Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları ve Fetihleri

Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları ve bu zamanda yapılan fetihleri bu yazınızda derleyerek bir araya getirdik. İnşallah istifadeli bir yazı olur.

Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları

Bedir Savaşı

Tarihi: 3 Mart 624

Nedeni:  Bu savaşın Müslümanlar açısından nedeni, Müslümanları hicret hadisine zorlayan müşriklerin geride bırakılan malları yağmalamalarıdır.

Müşrikler için ise, Müslümanlar mallarını kullanamadıkları için çareyi müşriklerin kervanlarına saldırmakta buluyorlardı. Bu yüzden savaşmaya karar vermişlerdir.

Tarafları: Müslümanlar ve Kureyşli Müşrikler

Sonucu: İlk büyük başarı olan bu zaferle Medine’de Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nüfusunu son derece güçlendirdi.

Önemi: 300 kadar Müslüman ordusunun yaklaşık 1000 kişilik Müşrik ordusuna karşı kazandığı zafer sayesinde bugün inandığımız İslam dini bugünlere kadar gelebilmiştir.

Özellikleri:  -Müslümanların tarihteki ilk savaşıdır. Müslümanların Gayrimüslimler ile ilk savaşıdır. Bedir Savaşı, Medineli Müslümanların Mekkeli Müşriklere karşı kazandığı ilk savaştır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız..

Uhud Savaşı

Tarihi: 27 Mart 625

Nedeni: Kureyşliler Bedir Savaşının intikamını almak ve kaybettikleri itibarlarını kazanmak istiyorlardı. Bu yüzden savaşmaya karar verdiler.

Tarafları: Müslümanlar ve Kureyşli Müşrikler

Sonucu: Mekkeliler Müslümanları yok etmeye güçlerinin yetmeyeceğini anladılar. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Hendek Savaşı

Tarihi: 23 Şubat 627

Nedeni: Müslümanlar, Uhud Savaşından sonra Medine’nin doğusuna ve kuzeyine seferler yapmışlardır. Bu seferler sonrasında Mekke kervanlarının Suriye, Mısır ve Irak yolu kapanması,

Tarafları: Müslümanlar ve Kureyşli Müşrikler

Sonucu: 628 yılında Mekkelilerle Müslümanlar için ayrıcalıkların kazanılması olarak görünen Hubeydiye Barış Antlaşması imzalandı.

Önemi: Bu savaş ile birlikte Müslümanlar savunma durumundan çıkarak İslamiyet’i Medine dışına yaymayı hızlandırdılar.

Özellikleri: Mekkeli Müşrikler ve Müslümanlar Arasında Yapılan son savaştır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Hayberin Fethi

Nedeni: Yahudilerin adeta merkezi olan Hayber şehri Müslümanlık için tehdit teşkil etmeye başlamışlardı.

Tarafları: Yahudiler ve Müslümanlar

Sonucu: Müslümanlar zaferle ayrılmışlardır.

Önemi: Müslümanların ilk saldırı savaşıdır ve Hayber, Müslümanların ilk fethettiği yerdir ve böylece İslam Devleti fetih politikası başlamıştır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Hudeybiye Barış Antlaşması

Tarihi: 628

Nedeni:  Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve Ashabının Kâbe’yi ziyaret maksadıyla Mekke’ye gitmek istemeleri ve bunun Müşrikler tarafından engellenmesi üzerine çıkan olaylar.

Önemi: Mekkeliler Müslümanların siyasi varlığını resmen kabul ettiler.

Barış ortamının oluşması İslamiyet’in yayılışını hızlandırdı. Mekke’nin fethi kolaylaştı. Antlaşma şartları Müslümanların aleyhine gibi görünse de aslında bu bir zaferdi.

Tarafları: Müslümanlar ve Müşrikler

Bozulma Nedeni: Hicretin 8’inci yılı Şaban ayında, Benî Bekir kabilesi, Peygamberimizin himayesinde bulunan Huzâa kabilesine ansızın bir gece baskını yaptı. Böylece antlaşma bozuldu. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Mute Savaşı

Tarihi: 629

Nedeni: Peygamber Efendimiz (s.a.v), İslamı yaymak için dünyanın 4 bir tarafına elçiler göndererek kabilelerden devletlere kadar her topluluğa İslam’a davette bulunuyordu. Bu elçilerden birisi de Haris bin Umeyr Bizans İmparatorluğuna bağlı Busra (Havran ) vadisine gönderildi. Ama Busra valisi Şurahbil elçiyi şehit ettirmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Haris bin Umeyr şehit edilmesine çok üzüldü ve savaşma kararı aldı.

Tarafları: Bizans İmparatorluğu ve Müslümanlar

Sonucu: Her iki tarafta savaştan çekilmişlerdir. Kazanan veya kaybedeni belli değildir.

Özelliği: Müslümanlar ile Bir devlet İmparatorluk arasında yapılan ilk savaş olma özelliğini taşır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Mekke’nin Fethi

Tarihi: 1 Ocak 630

Nedeni: Müslüman’lar ile Kureyşli Müşrikler arasında yapılan Hudeybiye Anlaşması’nın bozulması sonucu Peygamber Efendimiz (s.a.v) savaş hazırlıklarını başlatmıştır.

Sonucu: Güçlü İslam ordusuna karşı koyamayacağını bilen Müşrikler Fetih’e karşı çıkamamışlardır. Zaten bu yönde herhangi hiçbir hazırlıkları da yoktur. Ve teslim olup Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in kararını beklemeye başlamışlardır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Huneyn Savaşı

Nedeni: Mekke üzerine gidip orayı fethedince, Havazin kabilesi artık sıranın kendilerine geldiğini anladılar ve Müslümanlar bize saldırmadan biz onlara saldıralım fikrini savunup saldırı durumuna geçtiler.

Tarafları: Havazinliler ile Müslümanlar

Tarafların Askeri Güçleri:  Havazinliler 20.000 kişilik bir askeri güce sahipken, Müslümanlar ise 12.000 kişilik askeri güce sahipti.

Önemi:  Huneyn savaşıyla Arap yarımadasının şirkten temizlenmesi ve tevhidin hakim kılınması yolunda önemli bir adım daha atılmış  oluyordu. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Taif Seferi

Nedeni: Huneyn savaşından önce Havazimliler ile işbirliği yapan Taif’liler, savaşın kaybedilmesinden sonra başta Halid bin Avf olmak üzere kaçan bütün düşmanları kalenin içine alıp bir savunma harbine hazırlanmışlardır.

Önemi: Taif halkının da Müslümanlığa geçişi ile birlikte Peygamber Efendimiz (s.a.v) döneminde Hicaz tamamen Müslümanlaşmıştı. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Tebük Seferi

Tarihi: Veda Haccından hemen önce 631 yılı.

Nedeni: Suriye’de bulunan Hristiyan Arapların Bizans İmparatoru Horraklius’a yazdıkları asılsız mektuptur. Bu mektupta; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in öldüğünü, İslam Coğrafyasında kıtlık ve yokluk olduğunu, Müslümanların kıtlıktan zor durumda olduklarını ve üzerlerine yapılacak bir sefer ile Hristiyanlık dinlerine dönebileceklerini bildirmişlerdir.

Önemi: Bu sefer ile birlikte İslam ordusunun gücü diğer ülkeler tarafından anlaşılmış ve tanınmıştır.

Özelliği: Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in katıldığı son seferdir.

Sonuçları: -Peygamber Efendimiz (s.a.v) döneminde en geniş sınırlara ulaşılmıştır.

-Gassaniler Müslümanlığı kabul ettiler. Şam ticaret yolu tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Arap yarımadasında siyasi birlik sağlandı. Suriye fethi için ön hazırlık yapılmış oldu. Salgın hastalıktan dolayı ilk kez karantina uygulandı. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları bu şekilde İslam için bin bir meşakkat ve zorluklar çekilmiş. Allah onlardan bedi razı olsun. Vesselam.

“Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları ve Fetihleri” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri