İhanet Nedir? İhanet Hakkında Ayet ve Hadis

İslam dininde İhanet nedir? İhanet haramdır. Allah’ın sevmediği kullar arasında yer edinen hainler, ahde vefasızlık gösteren, kendilerine karşı olan güveni suiistimal eden, güvenilirliği olmayan ve emanete ihanet eden kişilerdir.

İhanet nedir? bu konuyu işliyoruz. Münafıklık alametlerinden biri olan hainliğin cezası da büyüktür. Hele ki vatana, millete ve dinine ihanet eden kimsenin ölümle cezalandırılması gerekir. Hadisi şerifte, “Emaneti (hain, güvenilirliği ) olmayanın bir kimsenin imanı yoktur, ahdine (yeminine) riayet etmeyenin de dini yoktur” denilmiştir.

İhanet Nedir?

İhanet Nedir? dersek göstermesi gereken bağlılığı göstermeyip vefasızlık yapması anlamına gelir. Bir mümin birtakım günahlara düşebilir. Ancak yalana ve hainliğe hiçbir zaman düşmemelidir. Çünkü ahdine sadık kalmayan kişinin dininden şüphe edilir. Bu nedenle mümin, verilen sözü yerine getirmeli, aldığı emaneti de korumalıdır.

Mevki ve memuriyetlikler dahi birer emanettir. Dolayısıyla bir memurun vazifesini yerine getirme konusundaki ihmalkarlığı, hilekarlıkları hainlik olarak ifade edilebilir. Bu kişiler, büyük mesuliyet altında olduklarından sebep, bulundukları makamın ve mevkiinin hakkını vermeleri oldukça önem ifade eder.

Mümin, emin bir kimsedir.  Bir Müslüman’ın sözüne, fiillerine ve tutumlarına karşın insanların sakınması ve bu tür konularda ondan endişe duymaları halinde kişinin dinden uzaklaşmaya başladığı söylenilebilir. Çünkü mümin kimse, emaneti taşıyabilen ve sözüne güvenilen biridir. İnsanların malından, canından ve ırzından emin oldukları şahıstır.

Enfal süresinde şöyle buyrulur: “O halde ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e (elçisine) hainlik etmeyin; (sonra) bile bile kendi (aranızdaki) emânetlerinize hıyânet etmeyin” buyrulmaktadır. Müslüman kişi İslam’ın getirdiği ölçülere uyan ve onları yaşama yaşatma konusunda cevval davranan kişilerdir.

“Mü’min” denildiğinde ilk akla gelen kelime emin olmaktır. Emniyet içine olmak ve emanete sahip çıkmak akla gelir. Zira Allah iman eden Müslümanlardan emin olmasını istemektedir. Nitekim Peygamberlerin en önemli sıfatlarından biri de “Emânet” olup bu sıfat ümmetine de şamildir.

Bizim Peygamberimiz (s.a.v) o asırda herkes tarafından adeta sembol olarak “Emîn” kelimesi ile meşhur olmuş. Dolayısıyla ümmeti olan mü’minler için emîn ve güvenilir olmaktan daha doğal bir şey olamaz. Sahbelere bakınız hep emin kişilerdir. Bu sıfattan uzaklaşan insanların da zamanla hem mü’min sıfatı ile hem de Muhammedü’l-Emîn ile alakası kesileceği aşikardır.

Hıyanet öyle ki münafıklık alametlerinden biri olmuş. İhanet Nedir? Emanet edilen şeyde, İslama aykırı şekilde tasarrufta bulunmak, haksızlık yapmak ve güven hissi vermemektir. Bu durum maddi konularda olduğu gibi manevi mevzularda da geçerlidir.

İhanet Nedir? Hakkında ayet ve hadisler

Ali İmran suresi 61. Ayet: Bir peygamberin emanete hıyanet (ihanet) etmesi düşünülemez( söz konusu olamaz). Kim hıyanet (ihanet) ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği şeyle haşrolunur ( birlikte gelir)

Nisa suresi 107. Ayet: Kendilerine (nefislerine) hainlik (hıyanet) edenleri savunma. Kuşkusuz Allah (hainlikte ilerlemiş, direnen) hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez.

Enfal suresi 27. Ayet: Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik (ihanet) etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize (güvenilen şeylere) de hainlik etmeyin.

Yusuf suresi 52. Ayet: Onların hilelerini kesinlikle muvaffakıyete (başarıya) erdirmez. 

Nisa suresi 105. Ayet: Hainlerden taraf olma (savunucusu olma)!

Buharide geçen bir hadiste Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki “Münafığın alameti (işareti) üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verince sözünden döner, bir şey emanet edildiğinde hıyanet (ihanet) eder.” Başka bir rivayette namaz kılsa dahi, oruç tutsa dahi ibaresi geçmektedir.

Adiy bin Amîre (r.a) şöyle anlatır:

Resûlullah Efendimiz’in şöyle buyurduğunu işittim:

Başka bir hadiste ise “Herhangi bir işe memur tayin edilen kimse, bir iğneyi hatta ondan daha küçük bir şeyi gizlese bu hıyanet (ihanet) olur ve kıyamet günü onunla haşrolunur.

“Resûlullah şöyle dua ederdi:

Hz. Peygamber şu şekilde dua ederdi. “Allah’ım! Aç olmaktan sana sığınırım; o ne kötü bir arkadaş (ne fena bir hâl)dir. Emanete ihanetten (hıyanetten) de sana sığınırım; o ne kötü bir kalbi haslettir.

Hadiste Müslüman şu şekilde tarif edilmiş. “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hiyanet (ihanet) etmez, ona yalan söylemez ve ondan yardımı esirgemez. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana ırzı, malı ve kanı haram kılınmıştır” (Tirmizi)

İbretlik bir hadise

Birisi Peygamber Efendimize geldi ve: “–Ey Allah’ın Resulü! Benim kölelerim bana devamlı yalan söylüyorlar. Bana ihanet ederek baş kaldırıyorlar. O zaman ben de onlara hakaret ediyorum ve onları dövüyorum. Onlar yüzünden benim hâlim ne olacak?” dedi.

Resûlullah (s.a.v) şöyle dedi: “Onların sana yaptıkları hıyanet ve yalanları ile senin kölene verdiğin ceza hesaplanır, eğer verdiğin ceza kölelerin suçuna eşit ise senin ne lehine olur ne aleyhine olur. Verdiğin ceza onların işledikleri suçtan az olursa bu lehine menfaat olur. Verdiğin ceza onların suçundan çoksa o fazla cezayı ödemek zorunda olursun ki bu husus senden kısas yoluyla alınır.”

Bu sefer adam bir kenara çekildi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bunun üzerine adama biz, kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez mealindeki ayeti okudu.

Adam bunun üzerine “Vallahi Ey Resulallah, hem kendi adıma hem de onlar adına birbirimizden ayrılmaktan daha hayırlı bir hal kalmadı. Şahit olun, onların hepsi de hürdür.” dedi. (Tirmizi)

Evet İhanet Nedir? dediğimiz zaman görüyoruz ki çok dikkat etmemiz lazım. Bizler Müslüman olarak mümin olarak her daim bize verilen emanetlere gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Emanet deyince illa mal anlaşılmasın bir vazife, nefis, ırz, can, gibi çok şeyle var ki onlarda emanettir.

Bize yakışan emanete sahip çıkmak az çok demeden titizce davranmaktır. kul hakkına azami riayet etmek gerek zira dikkat edeceğimiz en hassas şeyler. Her şeyin affı var ama kul hakkı sıkıntılı.

Böyle sıkıntılı zor durumlardan uzak durma temennisiyle bir Müslüman kimliğiyle hakkıyla yaşama temennisiyle Allah’a emanet olun. Selam ve dua ile.

Bencillik nedir? okumak için buraya tıklayınız.

Osmanlıca isminiz nasıl yazılıyor görmek için buraya tıklayınız.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri