)

Başka ayetlerde de benze ifadeler vardır ve bu ayetler 1400 yıldır ortadırlar. Şimdiye kadar hiçbir kimse bırakın 10 sure bir ayetin dahi benzerinin getirilememesi onun açık bir mucizesidir.

En Büyük Mucize Kurandır 

Peygamberimizin en büyük mucizesi olan Kuran hakkında hem 40 cevhi icazı vardır gem de 7 külli veçhi icazı vardır. Yedi veçhi icazı şunlardır; Lafzındaki fesahat-i harikası, Nazmındaki cezalet-i harikası, Câmiiyet-i harikulâdesi, Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye, Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti, İhbârât-ı gaybiyesi ve fezlekesi ve meseleleri özetlemesidir.

Yani baktığımızda Kur’an-ı Kerim hem söz olarak hem de anlam olarak mucizedir. Bu mucize kitap Arap edebiyatının en zirvede olduğu bir zamanda, şiir, hitabet, belagat sanatlarının çok ileri olduğu bir zamanda inmiş, o dahi Araplara bir benzerini getirmeleri için meydan okumuş ama onlar Kuran’ın üslubu, nazmı, fesahati ve belagati karşısında aciz kalmışlardır.

Bu hali ile Hz. Peygamberimizin en büyük mucizesi olarak, kıyamete kadar devam edecek olan Kur’ân-ı Kerîm verilmiştir.

Hz. Peygamber zamanında şiir ve hitabet sanatları çok ileri olup belagat, fesahat, talâkat ve edebiyat son derece revaçta ve önde idi. Bundan sebep Hz. Peygamber’e, bütün diğer mucizelerine ilâveten ve bunlardan daha üstün olarak, insanları kıyamete kadar aciz bırakacak Kur’ân-ı Kerîm mucizesi ihsan edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim gerek dünyevi gerek ahiret alemlerine dair bütün hakikatler bulunmakta ve asırlar boyu insanlığa ışık tutmaktadır. Bilimin ve tekniğin ulaştığı ve ulaşacağı şeylere Kur’an asırlarca önce bizleri haberdar etmiştir.

Bu hali ile işte Kitabımız Kuran hem yazılışı hem anlam bakımından pek çok açıdan mucizedir. Bu hakikate dair yazılan binlerce cilt kitaplar ortadadır.  

Peygamberimizin en büyük mucizesi olan Kuran ortada ve yaşayan bir mucizedir buna delil ise hem kendisi hem 14 asırlardır yazılan ve anlatılan ve çürütülemeyen hakikatler ortadadır.

Peygamberimizin diğer mucizelerini buradan okuyabilirsiniz.

“Peygamberimizin En Büyük Mucizesi Kuran” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri