İftira Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Hakkında Ayetler – Suçu ve Günahı

İftira hakkında yazdığımız bu yazı ile iftiraya ait her noktaya değinmeye çalıştık.  İftira kısaca bir kişinin yapmadığı kötü bir davranışı onun yaptığını iddia etmek ve bu kötü davranıştan doğabilecek sonuçları itham edilen kişiye yıkmaya çalışmaktır.

İftira hakkında o kadar çok şey söylenebilir ki çirkindir ve aşağılık bir fiildir ki toplumsal hayatı dinamitler, dostlukları bitirir ve arkadaşlıkları sona erdirir, aile kurmanın önüne geçer, aileleri bitirir hatta aile facialarına neden olur.

insanların işleri, itibarları, gelecekleri yıkılır, hayatları kararır işte böyle iftira hakkında  deriz ki bir kötü bir ahlaktır.  İftira nedeni  ile insanlar arasındaki sevgi ve saygı tok olur onun yerine kin ve nefret duygusu gelir hem kişisel hem toplumsal problemleri beraberinde getirir.

İftira hakkında bir tanımlama yapalım desek bireysel ve toplumsal bir hastalıktır deriz. Geçmiş toplumlar incelendiğinde pek çok peygambere ve salih insan olanlara iftiralar atılmış ve bu nedenle pek çok sıkıntılara düşmüşlerdir.

Örneğin Hz. Yusuf peygamber kendisine yapılan gayri meşru fiili kabul etmediğinden iftiraya uğramış ve neticede zindana atılmıştır. (Yûsuf Suresi 23-35) Hz. Musa’ya, Hz. Meryem’e ve Hz. Ayşe validemize ve daha nice mübarek kimselere iftiralar maalesef atılmıştır

İftira büyük bir suçtur?

İftira Nedir?

İslam, iftirayı hem yasaklamış hem engellemek adına bazı önlemler de almıştır. Yüce kitabımızda insanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın ( Hucurat 49/12), Evleri gözetlemeyin ( Buhari ), Karşı cinsten kişilerle başbaşa kalmayın ( Buhari ), evlere izin almadan girmeyin (Nûr 24/27) diyerek bizi uyarmış ve bireyin kişiliğini ve saygınlığını iftira ve dedikoduları önlemeye karşı tedbir almıştır.

İftiranın her çeşidi kötü olmakla beraber namuslu ve iffetli bir kadına iftira atmaktır en büyüğüdür. Allah (c.c) böyle bir iftira atanın dünya ve ahirette lanetleneceğini ve hesap gününde dilleri, elleri ve ayaklarının onun aleyhlerinde şahitlik edeceğini bildirmiştir. ( Nûr 24/23-24)

İftira hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v) insanı helak edecek 7 büyük suç ve günahtan birinin, namuslu ve iffetli bir kadına zina ithamı olduğunu demiştir. ( Buhari )

Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur. “İftira eden kimse büyük zarara uğramıştır” ( Ahmet b. Hanbel )

İftira Hakkında Ayetler

Nisa suresi 112. ayette “Kim bir hata (kusur) yapar veya kasıtlı (bilerek) günah işler ve onu bir suçsuz (masum) birinin üzerine atarsa büyük bir bühtan (iftira) ve apaçık bir günah işlemiş olur”

Ahzab suresi 58. ayette “Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden (işten) dolayı eziyet edenler (iftira atanlar) şüphesiz apaçık (iğrenç) bir günah yüklenmiş olurlar.”

Nur suresi 19. ayette “İnananlar arasında çirkin (kötü) şeylerin yayılmasını hoşlanan (isteyen)  kimseler için dünyada da ahirette de çetin (yakıcı) bir ceza vardır. Ve Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.”  buyrulmak suretiyle iftiranın ne kadar büyük bir günah olduğu ortaya konulmuş ve bu günahı işleyenler için ahirette büyük bir azap olacağı bildirilmiştir.”

Nur suresi 4 . Ayette “Namuslu (hür) kadınlara zina isnadında bulunup (iftira atıp) sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa (değnek) vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman (asla) kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkar (fasıktırlar)”

Nur suresi 23. Ayette “Namuslu, hiç bir şeyden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar (iftira atanlar) dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için (pek büyük bir) azap vardır.”

Nur suresi 12. Ayet “Bu iftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkek ve kadınlar, kendi (din kardeş)leri hakkında iyi zan besleyip de, “Bu apaçık bir iftiradan başka bir şey değildir” deselerdi ya!

Nur suresi 14. Ayet  “Eğer dünya ve ahirette Allah’ın lütfü ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, bu iftiradan dolayı size kesinlik büyük bir azap dokunurdu!”

Nur suresi 15. Ayet  “Hani o iftirayı dilden dile dolayıp,(hakkında) hiçbir bilginiz olmayan sözleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa ki bu, Allah katında büyük bir günahtır.”

İftiranın Zararları

Eğer iftira hakkında dikkatli olmaz isek zarara uğrarız. Peki kimler zarara uğrar işte cevabı.

İftira hakkında

İftiraya Sabretmek

Peygamberlerden başka herkes günah işler. Allah-u Teâlâ sevdiği kullarının günahlarının cezasını ahirete bırakmaz. Çünkü günah suçtur. Karşılığı cezadır.

İftira hakkında dünyada üç sıkıntı ile sabrederse 3 sevap vardır.

1-Hastalık verir. Sabrederse affeder. Sebeplere yapışmak ve geleni Allah’tan bilmek lazımdır. Ve ne maksatla geldiğini bilerek şükretmeli.

2- Maddi Sıkıntı Yaşatır. Günahların affı için ikinci yol maddi sıkıntıdır. Borçlu olmaktır. Borçlarını ödemek için çekilen sıkıntılardır. Bu da günahların affına sebeptir.

3-İftiraya Maruz Bırakır. İnsanların yalan, dedikodu ve iftiralarına uğramaktır. Tüm bunlara sabır gösterirse nitekim büyük sevaplar kazanacaktır.

İftira hakkında mümin kişiye yakışan şey böylesi büyük bir günahtan uzak durmak, söylenen her söze itibar etmemek ve iftiracılara tepki göstererek iftiranın yayılmasını önlemektir.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri