İmanın Şartları ve Kısa Açıklamaları – İmanın 6 Şartı

İmanın şartları dediğimizde 6 şartı vardır. Bu şartlar Amentü olarak da bildiğimiz duada tam olarak geçer. Bu şartları her bir Müslümanın bilmesinde fayda vardır. Bizlerin Allah’a tam bir kul olması ve imanın tam olması için bu 6 şartı tam, eksiksiz olarak yapmak icap eder.

İman etmenin gerekliliğidir imanın şartları. İman kelime anlamı olarak inanmak, doğrulamak anlamına gelir. Halis bir kul olabilmek  için İmanın şartlarını bilmeliyiz ve bu şartlara uygun olarak da hayatımızı idame ettirmeliyiz.

Peki bir Müslüman’ın bilmesi gereken imanın şartları nelerdir? Maddeler halinde aşağıda açıkladık.

İmanın Şartları

Fatiha suresi1- Allaha İman

İmanın şartları dediğimizde birincisi ve en temeli Allah (c.c)’a iman etmektir.  Allah’ın varlığı ve birliği ki biz buna tevhid deriz, bütün semavi dinlerde en önemli inanç esasıdır.

Allah’a İman demek Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna, bütün üstünlük sıfatların onda olduğuna ve noksan sıfatlardan uzak ve pak bulunduğuna inanmaktır. Bunun için “Allah-u Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inanarak iman ettim, kalbim ile de tasdik, dilim ile ikrar ettim” demek gerektir.

Allah-u Teâlâ var ve bir olup, bütün ibadetler O’nun için yapılır. Allah’ın ortağı ve benzeri yoktur. İhlas suresinde mealen;

“Allah’ın bir olduğu, hiçbir şeye muhtaç olmadığı, doğurmadığı ve doğurulmadığı, O’nun hiçbir denginin bulunmadığı” ifade edilmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi için Allah’a İman makalemize göz atabilirsiniz.

2- Meleklere İman

İmanın şartları dediğimizde ikinci sırada gelir. Duyu organlarımız ile algılanamayan, görülemeyen, Allah’a kulluk eden, günah işlemeyen nurani ve ruhani varlıklara melek diyoruz. Lugatta “ haberci, elçi, güç ve kuvvet” manasına gelir.

Meleklere iman emek demek beraberinde vahyi, peygamberi ve getirdiği kitapları, ahirete imanı beraberinde getirir.  Zira dini hükümler, peygamberlere melek vasıtasıyla indirilmiştir.

Meleklerin en büyükleri “Cebrail, İsrafil, Azrail ve Mikail” melekleridir.

Konu hakkında detaylı bilgi için Meleklere İman makalemize göz atabilirsiniz.

3- Kitaplara İman

İmanın şartları dediğimizde üçüncü sırada gelir. Allah’ın kullarına yol göstermek ve doğru yola iletmek üzere peygamberine vahyettiklerinin yazıya geçirilmiş şekline kitap denilir.

Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların içeriğinin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir.

Yüce Allah (c.c) Nisa Suresinde Mealen”Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam mânasıyla sapıtmıştır” (en-Nisâ 4/136) buyurmuştur.

4 Büyük Kitap ve İndirildikleri Peygamberler ise şu şekildedir;

Tevrat, Hz. Musa (a.s)’e, Zebur, Hz. Davud (a.s)’e, İncil, Hz. İsa (a.s)’e, Kur’an-ı Kerim,Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’e indirilmiştir.

Konu hakkında detaylı bilgi için Kitaplara İman makalemize göz atabilirsiniz.

4- Peygamberlere İman

İmanın şartları dediğimizde dördüncü sırada gelir. Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek üzere vazifelendirdiği kişilere peygamber denir.

İman ediyorsak peygamberlerin hepsine iman ederiz. Yeni bir din gönderilen Peygamberlere (Resul) denirken, yeni bir din ile gelmeyip, insanları, daha önceki dine davet eden Peygambere  ise Nebi denir.

Peygamberlere iman, demek bu kimselerin Allah’tan getirdiği bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir. Yüce Allah (c.c)  her Müslümana, aralarında bir ayırım yapmadan bütün peygamberlere inanmayı farz kılmıştır.

İlk Peygamber Hz. Âdem (a.s) ve Son Peygamber, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’dir. Peygamberlik Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) ile son bulmuştur.

Konu hakkında detaylı bilgi için Peygamberlere İman makalemize göz atabilirsiniz.

5- Ahirete İman

İmanın şartları dediğimizde beşinci sırada gelir. İnsanoğlu bedeni varlığı ölünce artık kabir hayatına geçer. Kıyamet kopunca insanoğlu kabirlerden kalkacak ve ahiret hayatı böylece başlayacaktır.

Ahiret hayatında insan, dünyada yaptıklarına göre, Cennet veya Cehennem’deki yerini alacak ve sonsuz ve yeni bir hayat başlayacaktır.

Kur’an-ı Kerim’de ahiretten bahseden birçok ayet vardır: Örneğin Bakara Suresi, 214. ayette  “Onlar ahirete kesin bir kanaatle inanırlar.” demektedir.

Konu hakkında detaylı bilgi için Ahirete İman makalemize göz atabilirsiniz.

6- Kadere İman

İmanın şartları dediğimizde altıncı sırada gelir.  Allah’ın, insanın ne yapacağını iyi ve kötü şeyleri ezelden bilerek yazmasına kader, o bilinenlerin zamanı gelince ezelî ilmine uygun olarak yaratmasına da kaza denir.

Kader demek Allah’ın ilim sıfatının ürünüdür. Kaza ise tekvin sıfatına bakar. Kader ve kazaya iman yüce Allah’ın ilim, irade, kudret ve tekvîn sıfatlarına inanmak demektir.

Konu hakkında detaylı bilgi için Kadere İman makalemize göz atabilirsiniz.

Evvelen her şeyden önce imanın şartları gelir. İman esastır ve bizi hakiki olarak insan eder. Allah’a emanet olun vesselam.

“İmanın Şartları ve Kısa Açıklamaları – İmanın 6 Şartı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri