Oruç Tutmak – Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Oruç Hakkında Öğütleri

Oruç tutmak İslamın 3. şartı olup, bir şeyden uzak kalmak, bir şeye karşı kendini engellemek manasına gelir. Oruç Arapça bir kelime olup kökü savm kelimesidir.

Oruç tutmak genel manada niyet ederek tan yerinin ağarmasının başlaması yani imsak vaktinden güneş batıncaya kadar geçen sürede bir şey yememek, içmemek ve cinsel ilişkiden uzak kalmak ile yapılan bir ibadettir.

Oruç tutmak konusunda Kuran’da önceki toplumlara da orucun farz kılındığı bildirilmiş ve tutulması farz kılınmıştır.  Orucun Allah’a kul olma bilincinin oluşması, mümin birinin itaati ve kulluğun belirli bir disiplin içinde olması noktası ile nefis terbiyesinde önemli bir yeri vardır.

Oruç gibi Allah’ın emir ve yasakları bir çok hikmeti üzerinde barındırır ama bizim amacımız her daim her ibadetimizde ihlas ve samimiyet olmalıdır. Oruç tutmak dahi öyledir maddi ve manevi pek çok hikmeti ve faydası vardır.

İslam tarihinde tutulan ilk oruç Aşure orucudur ve hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.

Hz. Peygamber (sav) oruç tutmak ile ilgili mealen şöyle buyurmuş; Oruç bizim için bir kalkandır. Oruçlu olan biri  kendisi ile tartışmaya veya kavgaya kalkışırsa, iki defa “ Ben oruçlu biriyim” desin. Bu canı bu bedende tutan Allah’a yemin ederim ki oruçlunun ( açlıktan dolayı değişen ) ağız kokusu Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur.”

Allah (c.c) Oruçlu için mealen şöyle buyurur “O, yemesini, içmesini ve isteklerini benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim.”

Oruç İbadetinin Farz Olması

Oruç tutmanın hikmetleriBakara suresi 183 – 184. Ayetleridir ki Mealen; “Ey İman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdedir.

Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, kim gönülden bir iyilik yaparsa ( Mesela fidyeyi fazla verirse ) o kendisi için daha hayırlıdır”

İlk zamanlarda sahabe-i kiramdan dileyenler oruç tutmuş, dileyenler ise tutmamış ve bunun yerine tutmadıkları gün sayısı kadar fidye vermişlerdir. Daha sonra ise Bakara suresi 185. Ayet Mealen; “…içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin” Ayeti ile oruç ibadeti Ramazan ayına yetişen herkese farz kılınmıştır.

Peygamberimizin Oruç İbadeti Hakkında Öğütleri

“Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna şevval ayında 6 gün daha eklerse, bütün yıl oruç tutmuş gibi olur” ( Müslim)

“Resulullah (s.a.v) ayın on üç, on dört, on beşine denk gelen ak günlerde ( eyyam-ı bid ) oruç tutmamızı bize emretti” ( Nesai)

Efendimiz (s.a.v) ayın üç günü oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hz. Aişe (r.a) Validemiz “Allah Resulü Ayın hangi günlerinde oruç tutardı?” diye sorulunca O “Allah Resulü orucu ayın hangi gününde tuttuğuna çok aldırmazdı” cevabını vermişti. (Müslim)

Hz. Aişe Validemizden rivayetle; “Allah Resulü pazartesi ve Perşembe oruçlarını dört gözle beklerdi” ( Tirmizi )

Efendimiz (s.a.v) ramazan ayı dışında da oruç tutmanın faziletli olduğunu belirtmiştir. Muharrem ayında tutulan oruç ile ilgili olarak “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır” buyurmuştur. ( Müslim )

Peygamber Efendimiz ( s.a.v); “Ameller pazartesi ve Perşembe günleri Allah’a arz olunur. Ben amelimin arzı sırasında oruçlu olmayı isterim” buyurmuştur. ( Tirmizi )

Yine Efendimiz (s.a.v)’e pazartesi oruç tutmak hakkında soru sorulduğunda; “Ben o gün doğdum, bana o gün vahiy geldi” buyurmuştur. ( Müslim )

Şaban Ayında oruç tutulması ile ilgili olarak Hz. Aişe validemiz; “Ben Allah Resulünün (s.a.v) kesinlikle şaban ayında tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğu bir ay görmedim” rivayet edilmiştir.” ( Müslim )

Bunun dışında Efendimiz (s.a.v)’in Ramazan ayı haricinde hiçbir ayın tümünü oruçla geçirmediği rivayet edilmiştir. ( Müslim )

Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Vakitler

Efendimiz (s.a.v ) oruç tutmak için yasak olduğu vakitleri de bildirmiştir. Bu vakitler Ramazan bayramının 1. Günü ve Kurban Bayramı günleridir. (Buhari )

Ayrıca Efendimiz (s.a.v) sadece Cuma günleri de oruç tutulmasından hoşlanmadığı rivayet edilmiştir. Bunu ifade eden hadis şöyledir “Biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra da oruç tutmadıkça sadece Cuma günü oruç tutmasın” buyurmuştur. ( Buhari )

Oruç tutmak gerek dünyevi gerek uhrevi pek çok faydaları vardır ve saymakla bitmez. Bize düşen ihlasla Allah emrettiği için oruç tutmak olmalıdır vesselam.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri