Peygamberimizin Ağaç Mucizesi

Peygamberimizin ağaç mucizesi konusu yani ağaçların yürümesi, konuşması mucizesinin aslı ve oluşu hakkında her şey kaynaklarıyla bu yazımızda yayınlamaya çalışacağım.

Evet Hz. Peygamber (sav) pek çok mucize göstermiştir. Bu mucizeler onun peygamberliğine delildir. Bu mucizelerden olan peygamberimizin ağaç mucizesi mütevatir yani yalan söylemesi mümkün olmayan bir cemaat tarafından kesin olarak günümüze kadar gelmiştir.

Peygamberimizin Ağaç Mucizesi

 Bu mucize bilinen ünlü sahabelerden Hz. Ali, Hz. İbni Abbas, Hz. İbni Mes’ud, Hz. İbni Ömer, Hz. Cabir, Hz. Enes bin Malik, Hz. Üsame bin Zeyd gibi mübarek zatların her biri katiyetle haber vermişlerdir.

Sonra sahabelere tabi olan binler imamlar sahabelerden aldıkları bu haberleri nakletmişlerdir. Hem kaynakların çokluğu bakımından tevatür suretinde yani kesin olarak bize iletmişlerdir. Şimdi örneklere bakalım.

Ağacın Yürüme Mucizesi

Meşhur Sahabelerden İbni Ömer (r.a) rivayet ediyor.  Allah’ın Resulüyle seferdeydik. Karşımızdan bir çöl adamı gelerek yaklaştı ve Nebiyyi Muhtereme (sav) ona sordu.

– Nereye gidiyorsun? – Evime, çoluk çocuğuma gidiyorum!

Allah Resulu ona sana daha hayırlı bir haber vereyim mi deyince o bedevi nedir demiş. O zaman Hz. Peygamber o bedeviye “Allah’tan başka ilah olamayacağına, Muhammed’in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet getir! dedi

Çöl adamı bu teklif karşısında hayrete etti ve “Buna delilin var mı? dedi.

O vakit Allah’ın Resulü (sav) ileride bulunan bir ağacı işaret edip dedi ki ” İşte bu ağaç şahidimdir!  Ve arkasından ağacı yanına çağırdı. Ağaç toprağı yararak huzuru saadete gelerek üç kere şehadet getirdi ve sonra eski yerine döndü. Köklerini yere gömdü ve öylece orada kaldı.

Başka bir rivayete aynı hadisede çöl adamı doğrudan istediği mucizeyi teklif ederek şöyle demiş ” Karşıdaki ağaca “Allah’ın Resulü seni davet ediyor!” de ve onu çağır! Bakalım ne olacak.

Hz. Peygamber (sav) adamın teklifini kabul etmiş ve ağacı çağırmışlar. Ağaç sağa sola ve öne arkaya eğilip köklerini yerden çıkararak huzuruna gelmiş sonrasında “Selam sana olsun, ey Allah’ın Resulü!” demiş.

Bu hadise sonrasında o bedevi adam “Şimdi emir ver ve yerine gitsin! Demiş. O ağaç geldiği noktaya kadar gerileyip aynı yere köklerini bağlayarak oturmuştur. Akabinde bedevi izin ver sana secde edeyim dedi Allah resulu secdeye izin yok dedi o zaman izin ver elini ayağını öpeyim dedi ona izin verildi. (Kadı Iyaz, eş-şifa 1:299)

Peygamberimizin Ağaç Mucizesi

Başka Bir Ağaç Mucizesi

Sahih-i Müslim kütüb-ü sahiha geçer ki Hz. Cabir diyor ki “Bir seferde bulunuyorduk Resul-i Ekrem (sav) Kazayı hacet için bir yer aradı ama örtülü bir yer göremedi.

Sonra iki ağaç yanına gitti ve bir ağacın dalını tutarak çekti. Ağaç ona itaat ederek beraber öteki ağacın yanına gittiler. Nasıl itaat eden bir devenin yularını tutup çekip de geldiği gibi, o iki ağacı o suretle yan yana getirdi.

Sonra dedi ki “Üstüme doğru birleşiniz” dedi. İkisi birleşerek üzerini örttüler. Ağaçların arkalarında kaza-yı hacet ettikten sonra ağaçlara emretti, yerlerine döndüler. (Müslim, Zühd: 74, no. 3012.)

İkinci bir rivayete göre yine Hz. Cabir anlatıyor: Bana emretti ki “”O ağaçlara de ki Resulullah’ın (sav) haceti için birleşiniz.” Ben de denildiği gibi yaptım o ağaçlar birleştiler. Akabinde ben beklerken, Resul-i Ekrem (sav) çıkageldi. Başıyla onlara sağa sola işaret etmesiyle o iki ağaç yerlerine gittiler. (Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:299

Diğer bir Ağaç Mucizesi

 Sahabelerden İbni Mes’ud (r.a.) diyor ki Batn-ı Nahl nemı verilen mevkide, Nusaybin cinnileri iman etmek için Resul-i Ekrem (sav) geldikleri zaman bir ağaç o cinnilerin geldiklerini haber etti.

O cinniler bir delil talep edince Resul-i Ekrem (sav) bir ağaca emretti. O ağaç yerinden çıkarak geldi ve sonra yine yerine gitti. (Müslim, Salât: 150)

Acayip bir şey ki bu cinlere sadece bir mucize kafi gelmiş lakin bu mucize gibi bin mucize işiten bir insana iman için kafi gelmese vay halimize değil mi? Yüce Allah’tan o resule (sav) tam bir iman ve teslimiyetle hayatımızın sonuna kadar istikametle gitmeyi temenni ediyoruz vesselam.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri