Kadisiye Savaşı – Tarihi – Tarafları – Önemi – Sonuçları – Kısa Özeti

Kadisiye Savaşı Tarihi: 636

Kadisiye Savaşı Tarafları: Sasaniler ile Müslümanlar

Kadisiye Savaşı Tarafların Askeri Gücü: Müslümanlar 34.000 kişi, Sasaniler ile 120.000 kişi.

Kadisiye Savaşı Nedeni:  Hz. Ömer (r.a) İran topraklarını İslam topraklarına eklemek için Sa’d bin Ebi komutasında bir ordu hazırlatmaya başladı.

Kadisiye Savaşı Sonucu: Müslümanlar savaşı kazanmışlardır.

Kadisiye Savaşı Önemi: Bu zafer, Müslümanlara İran’ın kapılarını açtığı gibi, daha sonraki savaşların kazanılmasına da zemin hazırladı.

KADİSİYE SAVAŞININ KISA ÖZETİ

Hz. Ömer (r.a) İran topraklarını İslam topraklarına eklemek için Sa’d bin Ebi komutasında bir ordu hazırlatmaya başladı. İran topraklarında yaşayan Sasaniler’ in Kralı Yezd-i Cürd bu hazırlıktan haberdar oldu ve o da ordu hazırlıklarına başladı.

Sa’d bin Ebi Vakkas, kral ve halkını İslam’a davet için, Nu’man bin Mukarrin, Asım bin Amr, Mugire bin Zürare ve Adiyy bin Süheyl’den oluşan bir heyet oluşturup krala gönderdi. Nu’man bin Mukarrin önderliğindeki heyet kralın huzuruna çıkıp İslam’a davet ettiler. Kabul etmeleri durumunda Kur’an-ı Kerim’e göre hareket etmeleri konusunda onlara yardımcı olacaklarını, kabul etmemeleri halinde Sasanilerin, Müslümanların himayeleri altına girip cizye vermeleri gerektiğini, her iki isteğinde kabul edilmemesi durumunda artık bu işin savaş ile çözüleceğini bildirdi. Kral bu isteklere çok sinirlendi ve savaşacağını bildirdi.

Elçiler hızla Sa’d bin Ebi Vakkas’a bu kararı bildirmeye dönerken, kral, komutan Calinus’u 40.000 kişilik öncü kuvvet ile ardından Rüstem komutasında 60.000 kişilik ana kuvveti Kadisiye’ye topladı. Bu birliklere sonradan 20.000 kişilik artçı bir orduda eklendi ve böylece 120.000 kişilik Fars ordusu Kadisiye’de toplandı.

Sa’d bin Ebi Vakkas emrindeki 34.000 ordu ile Kadisiye’ye geldi. Tekrar elçi gönderip 3 gün süre vermesine rağmen cevap alamadı ve savaş başladı. 4 gün süren savaşta Calinus ve Rüstem de dâhil olmak üzere orduları büyük bir hezimete uğratıldı. Bu savaşta Müslümanlar 8.500’e yakın şehit verirken düşman ordularının neredeyse tamamı öldürüldü.

Daha sonra Hz. Ömer (r.a)’ın emri ile Sasani Devletinin başşehri ve İran Kralının bulunduğu Medayin şehrine hareket edildi. İslam askerinin Medayin’e hareket ettiğini duyan İran kralı Yezd-i Cürd korkudan şehri terk etti. İslam ordusu Medayin şehrine kolayca girerek fethetti.

Kadisiye Harbi ve Medayin’in fethinde büyük ganimet elde edildi. Kralın sarayları ve hazineleri Müslümanların eline geçti.

Bu zafer, Müslümanlara İran’ın kapılarını açtığı gibi, daha sonraki savaşların kazanılmasına da zemin hazırladı.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri