Karadeniz İklimi Genel Özellikleri Nelerdir?

Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler, Karadeniz bölgesi kıyıları ile Marmara bölgesinin Karadeniz kıyılarıdır. Karadeniz ikliminin hakim olduğu bu bölgelerde her mevsim yağış görülür. Karadeniz iklimi koşulları altında kalan bölgelerde, en fazla yağış görülen mevsim sonbahar mevsimi, en az yağışın görüldüğü mevsim ise ilkbahar mevsimidir.

Karadeniz iklimi yaşanan bölgelerde yıllık metre kare başına düşen ortalama yağış miktarı 2000 ile 2500 mm’dir. Bu iklim tipi yaz ve kış mevsimleri arasında sıcaklık farkının en az seviyede olduğu iklim tipidir. Karadeniz iklimimde Ocak ayı ortalama sıcaklığı 6 ile 7 derece civarlarında seyretmektedir. Temmuz ayına ait ortalama sıcaklık değerleri ise 21 derece ile 23 derece arasındadır. Karadeniz ikliminin görülmüş olduğu bölgelerde yıllık ortalama sıcaklık değerleri ise 13 derece ile 15 derece civarlarında seyreder. Bu iklim tipinde yağışlar büyük çoğunlukla yağmur biçiminde gerçekleşir. Karadeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde, bir sene içerisinde kar yağışının gerçekleştiği ortalama gün sayısı 18’dir.


Karadeniz İklimi Bitki Örtüsü

Karadeniz ikliminin hakim olduğu bölgede iki farklı tip orman kuşağı yer almaktadır. Bunlardan birincisi olan geniş yapraklı orman tipi…Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri boyunca nemli ve ılıman iklim koşulları altında yetişmektedir. Geniş yapraklı orman bitki örtüsü tipi, batıda Yıldız Dağları’ndan başlamakla birlikte doğuda Gürcistan sınırına dek bulunan dağların, kuzeye bakan yamaçlarının bin metre yüksekliklerine kadar olan bölümlerinde yer almaktadır. Bu bitki örtüsü tipinde ormanlardaki ağaçlar kış mevsimlerinde yapraklarını dökerler. Geniş yapraklı orman tipinin bulunduğu kuşakta genel olarak kayın, kestane, gürgen, ıhlamur, meşe, akçaağaç, karaağaç, kızılağaç ve dişbudak türünde ağaçlar bulunmaktadır. Bu ağaç türleri bazı bölgelerde tek, bazı kesimlerde ise toplu halde bulunmaktadırlar. Yıldız Dağları’nda kayın, gürgen ve meşe tipi ağaçlar oldukça yaygın ağaç tipleridir.

Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde gürgen, kayın ve kestane türünde ağaçlar yaygın bir biçimde bulunmaktadır. Kayın kerestesi özellikle mobilya sektörü ve kaplamacılık mesleğinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise yoğun olarak kızılağaç ormanları yaygın olmakla birlikte yamaçlarda kestane, ıhlamur ve kayın ormanları yoğun olarak bulunmaktadır.

 

Karedeniz iklimi Yayilisi
Karedeniz iklimi Yayılışı – Karadeniz İklimi Bitki Örtüsü

 

Karadeniz iklim tipinin hakim olduğu bölgelerde görülen orman tiplerinden ikincisi ise dağların yüksek kesimlerinde, soğuk ve nemli ortamlarda yetişen iğne yapraklı ormanlardır. İğne yapraklı ormanlar genel olarak dağların 1000 ve 2000 metrelik yüksek kesimlerinde görülmekte olan orman tipidir. Ordu’nun batısında köknar, karaçam ve sarıçamlardan oluşan yoğun ormanlar, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise Ladin ormanları yoğun olarak bulunmaktadırlar. Sarıçam, köknar ve saf ladin ormanları Ardanuç ve Şavşat kesimlerinde yaygındır. Özellikle yaz mevsimlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi, çok yoğun sisli ve yüksek miktarda yağışlı olmasından dolayı, bu durum bölgenin bitki örtüsünde çok farklı bir ortam meydana getirir. Bölgede sisli hava koşullarını seven ağaçlar oldukça yaygındırlar.

Kuzey Anadolu Dağları’nın güney yamaçlarında orman örtüsünün sahip olduğu özellikler belli bir miktarda farklılıklar göstermektedir. Ilgaz, Köroğlu, Kaçkar ve Bolu dağlarının güney yamaçlarında güneşi oldukça seven sarıçam ormanları yoğun olarak bulunmaktadır. Gerede ile Bolu arasında yer alan bölgede ve Kastamonu’da ise Karaçam ormanları yoğun olarak bulunmaktadır. Alçak oluk tabanlarında Niksar oluğu, Erbaa, Devrez ve Gökırmak vadilerinin güney alt kesimlerinin yamaçlarında ise Kızılçam ormanları yoğun olarak görülmektedir.

Karadeniz İklimi Bölgesinin Geçim Kaynağı

Bu iklim tipinde yağışlar genel itibari ile yamaç yağışları biçiminde gerçekleşmektedir. Bu yağış tipine orografik yağış tipi adı da verilmektedir. Orografik yağış tipinde yağışlar büyük çoğunlukla denizden gelen nemli hava kütlelerinin yüksek dağ yamaçları boyunca yükselip soğumaları sonucunda gerçekleşir.

Karadeniz iklimi bölgesi ülkemiz içerisinde en fazla yağışın gerçekleştiği bölgedir. Karadeniz ikliminin bitki örtüsü yoğun ormandır. Bitki örtüsünün sağlamış olduğu en büyük avantajlardan birisi olan gür çayırlar sayesinde, büyükbaş hayvancılığa son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Bu iklim tipinin hakim olduğu bölgelerde büyükbaş hayvancılık çok önemli bir geçim kaynağını teşkil etmektedir. Karadeniz bölgesinin iklim tipi sayesinde nemli ortamları çok seven çay, fındık ve mısır gibi tarım ürünleri de Karadeniz bölgesinin en önemli tarım ürünleri olup, yine çok önemli bir geçim kaynağıdır.

 

karadeniz bolgesi gecim kaynagi
Karadeniz İklimi Bölgesinin Geçim Kaynağı

 

Karadeniz bölgesi her mevsimde yoğun miktarlarda yağış almış olduğu için bölgede yürütülen tarım faaliyetlerinde sulamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Yine Karadeniz ikliminin sağlamış olduğu en önemli avantajlardan birisi de yoğun ormanlık alanlara sahip olan bitki örtüsü sayesinde ormancılık faaliyetleri de çok önemli bir geçim kaynağı olarak bölge halkına ekonomik açıdan katkı sağlamaktadır. Karadeniz bölgesinde evler büyük ölçüde ahşaptan yapılmıştır.

Karadeniz İkliminin Olumsuz Yönleri

Karadeniz iklim tipinde yıllık yağış miktarları çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği için, bu iklim tipinin hakim olduğu bölgelerde toprak kayması ve heyelan gibi doğal olayların yaşanma riskleri oldukça yüksektir. Karadeniz ikliminde güneşli gün sayısının az olması, bu iklim tipinin görüldüğü bölgelerde deniz turizminin gelişmesine en büyük engeli teşkil etmiştir.

Önerilen Yazı: Doğal Afet Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

1melek.com petinya.net Kedi isimleri