Hazreti Nuh kısaca kimdir?

Hazreti Nuh (a.s), Mezopotamya’da yaşamış ve insanlığın ikinci atası olarak kabul edilmiştir. Hz. Adem’in hayatıyla başlayan insanlık, bir tufanla sona ermiş, Hazreti Nuh (a.s) ile yeniden başlamıştır. Hazreti Nuh’un (a.s) dört çocuğu vardır. Hz. İdris’in (a.s) göğe kaldırılmasının ardından insanlar putlara tapmaya başlamıştır.

Hazreti Nuh (a.s), insanları bir ve tek olan Allah’ın dinine davet etmiş, ancak onlar onunla alay etmişlerdir. Buna rağmen, o yılmadan ve bıkmadan Allah’ın dini için çalışmıştır.

Hazreti Nuh’un (a.s) adı Kur’an-ı Kerim’de tam 43 kez geçmektedir. Bu mübarek peygamber 950 yıl yaşamış ve ömrünü insanlara Rabbinden geleni tebliğ ederek geçirmiştir. Fakirleri doyurmuş, çıplakları giydirmiş ve davranışlarıyla kavmine örnek olmuştur.

Hazreti Nuh Peygamberin Kıssası

Hazreti Nuh (a.s), hem çok iyi bir marangoz hem de denizcilerin piri olarak kabul edilir. Kavminin putlara tapmasından derin üzüntü duymaktadır. Onların Allah’a iman etmeleri için elinden geleni yapmış ve tebliğ görevini usanmadan yerine getirmiştir.

Ancak maalesef çocuklarından biri, onun peygamberliğine inanmamıştır. Bu oğlu, Kenan ismini taşımaktadır. Hazreti Nuh’a (a.s) Rabbinden gelen emirle bir gemi inşa etmesi emredilmiştir. Kavmini uyararak, eğer iman etmezlerse bir tufanın gelip onları helak edeceğini söylemiştir. O gemiyi inşa etmiş, ancak kavminden inanmayanlar geminin yanından geçerken onunla alay etmişlerdir.

Hazreti Nuh Peygamberin Gemisi

Ancak o, onlara bir ve tek olan Allah’a iman etmelerini, O’na yönelmelerini ve O’nun emirlerine uymalarını söylemiştir. Kendisine hiçbir faydası olmayan putlara tapmamalarını öğütlemiştir. Ancak onlar dinlememiş, aksine hakaret etmişlerdir. Hatta onu hakaret etmişlerdir. Fakat o vazifesinden hiç geri adım atmamış ve gemiyi tamamlamıştır.

Üç kat olan gemide, alt katta vahşi hayvanlardan birer çift, orta katta evcil hayvanlardan birer çift ve en üst katta 72 mümin bulunmaktadır. Hazreti Nuh (a.s), kavmine şöyle demiştir: “Ey kavmim, bulunduğunuz bu yerleri sular basacak. Gelin Allah’a inanın ve gemiye binin.” Ancak kendi oğlu Kenan ile karısı ve birçok kişi ona inanmayarak gemiye binmemişlerdir.

Onlar, yüksek bir yere çıkarak kurtulacaklarını düşünmüşlerdir. Gemiye diğer üç oğlu olan Ham, Yafes ve Sam binmişlerdir. Ancak bir anda büyük bir tufan kopmuş ve kısa sürede yeryüzünü sular kaplamıştır. Geminin içindekiler sularla birlikte hareket etmişlerdir. Gemiye binmeyenler ise ne yapmışlarsa kurtulamamışlar ve sular altında kalarak helak olmuşlardır. Bu nedenle Hazreti Nuh’a (a.s), insanlığın ikinci atası denmiştir.

Aşurenin Hikayesi

Tufandan sonra gemi aylarca su üzerinde kalmıştır. Gemi içindeki yiyecekleri Hazreti Nuh (a.s) bir kazana koyarak onları pişirmiştir. Hala günümüzde yapılan bu yemeğe aşure denmektedir.

Muharrem ayının 10. günü, aşure eşe dosta ve fakirlere dağıtılır. Dinimizde Muharrem ayının önemi büyüktür.

 • Cenabı Allah, gökyüzünü ve yeryüzünü bu ayda yaratmıştır.
 • Hz. Musa, Muharrem ayında Kızıl Denizi ikiye yarmıştır.
 • Hz. İsa Aleyhisselam Muharrem ayının 10’unda doğmuş ve göğe Muharrem ayının 10’unda yükselmiştir.
 • Hz. Yusuf Aleyhisselam kuyudan bu günde kurtulmuştur.
 • Hz. Yunus Aleyhisselam balığın karnından bu günde kurtulmuştur.
 • Hz. Yakup Aleyhisselam’ın gözleri bu günde açılmıştır. Hz. İbrahim’in oğlu İsmail Aleyhisselam bu günde doğmuştur.
 • Eyüp Aleyhisselam hastalığından bu günde şifa bulmuştur.
 • Hz. Adem Aleyhisselam’ın tövbesi bu günde kabul edilmiştir.

Hz Nuh’un Mucizeleri

 • Kavminden bazı kişiler, ondan büyük kayaları toprak etmesini istemişlerdir. Hz. Nuh Aleyhisselam kayalara eli ile işaret etmiş ve kayalar toprak olmuştur. Bunu gören 12 kişi kavminden imana gelmiştir.
 • Bir gün kavminden bir aile, çocuklarını kaybetmişti. Her yerde aramışlardı. Hazreti Nuh (a.s) peygambere gelip, eğer çocuklarımızın nerede olduğunu bilirsen, sana iman ederiz dediler. Allah, ona çok uzakları görebilme yetisi verdi. Çocuğu uzaktan görüp nerede olduğunu söyledi ve ailesi iman etti.
 • Kavminden bir grup kişi gelip, “Eğer Sen Allah’ın Peygamberi isen, bulutsuz yağmur yağdır da görelim” dediler.
 • Hazreti Nuh Aleyhisselam ellerini semaya kaldırdı, duaya başladığı anda bulutsuz havada yağmur yağmaya başladı. Bu olay üzerine bu kişiler, onun peygamberliğine iman etti. Allah’ın buyruklarına boyun eğdiler ve imanla şereflendiler.

Allah, 950 sene gibi uzun bir ömür boyunca bıkmadan, usanmadan tebliğde bulunan ve insanlığın ikinci atası olan bu mübarek peygamberden razı olsun. Vesselam.

(Eyüp peygamberin hayatını okumak için buraya tıklayınız.)

“Hazreti Nuh kısaca kimdir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri