Namaz İnsanı Temizler

Namaz insanı maddi ve manevi temizler. Namaz bize dünyevi olsun, uhrevi olsun pek çok faydalar temin eder. Şahitleri ise namaz kılanlardır.

Namaz insanı hem temizler hem yüceltir.  Zira imandan sonra farzların en önemlisi ve faziletlisi namazdır. İnsanı her yönü ile terakki ettiren bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz(s.a.v.) “Cennetin anahtarı, namazdır.” (Tirmizi) buyurarak namaz kılmanın önemini vurgu yapmıştır.

Amellerin ve ibadetlerin en sevimlisi ve yücesi olan namaz için denilmiş ki  mü’minin miracıdır, imanın göstergesidir, kalbin ve gözün nurudur, sıkıntıya düşen kalplerin huzura vardığı bir sığınaktır. Aslında namaz için imanın fiili göstergesidir ve namaz insanı insan eder desek yanlış olmaz.

Namaz İnsanı temizler

NamazNamaz dininizin temelidir ve kişinin Allah’a karşı duruşunun dışa yansımış halidir. Namaz kılan biri namazda eli ve kolu bağlı bir şekilde Allah’ın huzurunda el pençe divan durur.

İhlasla kılınan namaz ve namazın içindeki rüku ,secde kişiye zevk ile lezzet verir. Bunun adı huşudur. Bu haliyle kılınan bir namazın hem kılana hem çevresine sayısız faydası vardır. O huzurla ruhu sevinç dolar ve maddi manevi huzur kapıları açılır.

Zira insan ihlas ile huşu ile namaz kıldığı zaman o kişi kötülük yapmayacağı gibi, toplumu da zarar verenlerden olmayacaktır. Bilakis yararlı iş yapanlardan olacaktır.

Neden mi? Namaz bedeni olduğu kadar hem duygusal hem zihinsel bir temizliktir.  Ondan dolayıdır ki namazı devamlı kılan biri daima Allah’ı hatırlar, ahireti hatırlar, cennet ve cehennemi hatırlar ve kötülüklerden ve çirkinliklerden uzak kalır. Yani namaz insanı değerli kılar.

Namaz ile eğitilen ve terbiye olan insan, sorumluluk bilinciyle yaşar. Kendisine  ailesine ve topluma ve hatta cansız varlıklara karşı bilinçli hareket eder. Namazla insan oluşunu yani düzgün bir insan oluşunu onlara da yansıtır.

Allah katında ihlasla kılınan namaz ile insan hem Allah’(c.c.)’ın hoşnutluğunu hem rızasını kazanır ve cennete girmeye layık bir kul olur.

Namazın Faydaları

Öncelikle şu noktaya dikkat edelim ki namaz gibi bütün ibadetlerin amacı rızayı ilahidir. Ve Allah emrettiği için yapılır. Faydalar dediğimiz şeyler ancak bir teşvik unsuru olabilir asıl sebep olamaz.

Namaz kılan bir kimse daima Allah`ı hatırlar ve bilir. Kendisini daima her halinde ve zamanda O`nun huzurunda bilir. Bu hal ise insanın aklında kötü şeylerin barınmasına izin vermez. Verse bile onunla mücadele edebilir. Zaten baktığımızda gördüğümüz her kötülüğün başı anası Allah`ı unutmak değil midir?

Namaz kılan biri hayatını da düzen içine koyar. Zira günde 5 vakit ile  belirli zamanlarda Allah’ın huzurunda bulunma zarureti, bizleri bir düzen ve disiplin içinde yaşamaya yöneltir. Hayatımızı namaz vakitlerinin dilimlerine göre ayarlarız, düzenli ve disiplinli bir şekilde hayatım daim olur.

Her namaz bize sorumluluklarımızı hatırlatır, bir muhasebe ve kontrol imkanı verir. Nasıl ki bir teftiş olduğunda bir memur, nasıl ki görevini daha dikkatli yapar, işlerini intizamlı bir şekilde yapar aynen bunun gibi namaz ile yaratıcının huzuruna çıkan bir insan da sorumluluklarını hatırlar bir muhasebe ve kontrol ile hayatını idame ettirir.

Namaz kılan biri kalben müsterihtir ve ruhen huzurlu olur. Namaz ile hayatında koşuşturmalarından ve streslerinden kurtulur manevi olarak bir nefes alır.

Namaz ile insan içinde olan ebedi yaşama arzusuna saadetli bir şekilde ulaşabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v) “Cennetin anahtarı namazdır” diyerek buna işaret etmiştir.

Namaz kılmakla  ile aynı zamanda küçük günahlar için bir kefaret fırsatı yakalamış oluruz. Zira Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) “Namazını vaktinde kılan kimsenin iki namaz arasındaki küçük günahlarını Allah Teâlâ afveder.” demiştir.

İster istemez herkes ölecek ve kabre girecek. Kabir içinin aydınlanmasını kim istemez ki? İşte namaz kabir karanlıklardan ve kabir azabından zorluklarından muhafaza edeceği hadis-i şeriflerin beyanından anlaşılıyor.

İşte bunu ifade eden Osmanlıca olarak hazırlanmış güzel bir resim aşağıdadır. (Günümüz Türkçesi ile: Karanlık kabirlere aydınlıktır namaz yazmaktadır)

Namaz insanı

Çalışmak ibadettir sözü biraz erozyon uğramış şu zamanlarda. Denilmiş ki namaz kılan birinin bütün dünyevi iş ve çalışmaları güzel bir niyetle (faydalı olmak gibi)  ibadet hükmüne geçebilir. Burada namaza vurgu yapmışlar.

Evet namaz insanı hem temizler hem aziz kılar. Ne mutlu onlar ki namazını hakkıyla kılarlar vesselam..

“Namaz İnsanı Temizler” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri