Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi Mısır Fethi (642)

Mısır Fethinin Nedeni: Mısır’ın ekonomik zenginliği ve Bizans’tan gelecek tehlikelere açık olması.

Mısır Fethinin Sonucu: Hristiyanlar cizye vergisi ödemeye mecbur bırakıldı.

Mısır Fethinin Önemi: Kuzey Afrika’nın fethi için bu şehir ordugâh olarak kullanılmak için hazırlandı.

Hz. Ömer (r.a)’ın Şehit Edilmesi: Vergisinin düşürülmesini isteyen bir demir ustası tarafından şehit edildi.

MISIR’IN FETHİ KISA ÖZET

Mısır’ın ekonomik zenginliklerinden dolayı fethedilmesi artık kaçınılmazdı. Ayrıca bu bölgeden gelebilecek tehlikelere karşı bir savunma yapmak çok zor olacaktı. Bunun için Amr bin As komutasındaki İslam ordusu Mısır’a 640 yılında sefere çıktı. Burada yaklaşık bir yıl boyunca Roma ordusu ile mücadele etti. Bu mücadele sonucunda Mısır kısmen ele geçirildi. Amr bin As Mısır yakınlarında bulunan Kahire’de “fusfat” şehrini kurdu. Amacı ise Kuzey Afrika’nın fethi için bu şehri ordugâh olarak kullanmaktı. Mısır’ın fethi 642 yılında İskenderiye’nin ele geçirilmesi ile tamamlandı.

Hz. Ömer (r.a) vergisinin düşürülmesini isteyen bir demir ustası tarafından şehit edildi.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri