Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi Yapılan Savaşlar ve Fetihler

KÖPRÜ SAVAŞI

Tarihi:26 Kasım 634

Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler

Nedeni: Nemarık ve Kesker’de İran ordularına karşı kazanılan zaferler sonucu İran’ın yeni bir ordu hazırlayarak saldırıya geçmesi.

Savaşın Sonucu:  Sasaniler Savaşı kazandılar ancak iş karışıklıklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Müslümanlar Fırat Nehri’ni geçip Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir.

Önemi: Bu yenilgi ilk fetihler döneminde alınan en büyük yenilgi olarak tarihe geçmiştir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

KADİSİYE SAVAŞI

Tarihi: 636

Tarafları: Sasaniler ile Müslümanlar

Tarafların Askeri Gücü: Müslümanlar 34.000 kişi, Sasaniler ile 120.000 kişi.

Nedeni:  Hz. Ömer (r.a) İran topraklarını İslam topraklarına eklemek için Sa’d bin Ebi komutasında bir ordu hazırlatmaya başladı.

Sonucu: Müslümanlar savaşı kazanmışlardır.

Önemi: Bu zafer, Müslümanlara İran’ın kapılarını açtığı gibi, daha sonraki savaşların kazanılmasına da zemin hazırladı.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

CELULA SAVAŞI

Tarihi:  637

Tarafları: Sasaniler ile Müslümanlar

Tarafların Askeri Gücü:  Sasanilerin gücü bilinmemekle birlikte Müslümanların Sayısı yaklaşık 12.000

Nedeni:  Kadisiye savaşının kazanılmasıyla Celula fethine hazırlanan Müslümanlara karşı koymak için Sasaniler’in Celula da savaş hazırlıklarına başlaması.

Sonucu: Müslümanlar savaşı kazanmışlardır.

Önemi:  Celula Savaşını kazanan Müslümanlar bir taraftan bu şehri ve Hulvan’ı ele geçirirlerken, diğer taraftan da Dicle Bölgesini tamamını ele geçirme fırsatı elde ettiler.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

NİHAVEND SAVAŞI

Tarihi:  642

Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler

Tarafların Askeri Gücü:  Sasaniler 150.000 kişilik orduya sahipken, Müslümanlar 30.000 kişilik ordu gücüne sahiptiler.

Nedeni:  İran fethini tamamlamak isteyen Müslümanların savaş hazırlıklarına başlaması.

Sonucu: Savaşı Müslümanlar kazandı.

Önemi:  Sasani İmparatorluğu son buldu.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

MISIR’IN FETHİ

Nedeni: Mısır’ın ekonomik zenginliği ve Bizans’tan gelecek tehlikelere açık olması.

Sonucu: Hristiyanlar cizye vergisi ödemeye mecbur bırakıldı.

Önemi: Kuzey Afrika’nın fethi için bu şehir ordugâh olarak kullanılmak için hazırlandı.

Hz. Ömer (r.a)’ın Şehit Edilmesi: Vergisinin düşürülmesini isteyen bir demir ustası tarafından şehit edildi.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

HORASAN’IN FETHİ

Nedeni: İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek.

Sonucu:  Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

“Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi Yapılan Savaşlar ve Fetihler” üzerine 2 yorum

  1. Lütfen google dan herhangi bir bilgi araştırıldığı zaman alakası olmayan bilgileri ortaya sunmayın sonra başka hesaplardan aramaya çalışıyoruz

    Yanıtla

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri