El Mümin İsmi Anlamı Nedir?

El Mümin ismi Allah’ın en güzel isimlerinden birisi olup mana olarak Güven veren, emin eden, muhafaza eden, imanın nurunu veren anlamlarına gelmektedir.

El Mümin ismi Kuran-ı Kerim’de geçen bir ismi şerif olup Arapça emn fiilinden türemiştir.

Korku bütün ruhsal rahatsızlıkların temel sebebi olup hasta olmaktan, kaybetmekten, rızık endişesinden, sevdiklerini ve güçlerini kaybetmekten vb. İşte sahip olduklarını elde tutamamak, kaybetmek endişesi hele şeytanın vesvesesi ile de bu his ziyadeleşmektedir.

İşte bu durumda olan bir insan çok şükür ki Rabbimizin isimleri içinde “güven veren anlamında “El Mümin ismi” vardır ki Rabbimizin zatına duyulan sonsuz güveni ifade eder.

Cenab-ı Hak iman edenleri o kadar seviyor ki, kendine has olan özel ismi kuluna da vermiştir. Tam manasıyla müminlik sıfatlarını alan insan için dünyada ve ahirette bir sıkıntı yoktur.

Bir mümin sırat köprüsünden geçerken cehennem ona seslenerek: “Geç ey mümin, zira senin nurun benim narımı söndürüyor.” der. Allah kıyamet günü azap gören müminleri cehennemden çıkardıktan sonra onlara der ki “Mümin benim, sizler de müminlersiniz”

Mümin İsmi Anlamı Nedir?

El Mümin ismi güven veren, vaat ettiğine güvenilen, iman edenleri korku ve endişeden güvende kılan, iman edenlerin iman ve samimiyetini tasdik eden, kendisine sığınanları muhafaza eden, emniyetiyle rahatlan manalarına gelmektedir.

Biz Allah (c.c.)’ın kullarına verdiği en büyük nimetlerinden birisi iman etmek ve emniyette olmaktır. İnsan için en kıymetli olan canı, malı, ırzı vb. için her daim bir endişe ve korku içinde olsaydı, koruyamama endişesi olsaydı bu çok büyük bir azap olurdu.

İşte El Mümin ismi tecelli edince, onun kalbine bir huzur olur, o güvenilir bir kimse olur. Bu ismin tecellisi ile Allah Teala iman edenleri korkulardan güvende kılıyor ve emin ediyor.

Allah, sözünün doğru olduğunu ispatlayandır. Mümin kullarını imanlarında yanıltmayandır. onları doğru yola çıkarandır, vadinde sadık olan ve insan kalbini şüphe ve tereddütlerden kurtararak imana kavuşturandır.

El Mümin İsmi Kuranda Geçiyor mu?

Evet geçmektedir. Haşr suresi 23. ayette şöyle buyurulur. “O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selâm’dır; Mü’mindir,  Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir.”

El Mümin İsminin Ebced Değeri

El Mümin ismi şerifin Ebced Değeri ve zikir adedi 136 dır. Zikir günü ise Pazartesi günüdür. Elbette her esma gününde yada her gün elbette okunabilir.

El Mümin İsminin Fazileti

Bir kişi inanarak, ihlas ile içtenlikle “Ya Mümin” ism-i şerifinin zikrine devam ederse, bu ism-i şerifin tecellisi ve eseri üzerinde görünür. Bunun ile küfürden, şirkten ve yalandan emin olur.

Yine bu zikre devam eden kimseler insanların ve cinlerin şerlerinden emin olup her türlü hastalıktan kurtularak şifaya nail olurlar.

Bir kişinin üzerinde korku durumu söz konusu olur veya kendisine hayali mahluklar musallat olursa bu zikre devam ettiği takdirde inşallah muhafaza olunur.

Mümin ismi şerifine Ya Mümin diyerek her gün 136 defa olmak üzere devam eden kişi, can ve mal emniyetine kavuşur. İmanı kuvvetlenir ve hastalar inşallah şifa bulurlar.

El Mümin ismi şerifi gibi Allah’ın bütün esmasının bilmeli, ezberlemeli ve elimizden geldiği kadar zikr etmeliyiz. Allah’a emanet olun vesselam.

 

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri