Mümin Kime Denir? – Kuranda Müminlerin Özellikleri İle İlgili Ayetler

Mümin kime denir? sorusuna cevap olarak şöyle denilebilir ki Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hem Allah’ın kulu hem elçisi olduğuna ve onun getirdiği her şeye kalpten, şartsız ve samimi olarak inanıp kabul ile tasdik edendir.

Mümin tarifi böyle olup onunla ilintili olan Müslim ise inancının gerekliliklerini tam bir teslimiyetle yapan ve uygulayan kişidir ki bu insana Müslim denilir.

Kuran’da Müminlerin Özellikleri

Maide Suresi 2. Ayeti Mealen : “İyilik ve takva konusunda (Allah’a karşı gelmekten sakınma) birbiriniz ile yardımlaşın. Lakin günah ve düşmanlık (haddi aşmak) üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının (onu dinleyin). Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir( çetindir).”

Müminun Suresi, 96, 97 ve 98. Ayetleri Mealen: “Kötülüğü (şerri) en güzel olan şeyle defet. Biz onların yakıştırmakta oldukları (nitelendirdikleri) şeyleri daha iyi biliriz. De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden (kışkırtmalarından) sana sığınırım, ve Ey Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

Kassas Suresi, 54 ve 55. Ayetleri Mealen: “İşte onlara sabretmeleri, kötülüğü iyilikle (güzel metotla) savmaları, rızık olarak verdiklerimizi Allah yolunda harcamaları karşılığında (infak, sadaka) mükafatları kendilerine iki kez (çift) verilecektir.

Boş sözü (anlamsız) işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve “Bizim işlerimiz (yaptıklarımız)bize, sizin ki de size. Üzerinize selam olsun (bizden size zarar gelmez). Biz cahilleri (bilgisizleri) istemeyiz” derler.”

Kassas Suresi, 83. Ayeti Mealen: “İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk (fesat) çıkarmayanlara veririz. Gelecek (Sonuç), Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.”

Hacc Suresi, 41. Ayeti Mealen: “Onlar öyle müminlerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar mevkii versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülüğü nehyederler. Bütün işlerin akıbetini (sonunu) Allah bilir.”

Nur Suresi, 36. ve 37. Ayetleri Mealen: ” … onlar sabah akşam O’nu tespih edip anarlar. Onları hiçbir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymaz….

Münafikun Suresi, 9. Ayeti Mealen: “Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten (anmaktan) alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana (zarara) uğrayanların ta kendileridir”

Maide Suresi, 8. Ayeti Mealen: “Ey iman edenler! Allah için hakkı (doğruyu) titizlikle ayakta tutan ve adalet ile şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluma olan kininiz (öfkeniz) sizi adaletsizliğe itmesin. Adaletli olun.

Bakara Suresi, 190. Ayet Mealen: “Sizinle savaşanlarla (azgın yapanlarla)Allah yolunda siz de savaşın. Sakın aşırı gitmeyin, haddi aşmayın. Şüphesiz Allah aşırı gidenleri sevmez.”

Ahzab Suresi, 70. Ayeti Mealen: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının (saygılı olun) ve doğru, yerinde söz söyleyin.”

Müminlerin Özellikleri

Al-i İmran Suresi, 186. Ayeti Mealen: “Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak /şirk koşanlardan üzücü (incitici) birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder/katlanır ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gösteren işlerdendir.”

Nisa Suresi, 148. Ayeti Mealen: “Allah, zulme/haksızlığa uğrayanın söylenmesi haricinde çirkin sözün izharını sevmez. Muhakkak Allah, hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir.”

Ra’d Suresi, 20, 21 ve 22. Ayetleri Mealen: “Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren (sadakatle) ve sözleşmeyi bozmayanlardır.  Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet ile Rablerine saygı besleyen, ve hesabın kötülüğünden korkanlardır.

Onlar, Rablerinin rızasına ulaşmak için sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan gizli ve açık Allah için harcar, kötülüğü de iyilikle savarlar. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu (ahiret mutluluğu) vardır.”

Nisa Suresi, 58. Ayeti Mealen: “Allah size, emanetleri mutlaka ehline (sahiplerine) vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Şüphe yok ki Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla görendir.”

Al-i İmran Suresi, 92. Ayeti Mealen: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça (sarf etmedikçe)  iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.”

Bakara Suresi, 280. Ayeti Mealen: “Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır.”

Nisa Suresi, 2. Ayeti Mealen: “Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır”

Nisa Suresi, 6. Ayeti Mealen: “Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (büluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin.

(Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.”

Nur Suresi, 33. Ayeti Mealen: “Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini (namuslarını) korusunlar.”

Velhasılıkelam

Mümin kişinin vasıfları ile ilgili elbette çok ayet ve hadis var bize düşen okuyarak uygulamaktır vesselam. Mümin gayba iman edendir ve bizim için gayb hükmünde olan melekler ile ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ederim.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri