Hz Muhammedin savaşları/ Bedir, Uhud ve Hendek Savaşı

Hz. Muhammed ve Müslümanlar 622 yılında Mekke de ki baskı ve zulümden kurtulmak için Medine’ye hicret etmişlerdi. Ve Medine de İslam devleti kurulmuştu. Ancak Müşrikler, Müslümanları tanımamaktaydı. Müslümanlar ile ticaret yapmıyor ve eski yurtları Mekke’ye girmelerine izin vermiyorlardı. . Bu sebepten gerçekleşen savaşlar Hz Muhammedin savaşları olarak anılır.

Hz Muhammedin savaşları : Bedir Savaşı

Müslümanlar ile Müşrikler arasında gerçekleşen Hz Muhammedin savaşları ilki Bedir savaşıdır. Bedir savaşı 14 Mart 624 tarihinde gerçekleşmiştir. Bedir bölgesi Medine’nin 130 km güney batısında yer alan bir bölgedir. Bedir savaşı sırasında Müslümanların ordusu 300 kişi kadardı. Müşriklerin ordusu ise 1000 kişiden fazlaydı. Ancak yine de Müslümanlar bu savaşı kazanmayı başarmışlardı. Böylelikle Müslümanlar ilk kez güçlerini Müşriklere karşı kanıtlamışlardı.

Uhud Savaşı

Bedir savaşından 1 yıl 9 gün sonra ise Müslümanlar ile Müşrikler arsında ki 2. Savaş olan Uhud savaşı gerçekleşti. Bu savaşa adını veren şey ise savaşın Uhud dağının çevresinde gerçekleşmesidir. Bu savaş esnasında Hz. Muhammed’in bir taktiği vardı; o da bir tepeye 50 kişilik okçu tümeni yerleştirmekti.

Hz. Muhammed bu okçulara ne olursa olsun buradan ayrılmayacaksınız diye tembih etmişti. Ancak savaşın sonuna doğru okçular savaşı kazandıklarını düşünmüş ve bölgeyi terk ederek tepeden inmişlerdi. Bunun üzerine Müşrikler karşı atağa geçmiş ve Müslümanları püskürtmeyi başarmışlardı.

Hz Muhammedin savaşları arasında yer alan Uhud savaşı sırasında Peygamber Efendimizin amcası Hz. Hamza’da şehit edilmişti. Böylelikle Müslümanlar ile Müşrikler arasında ki 2. Savaş okçuların Peygamberimizi dinlememesi sebebiyle kaybedilmişti.

Hendek Savaşı

Bu savaştan sonrada Müşriklerin, Müslümanlara olan zulme devam etmeleri üzerine 31 Mart 627 tarihinde Hendek savaşı gerçekleşti. Bu savaştan önce Selman Farisi adında bir İranlı Peygamberimize bir öneride bulundu. Bu öneri ise Medine’nin girişine devasa bir hendek kazarak düşmanın Medine’ye girmesini engellemekti. Peygamberimizde bu teklifi kabul ederek kendisi de bizzat hendek kazma çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 6 günün sonunda hendek kazma işlemi bitmişti.

Savaş başladığı esnada Medine’yi kuşatmak için gelen Müşrikler karşılarında devasa bir hendek görünce ne yapacaklarını bilemediler. Müşrikler bu hendekten ötürü Medine’ye giremiyorlardı; hendeği aşıp saldırmak isteyenler ise Müslümanlar tarafından okla vurularak öldürülüyorlardı. Müşriklerin, Medine kuşatması tam 27 gün sürmüş ancak istedikleri sonucu elde edemeyince en sonunda geri çekilmişlerdi. Böylelikle bu savaşta Müslümanlar tarafından kazanılmış oldu.

Hz Muhammedin savaşları sırasında ele geçirilen esirleri serbest bırakmak için ortaya tek bir şart sunulmuştu. O şart ise okuma- yazma bilen esirlerin 10 Müslümana okuma- yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasıydı.

Bütün bu Hz Muhammedin savaşları sonrası 628 yılının Mart ayında Müslümanlar ile Müşrikler arasında Hudeybiye antlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Müslümanlar resmen tanınmış oldu. Ayrıca bu anlaşmaya göre Müslümanlar ile Müşrikler arasında 10 yıl savaş olmayacaktı. Ve anlaşmanın son maddesi olarak Müslümanlar gelecek yıl Mekke’ye gelerek Kabe’yi ziyaret etme hakkı elde etmişlerdi.

 

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri