Tarihte Yaşamış Olan İlk İnsan Türleri Hangileridir?

Dünya yaklaşık olarak 4,6 milyar yıllık bir tarihi ile birçok canlıya ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bununla birlikte bu kadar sürede dünya üzerinde birçok canlı yaşamış ve nesillerini tüketmiştir. Bugünkü insan adı verilen varlığın ise farklı gelişim süreci bulunmaktadır. İlk insan türleri geçmişten bu yana Hominid adı verilen bir aileden evrimleşmiştir. Zaman dilimleri çerçevesinde de birçok insan türü tarihte yerini almıştır. Ancak bazı insan türlerinin nesli tükenmiş ve bugün yalnızca dünyaya Homo Sapiensler hâkim olmuştur.

Tarihte insan evrimi ile ilgili teoriler Charles Darwin tarafından ortaya atılmış ve sonrasında Richard Owen tarafından da bu teori desteklenmiştir. Ancak bilim insanları açısından bu tarz teoriler olsa da önemli olan konu somut kanıtlar olmasıydı. Eugene Dubois isimli bir araştırmacı 1891 senesinde yaptığı bir araştırma ile Hollanda Doğu Hint adalarında birtakım fosil kalıntılarına ulaştı. Bu fosiller maymunlar ve insanlar arasında bir tür olduğunu kanıtlayan örneklerdi. Bu süreçten sonra da ilk insanların evrimi üzerine kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Tarihteki ilk insanlar genelde isimlerinin başına Homo kelimesi getirilerek adlandırılmıştır. Homo kelimesi Latincede insan anlamına gelmektedir.

Homo Heidelbergensis İnsan Türü

homo heidelbergensis
homo heidelbergensis

Bu insan türü dünyada 700 bin ile 200 bin yılları arasında yaşamıştır. İlk olarak Afrika’da görülen bu insan türünde erkekler 175 cm kadınlar ise 157 cm boylarındadır. Erkeklerde ortalama ağırlık 62 kg kadınlarda ise 51 kg’dır. Bu insanların beyinleri normalden daha büyük bir boyuttaydı ve günümüzde yaşayan insanların beyin yapısına göre daha düz bir formdaydı.

Soğuk iklim tipine adapte olabilen bu türler tarihte ilk defa kendilerine barınak inşa eden türler olarak da bilinmektedirler. Bu insan türleri çok büyük hayvanları kolaylıkla avlayabilme yeteneğine sahiptirler. Bu yetenek daha önce hiçbir canlı da görülmemiştir. Homo Heidelbergensis türünün ilk fosil keşfi 1907 senesinde Almanya’da yapılmıştır. Keşfi yapan ise bir işçidir.

Homo Rudolfensis İnsan Türü

homo rudolfensis
Homo Rudolfensis

Hominid kategorisinde yer alan bir diğer insan türüdür. Bu insan türünün 1,9 ile 1,8 milyon yıl öncesinde yaşadığı düşünülmektedir. Bu insan türünün fiziksel özellikleri hakkında çok net bilgiler bulunmuyor. Fosiller yetersiz olduğundan hakkında fazla bilgi bulunmayan insan türleri arasında yer almaktadır. Homo Rudolfensis türü ilk defa 1912 senesinde bulunmuştur. Bu türü diğer insan türlerinden ayıran özelliği ise daha uzun bir yüz şekline sahip olmasıdır.

Homo Habilis İnsan Türü

homo habilis
Homo Habilis

Dünyadaki ilk insan grupları içerisinde Homo Habilis de önemli bir yere sahiptir. Hominid ailesinin bir üyesi olan Habilis dünya üzerinde 2,4 ile 1,4 milyon yıl öncesinde yaşamıştır. Bu türün maymun türleri ile ortak olan birtakım özellikleri vardır. Son derece büyük bir beyin yapısına sahip olan bu türlerin diş yapısı oldukça küçüktür. Aynı zamanda diğer insan türleri ile daha az ortak özellikleri vardır. Fakat bu türlerin taş aletler kullanabilme yeteneği onların Hominid ailesi içerisinde değerlendirilmesini sağlamıştır.

Homo Floresiensis İnsan Türü

homo floresiensis
Homo Floresiensis

95000 ile 17000 sene önce yaşadığına inanılmaktadır. Bu türün Endonezya’da yaşadığı da bilinenler arasındadır. Bu insan türünün ince beyin yapısı vardır ve yaklaşık olarak 3,5 inç boyutları ile küçük insan türleri arasında yer almaktadır. Taş aletler yaptıkları düşünülen bu türlerin aynı zamanda küçük fillerle beraber büyük kemirgenleri avladıkları düşünülmektedir. Bu insan türüne ait olan ilk fosiller 2003 senesinde bulunmuştur. Kadın baş bölgesi modern insan türünün yalnızca üçte biri kadardır.

Homo Erectus İnsan Türü

homo erectus
Homo Erectus

Bu insan türü 1,9 milyon yıldan 143 bin yıl öncesine kadar yaşamayı başarmış bir türdür. Ancak nesli tükenen insan türleri arasında yer almaktadır. Bu türün ilk fosiline ise 1890 yıllarında ulaşılmıştır. Günümüzün Endonezya’sında Eugene Dubois tarafından bulunmuştur. Bu türün ilk olarak Afrika’da bulunduğu belirtilmiştir. Boyları da ağırlıkları da diğer insan türlerinden biraz daha farklıdır. Uzun bacak yapıları vardır ve kısa kolları bulunur. Bu özellikleri sayesinde çok hızlı koşabilen ve iyi ağaca tırmanabilen insanlar olmuşlardır. En eski insan türü sıralamasında ismi fazla bilinenler arasındadır.

Homo Neanderthalensis İnsan Türü

neandertal
Homo Neanderthalensis

Neandertal fiziksel özellikleri ile insanlara yakın benzerliğe sahip bir türdür. Bu türlerin de nesli tükenmiştir. Bu insan türünün modern insanlarla arasındaki DNA farklılığı yalnızca % 0.12 kadar azdır. Yaklaşık olarak 600 bin ile 30 bin yıl öncesinde var olduğu düşünülen bir insan türüdür. Bu insan türlerinin modern insanlarla en benzer yanları ise ölülerini gömmeleriydi. Hatta ölülerini gömerken çiçek gibi nesnelerden de yararlanmışlardır. Avcılık sırasında aletlerden yararlanmışlar ve çeşitli süs eşyaları kullanmışlardır. Beyin boyutları da modern insanların beynine oldukça yakın boyutlardadır. Bununla birlikte modern insanlardan çok daha güçlü bir yapıları vardır.

Homo Sapiens İnsan Türü

homo sapiens
Homo Sapiens İnsan Türü

Dünyadaki insan türleri çeşitli iklim farklılıkları nedeni ile değişim gösterdi ve hemen hepsi bir şekilde tükendi. Ancak Homo Sapiens tüm doğa yaşam koşullarına rağmen ayakta kalmayı başaran bir tür oldu. Modern insanların da ilk atası olmuştur. Homo Sapiensler birlikte yaşayan bir insan topluluğu olmuştur. Zamanla iklim şartları ile başa çıkabilmenin çeşitli yollarını bulmuşlardır. Avlanmanın yanında hayvanların nasıl yetiştirilebileceğini de keşfetmişlerdir. Hızla yemek üretmeye başlamış ve gruplar halinde daha iyi yaşayabilmenin yollarını bulmuşlardır.

İmaj Kaynakları

Kategoriler Genel
1melek.com petinya.net Kedi isimleri