Namazın Önemi Nedir?

Namazın önemi nedir diye sorulsa kısaca imandan sonra gelen en büyük hakikattir diyebiliriz. Bu nedenle ayet bize namaz dinin direğidir demiştir.

Namazın önemi dediğimiz zaman hepimiz için bir anlamı var. Zira açık bir şekilde Kuran’da farz kılınmış ve bütün ibadetlerin özüdür. Yani yaratılmış tüm mahlukatın yaptığı ibadetlerden bir numunesi namaz ibadetinin içinde bulunmaktadır.

Farsça bir kelime olan namaz Kur’an’da “salat” kelimesi ile ifade edilmiştir. Salat dua anlamına gelmektedir ki namaz ibadetindeki rükünler aynı zamanda fiilî ve sözlü bir dua niteliğindedir. Başka bir ifade ile Hz. Peygamberin (sav) yaptığı şekilde kalbimizle, dilimizle ve bedenimizle birlikte yaptığımız külli bir ibadet şeklidir.

Yüce Allah (c.c.) ilk insan ve peygamber olan Hz. Adem (a.s.)’den itibaren gelen bütün insanları “namaz” ibadeti ile sorumlu tutarak namaz kılmalarını emretmiştir. Namaz İslam dininin temel şartlarından biri olmuştur.

Namazın Önemi Nedir?

Namazın ÖnemiBir mümin imanı muhafaza noktasında çalışmak, manevi hayatını kamil noktaya ulaştırmak, dünya ve ahiret saadetini elde etmek ve huzurlu yaşayabilmek için Yüce Allah’la irtibat kurmak ve bu irtibatı devam ettirmeye muhtaçtır. Zira insan Allah’ı bilmek ve ona ibadet etmekle tam bir huzura ulaşabilir. Yoksa manevi gıda hükmünde olan namaz ve ibadetler olmaz ise ruhunda daima bir sıkıntı duyar.

Bakınız fiziki vücudumuzun devamı ve sağlıklı bir şekilde olması için nasıl yeme, içme uyuma gibi bir takım biyolojik ihtiyaçları gidermek zorunluluğumuz var ise ruhumuzun canlılığını, diriliğini ve onda bulunan hislerimizin beslenmesi içinde ibadet etmek zorunluluğumuz vardır ki en büyük ibadet namazdır.

Evet namaz dinin direğidir bu ifade bile namazın önemi için yeterlidir. Biz Müslümanların Allah ile irtibatını sürekli ve canlı tutan namazdır. Her gün beş vakit onun huzuruna çıkarak isteklerimizi arz ederiz. Bize bir dayanak noktası olur. Bu noktada namazda gevşeklik göstermemek gerekir.

Ayrıca namazın önemi ile ilgili şu hadisi şerif gayet önemlidir. Evet namaz kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel olup Efendimiz ’in (sav) bu hakikati şöyle ifade eder.

“Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel, namazdır. Şayet mümin namazlarını Allah’ın dilediği şekilde eda etmiş ise, felâha erer ve arzusuna ulaşır. Şayet namazlarını eda etmemiş veya gafletle kılmışsa, kaybeder ve hüsrana uğrayanlardan olur.

Eğer farzlarından bir şey eksik olursa, Aziz ve Celil olan Rabbimiz kulumun nafile namazları var mı, bakınız? buyurur. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra kul diğer amellerinden de bu minval üzere hesaba çekilir.” (Tirmizi Salât, 188/413)

Namazın Önemi İle İlgili Ayetler

Kuranda yaklaşık 100 yerde namaz ile ilgili ifadeler ve emirler bulunmaktadır ki namazın önemini gösterir. Numune olarak aşağıda dört ayet veriyoruz.

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara 153)

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Muhakkak namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. (Bakara 45)

Ancak, namaz kılanlar başka. Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. (Mearic 22-23)

Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. (Enfal 3-4)

Namazın Faydaları

 • Namaz kılan birisi maddî ve manevî kirlerden arındırır yani namaz insanı temizler.
 • Namaz kılan Rabbi ile ve meleklerle beraberdir.
 • Namaz müminlerin kusurlarına kefaret olur ve Allah’ın mağfiretine vesile olur.
 • Namaz cennetin anahtarı hükmündedir.
 • Namaz kalbin gıdası, Ruhun abı hayatı ve teneffüsüdür.
 • Allah’a tam bir şükretmeyi içerisinde barındırır.
 • İnsanın psikolojisini ve moralini arttırır hem sağlık ve afiyete vesiledir.
 • İnsanı kötülüklerden alıkoyar ve nefsin enaniyetini kırar kul olduğunu hatırlatır.
 • Dünya ve ahiret saadetine vesiledir.
 • Namaz bizler için bir maç hükmündedir
 • Namaz, dünyada bize manevi bir kuvvet, kabirde gıda ve ışık, mahşerde kurtuluş senedi, sırat köprüsünde ise  burak olup yardım eder. Bütün bunlar namazın önemini göstermekte ve bize şevk vermektedir.

Namazın faydaları ile ilgili kısa bir video izleyelim.

https://www.youtube.com/watch?v=DrOzFqYfIrs

Namaz İle İlgili Bilgiler

Ömrümüzün ebedi olmadığını bilmeli ve orada bize fayda verecek olan namazda devam etmeliyiz. Aslında bize usanç veren sanki uzun zamanlar namaz kılınacak hissidir. Bu hisse karşılık olarak 1 dk sonrasına kimin garantisi var ki gelmemiş zamanların sıkıntısını çekelim belki kıldığımız namaz son namazımız.

Hem bu ibadet neticesiz mi ki yada elde ettiğimiz kazanç az mı ki usanç gösterelim. Evet ebedi saadetin anahtarı hükmünde olan ve cenneti kazandıran  namaz için değil usanmak gayret ile çalışmak iktiza eder.

Birisi gelip bize dese ki sana şu kadar çok para akşama kadar çalış. Bu fazla para için elimizden geleni yaparız. Bu adam yalan söylemesi ve vermemesi muhtemel iken itimatla çalışırız. Ama Yüce Allah’ın haşa yalan söylemesi ve vadinden dönmesi ihtimali var mıdır? Asla olamaz o halde o vaadin karşılığı olanı kazanmak için namaz kılalım.

Hem namaz ile sair çalışmalarımız ibadet hükmüne geçtiğine dair rivayetler vardır. Namaz olmadan çalışmak ibadet demek doğru bir yaklaşım olmaz. Bu ifadeler ancak namaz ve güzel bir niyet ile mümkün olabilir. Bu konuda Risale-i Nur sözler kitabında 4. ve 9 sözleri okumanızı tavsiye ederim.

Yüce Mevla’dan istikametle namazın önemini bilenlerden ve kılanlardan olmayı temenni ediyoruz vesselam.

“Namazın Önemi Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri