Hastalıklara Karşı Okunan Şifa Duası ve Türkçe Anlamı

Şifa duası ve ayetlerini hastalıklarımıza şifa niyetiyle okuruz. Bizler imanımız gereği hastalıklarımız için hem doktora gideriz hem şifa duası ve ayetlerini okuruz.

Şifa duası ve ayetlerini sizler için bir araya getirdik. Lakin bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizler elbette bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğunu biliyoruz.

Bununla beraber yine biliyoruz ki tedbiri alıp takdiri Allah’a bırakmak yani  tevekkülü biliyoruz. Bu bakımdan hastalıklarımıza derman aramak ta bir nevi tedbirdir.

Bu tedbiri doktora giderek yaparız beraberinde şifa duası okuyarak takviye edelim ve takdirin ve şifanın Allah’tan olduğunu hiç bir zaman unutmayalım. Zira hakiki manada şifayı veren Allah’tır. O halde ‘İlaç içtim ve hastalığım geçti’ yanlış bir söz olup doğrusu ‘ilaç vesilesiyle veya dua vesilesiyle bana şifa veren Allahtır.’ olmalıdır.

Kuran ve şifa

Şifa kaynağı dediğimizde ilk aklımıza Kuran gelir. Zira İsra suresinin 82. Ayeti mealen bize der ki  “Hem biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminlere inananlara bir şifa, bir rahmettir.” diyerek ayetleri bize  şifa ve rahmet olarak tanımlamıştır.

Yunus Peygamberin (a.s.) aşağıda verdiğimiz duasını sıkıntıya düşmüş ve başı belaya girmiş hangi mümin okursa Allah onun duasını kabul buyururduğu hadiste geçmektedir.” (Tirmizi)

Hazreti Yunus

Yine Şifa duası denildiğinde Hz. Eyüp (a.s) Kuranda geçen duası da tesirli ve şifa niyetine okunan dualardandır. Bu mübarek Peygamber çok hastalık ve musibetler sonrasında okuduğu bu dua ile şifa bulmuştur. Bizde ezberleyerek çokça okuyalım.

Şifa duası

Hazreti Peygamber hastalanınca ne yapmıştır?

Ya Rasulallah hasta olunca ne yapalım tedavi olalım mı? diye sordular.  ‘Evet, tedavi olunuz çünkü Allah yarattığı her bir derde deva yaratmıştır. Ancak ihtiyarlık hariçtir’ buyurdu.” (Ebu Davud 3855, Tirmizi 2039)

Şu hadisler bize Kuranın şifa olduğuna dair güzel örneklerdir. İlaçların en hayırlısı Kur’an-ı kerimdir.  (İbni Mace), Yasin Suresi dertlere şifadır, O Kur’an’ın kalbidir. (Deylemi, Tirmizi), Fatiha her derde devadır. (Beyheki), Asıl deva Kur’an’dır. (İbni Nasr), Fatiha ile Ayet-el kürsi’yi okuyana, o gün nazar değmez. (Deylemi)

Her Türlü Hastalık İçin Okunan Şifa Duası 

Abdullah bin Ömer Hz. Peygamberin sabah akşam bu duayı okuduğunu rivayet etmiştir.

“Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati.Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min favki ve e’uzü bi-azamatike en uğtale min tahti.Allahümme ağnini bi!l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l-afiyeti”.

“Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim. Allah’ım, Senden, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim. Allah’ım, ayıplarımı kapat, beni, korkularımdan güvene kavuştur.

Allah’ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan, kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekten, yere vurulmaktan, senin yüceliğine sığınırım. Allah’ım, beni ilim ile zenginleştir, hilm ile süsle, takva ile kereme kavuştur, afiyetle güzelleştir.”

Hazreti Peygamber hasta olduğunda şu duayı okuduğu rivayet edilmiştir.

Şifa duası

Ezhibilbe’serabbin’nasişfi ve enteşafi laşifaeilla şifaüke , sifaen layüğadiru segama (Ey insanların Rabbi bu hastalığı gider! Şifa ver, zira sen şifa verensin. Senin verdiğin şifadan gayri şifa yoktur. Allah’ım öyle bir şifa ver ki hastalıktan hiçbir eser kalmasın.” (Buhari, Ebu Davud, Tıbb, 18, 19)

Şifa Salavatı Nedir? Nasıl okunur?

Maddi ve manevi hastalıklarımıza karşı bu şifa salavatını ki şifa duası ve ayetleri olarak meşhur bilinen bir salavattır onu günlük hayatımızda ezberleyerek çokça tek sayı üzerine ihlasla okumak çok güzel olduğu ifade edilir.

Şifa salavatı

Şifa duası olarak elbette çok şeyler okunabilir. Önemli olan samimi ve içeren şifayı Allah’tan umarak okumak. Allah bizlerin maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ihsan buyursun vesselam..

Hayırlı ve Bereketli Kazanç İçin Dua etmek da önemlidir. Konu ile ilgili makalemizi okumanızı tavsiye ediyoruz. Allah’a emanet olun. vesselam.

“Hastalıklara Karşı Okunan Şifa Duası ve Türkçe Anlamı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri