İslamda Burçlar

İslamda burçlar var mıdır? Varsa nasıldır? İslam inancına sahip birçok insanın merak ettiği konulardan biri de İslam’da burçların var olup olmadığıdır. Kuran Kerimde burçlar var mı?
Bu konuda yapılan araştırmalar, Kuran-ı Kerim’de “burç” kelimesinin dört defa çoğul şeklinde geçtiğini göstermektedir. Bunlardan bir tanesi “kale burcu” olarak, diğer üçü ise “gökteki burçlar” anlamında kullanılmıştır. Burç kelimesi daha çok “zuhur eden, yüksekte olan, kale veya saray burcu” anlamlarından türetilmiş ve gökyüzündeki burçlara benzetme amacıyla kullanılmıştır.

İslamda Burçlar

İslam’a göre, burçlar toplamda on iki tanedir. Altısı kuzeyde, altısı güneyde yer alır. Gökbilimciler yıldız kümelerini her mevsim ve ayda göründükleri şekillere göre isimlendirmişlerdir. Bu burçların isimleri ve tarih aralıkları şu şekildedir:

 1. Koç (hamel) burcu: 21 Mart – 19 Nisan
 2. Boğa (sevr) burcu: 20 Nisan – 20 Mayıs
 3. İkizler (cevza) burcu: 21 Mayıs – 21 Haziran
 4. Yengeç (seretan) burcu: 22 Haziran – 22 Temmuz
 5. Aslan (esed) burcu: 23 Temmuz – 22 Ağustos
 6. Başak (sünbüle) burcu: 23 Ağustos – 22 Eylül
 7. Terazi (mizan) burcu: 23 Eylül – 23 Ekim
 8. Akrep (akrep) burcu: 24 Ekim – 21 Kasım
 9. Yay (kavs) burcu: 22 Kasım – 21 Aralık
 10. Oğlak (cediy) burcu: 22 Aralık – 19 Ocak
 11. Kova (delv) burcu: 20 Ocak – 18 Şubat
 12. Balık (hut) burcu: 19 Şubat – 20 Mart
İslamda Burçlar
İslamda Burçlar

İslam’da Burçlar ile İlgilenen Alimler

İslam’da burçlarla ilgilenen alimler arasında Muhammed Nur’ül Arabi ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi isimler bulunmaktadır. Muhammed Nur’ül Arabi’nin “Kitab’üd devair vel eflak” adlı eseri varlığın oluşumu ve astroloji hakkında bilgiler içerir.

Mevlana ise Mesnevi adlı eserinde burçlardan bahsetmiş ve burçların etkileri hakkında bilgiler vermiştir. Bu bahsediş şu şekildedir; “750. Güneş, bir burçtan bir burca gidip durduğundan, pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır. Kimin bir yıldızla alaka ve mecburiyeti varsa o, kendi yıldızı ile döner dolaşır, o yıldızın tesiri altındadır. Talihli Zühre (Venüs) ise şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler onlara adamakıllı meyli vardır. Kan dökücü huylu Merih’e (Mars) mensup ise cen, büthan (iftira) ve düşmanlık arar. Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki, onlarda ihtirak (güneşe yaklaşma) ve nasih (uğursuzluk) olmaz.”

Ayrıca, İbrahim Hakkı Erzurumi’nin Marifetname adlı eserinde ve Şah Veliyullah Dihlevi’nin Hüccetullahi’l Baliga isimli eserinde de burçlara yer verilmiştir. Bu da gösteriyor ki İslam’da burçlar, inanılan ve araştırılan bir konudur.

İslamda Burçlar isimli konumuza kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. İslamda Burçlar konumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz.


Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri