Orhan Gazi Türbesi Hakkında Kısa Bilgi – Osman Gazi Hayatı Kısa Özeti

Orhan Gazi Hayatı Kısa Özeti

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi ve Mlhun Hatun’un oğlu olarak 1281 yılında söğütte dünyaya gelmiştir. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü olan Orhan gazi halk arasında çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. Sık sık halk arasına karışarak dertlerini dinlediği söylenir. Babası Osman Gazi’nin vefatı üzerine 1326 yılında Bey olmuştur. Ölüm tarihleri çeşitli kaynaklarda 1359 – 1360 – 1361 olarak farklılık göstermektedir.

Osmanoğullarının en uzun ömürlüsü olarak bilinmektedir. 80 yıl kadar yaşadığı bilinmektedir. Çocukluğu ve gençliği pek bilinmemekle birlikte, nasıl yetiştiği, nasıl eğitim aldığı ve hatta okur yazar olup olmadığı hakkında da çok bilgi yoktur. Osmanlı tarihinde adının ilk geçişi 1298 yılında Nilüfer Hatun ( Yarhisar Tekfuru Kızı Holafira ) ile evlenmesi ile geçmiştir.

Beyliğe babası hayatta iken mi yoksa vefat ettikten sonra mı geçtiği bilinmemektedir. Ancak babasından 1326 m2 aldığı toprakları beylik döneminde arttırmış ve oğlu 1. Murat’a 95.000 m toprak bırakmıştır.

Orhan Gazi Askeri, Ticari, Ekonomi ve Devlet Yönetimi alanlarında pek çok yenilik yapmış ve Osmanlı Beyliğini devlete çevirmiştir. Bu yenilikler;

  • İlk kez vezir ataması bu dönemde yapılmıştır.
  • İlk kadı ve subaşı atamaları bu dönemde yapılmıştır.
  • Sancaklara kadılar gönderilmiştir.
  • Divan örgütü kurulmuştur.
  • Vakıf sistemi, adli teşkilat kurulmuştur.
  • Yaya ve Müsellem olarak il düzenli Osmanlı Ordusu kurulmuştur.
  • İlk Donanma çalişmaları yapılmış ve Osmanlı Devleti gücüne güç katmıştır.
  • Bursa’da Osmanlılar’ın il ticari kanunu olan 21 maddelik ihtisab kanunnamesini çıkarmıştır.

Ömrünün son yıllarında Devletin yönetimini şehzade 1. Murat’a bırakarak Bursa’ya yerleşmiş ve burada yaşamaya başlamıştır. Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler hakkında karşı görüşler mevcuttur.

Orhan Gazi Türbesi Hakkında Bilgi

Orhan Gazi, babasını vasiyeti üzerine Sainte Elie manastırına defnetmişti. Kendisi de vefat ettikten sonra babasının yanına defnedilmiştir. Ancak 1801 yılında önce yangın, 1855 yılında da yaşanan büyük depremden sonra türbe ciddi hasar görmüştür. 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafında eski yapıya sağdık kalarak tekrar inşa edilmiştir.

Orhan Gazi Türbesi Konumu ve Mimari Yapısı

Bursa ilimizin Tophane Semtin de Tophane parkı sağında, Osman Gazi türbesinin karşısında yer aldığını söyleyebiliriz.

Türbenin duvar kalınlığı 1.30 m’dir. Türbe kare planlı olup her cepesinde üçer pencere bulunur. Güney cephesindeki orta pencere kapıya dönüştürülmüştür. Türbenin orta kısmı 4 sütunla ayrılmış olup bu sütunlar birbilerine kemer ile bağnmış ve üzeri de kubbe ile örtülmüştür.

Türbenin ortasında yer alan, etrafı pirinç korkuluklar ile çevrili olan sanduka Orhan Gazi’ye aittir. Sandukanın üzerinde kadife kumaşa gümüş sim ile işlenmiş bir hadis-i şerifin yazılı olduğu örtü bulunmaktadır.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri