İslam Nedir Kısaca Tanımı Nasıldır?

İslam nedir? İslam ne demektir ve ne anlama gelmektedir? Yüce dinimiz hakkında kısa ve öz bilgileri sizler için derleyerek bu yazımızda bir araya getirdik.

İslam nedir? Sözlükte kurtuluşa erme, boyun eğme, teslim olma anlamında slim kelimesinden gelmektedir. Yani İslam doru olana ve hakka teslime olmak ve uymak anlamına gelmektedir.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerîm’de İslâm kelimesi 8 yerde geçmekte olup çok sayıda ayette aynı kökten gelen fiil ve isimler vardır. Ali İmran suresinde “Allah indinde din İslâm’dır” ayetiyle Allah İslam’ı katındaki hak dinin karşılığı olarak özel  belirlenmiştir.

İlk insan ve peygamber olan Hz. Adem’den başlayarak  Son Peygamber olan Hz. Muhammed’e (sav) kadar ilâhî tebliğ ile gelen  ve ismine “din” dediğimiz müessesenin adıdır İslam.

Bu itibarla İslam dinini sadece son dönem ile değerlendirmek eksik kalacaktır.  Bütün semavi dinler tahrifler olmadan önceki hâlleriyle İslam dinine dahildirler.

İslam nedir? O zaman evvelde Hz. Adem’den (a.s) başlayan ve beşerin tekamül seviyesine bağlı olarak gelişmiş ve Kur’an ile zirveye ulaşmış dindir.

İslam Nedir?

İslam dediğimiz vakit iki husus aklımıza gelir. Birisi Amentü duasında belirtildiği gibi samimi bir iman diğeri ise ibadettir.

Yani İslâm demek düşünce, yaşayış ve davranış dünyamıza yansıyan güzellikler zinciridir. Aklımız, kulağımız, gözümüz, dilimiz ve gönül dünyamız ile ulvi rabıtalar kurarak Allah’a giden bir yoldur.

İslâm insanı fikri, kavli (sözlü), fiili olarak en güzel ve mükemmel bir şekilde yoğurup en mükemmel bir hale getiren dindir. Yani insanı karanlıklardan nura çıkarır.

İnsanı bu fani ve nasıl dünyadan ebedi bir aleme layık vaziyete getiren , onu bütün kabiliyetlerini işlettirip alayı illine çıkaran bir dindir İslam.

Peygamber Efendimizin Dilinden İslam

İslam Nedir? sorusunun en güzel cevabını Allah resulü veriyor. Hz. Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) şöyle rivayet ediyor. Bir vakit Resulullah (s.a.s) yanına elbisesi beyaz, saçları siyah, yoldan gelmiş birine benzemeyen ve bizden kimsenin tanımadığı bir adam geldi.

Peygamber Efendimiz’in yanına sokularak önüne oturdu hatta dizlerini Allah Rasûlü’nün (sav) dizlerine dayadı ve ellerini dizlerinin üstüne koydu dedi ki “Ey Muhammed, İslâm nedir?” dedi.

Hz. Peygamber (s.a.v) ona hitaben dedi ki “İslâm Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in onun  Rasûlü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, güç yetirip imkân bulduğun vakit Kâbe’yi ziyaret (hac) etmendir”

Bu hadisi şerif ile İslam’ın şartının beş olduğu ortaya çıkmaktadır .Bu hadisi şerifin devamı alttaki videoda bulunmaktadır.

Evet İslam nedir? dediğimiz şunu deriz inanç ve ahlak sistemidir. Bu inanç ve ahlak kuralları bir bütün olup zaman ve mekana göre değişiklik göstermez. Ondandır ki bizler iman ve ahlak konusunda şartlara göre değil hakka göre hareket etmeliyiz.

Zira Ayette ifade edildiği üzere her ne kadar Hazreti peygambere hitaben söylense de hepimize hitap edep dosdoğru ol ifadesi manidardır. Yani bizler inancımızda, ahlakımızda ve fiillerimizde nefisimize değil hakka tabi olacağız işte İslam budur.

İslam demek ilahi ve hak bir dindir beşerî bir ideoloji ve sistem değildir. Bu din Asrı saadette zirve olarak yaşanmış ve güzelliği tüm asırlarda görünmüştür. Öyleyse bizler İslam’ın güzelliğini yaşamak ve göstermek noktasında gayret etmeliyiz.

İşte bunu şahsi ve toplumsal olarak gösterdiğimizde insanların fevc fevc yani toplu olarak İslam’a dahil olduğunu göreceğiz. Allahtan bu hali görmeyi, çalışmayı ve yaşamayı temenni ediyoruz.

Bizlere İslamı ihsan ettiği için yüce Allah’a şükür ediyoruz. Allaha emanet olunuz vesselam.

 

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri