Geçerli Bir İman Nasıl Olur? Geçerli İmanın Şartları Nelerdir?

Geçerli bir iman nasıl olmalı? önemli bir konu olup hepimizin bilmesi gereken önemli hususlardır. Zira iman sağlam olursa hem dünya hem ahiret hayatı saadetli olur.

İşte bu yazımızda Geçerli bir iman nasıl olur ve sıhhat şartları üzerinde durduk. Bu konudaki ayet ve hadisler nelerdir onları yazdık.

Geçerli Bir İman Nasıl Olmalı

İmanın geçerli olabilmesi ve iman edenin ahirette ebedi bir saadet ve kurtuluşa erdirebilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir.

İman hür bir iradeye dayalı bir tercih olması ve herhangi bir baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme gibi bir durumunda gerçekleşmemiş bulunması gereklidir.

Daha önce iman etmemiş bir kimsenin, hayattan ümidini kestiği son nefesinde ahiret azabını fark edip “iman ettim” demesi olmayacaktır.

Bir ayette şöyle buyurulmuştur. “Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman ‘Allah’a inandık ve O’na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik’ derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah’ın kulları hakkında süregelen kanunu budur. İşte kâfirler burada hüsrana uğramışlardır” (Mü’min suresi 40/84-85)

İmanın şartları olarak bilinen ve amentü içinde ifade edilen imanın şartlarına bir bütün olarak iman etmek elzemdir. Samimi ve içten olarak iman etmek gerekir.

Mümin birisi iman esaslarından birini inkâr anlamına gelen tutum ve davranışlardan kaçınması icap eder. Örneğin Allah Teâlâ’yı ve bütün peygamberleri kabul edip Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanmayan, ahirete iman konusunda şüphe etmek yada kitaplara iman etmemek gibi bir davranışa giremez.

İman eden Allah’ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olmalıdır. Korku ile ümit arasında bulunmalıdır. Buna havf ce reca diyoruz. Müminin “Nasıl olsa imanım var, o halde muhakkak cennete giderim” düşüncesiyle kendinden emin olması yada “Çok günah işledim, ben muhakkak cehennemliğim” diye Allah’ın rahmetinden ümit kesmesi imanını kaybetmesine sebep olabilir.

Bu konuda Kur’an’da şöyle denmiştir. “Doğrusu kâfirlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez” (Yusuf suresi 12/87)

Evet geçerli bir iman hür bir irade ilen baskı olmadan amentü esaslarını kabul etmekten geçmektedir. Ondan sonra ise bu esasların gereğini hayatımıza yansıtmamız icap eder vesselam.

İmanın tanımı ve kapsama nasıldır okumak için linke tıklayınız.

“Geçerli Bir İman Nasıl Olur? Geçerli İmanın Şartları Nelerdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri