Ebced Hesabı Nedir, Nasıl Yapılır?

Ebced hesabı, Arap alfabesindeki harflerin sayısal değerlendirilmesi yöntemidir. Bu hesaplama yöntemi, özellikle İslam dininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ebced hesabı, her harfin sayısal bir değeri vardır ve bu değerler toplanarak farklı isimlerin ve kavramların değeri hesaplanabilir.

Ebced Hesabını Nedir?

Ebced, Arap alfabesinin eski sıralanışının ilk dört harfi olan “elif,” “ba,” “cim,” ve “dal” harflerinin okunuşlarından türetilmiştir. Bu harfler, kolaylıkla akılda tutulmasını sağlamak için eski dönemlerde geliştirilmiş bir formüldür. Ebced hesabını oluşturan sekiz kelimenin ilki “ebced” şeklinde okunduğu için bu isim verilmiş.

 

Harf ve Rakamlar: Ebced hesabı, Arap alfabesindeki harflere sayısal değerler verilmesiyle oluşturulmuştur. Her harf, belirli bir rakamla eşleştirilmiştir. İşte Arap alfabesindeki harflere karşılık gelen rakamlar:

 • Elif (ا): 1
 • Ba (ب): 2
 • Cim (ج): 3
 • Dal (د): 4
 • He (ه): 5
 • Vav (و): 6
 • Ze (ز): 7
 • Ha (ح): 8
 • Tı (ط): 9
 • Ya (ي): 10
 • Kef (ك): 20
 • Lam (ل): 30
 • Mim (م): 40
 • Nun (ن): 50
 • Sin (س): 60
 • Âyn (ع): 70
 • Fe (ف): 80
 • Sad (ص): 90
 • Kaf (ق): 100
 • Rı (ر): 200
 • Şın (ش): 300
 • Te (ت): 400
 • Se (ث): 500
 • Hı (ح): 600
 • Zel (ذ): 700
 • Dad (ض): 800
 • Zı (ظ): 900
 • Ğayın (غ): 1000

Ebced Hesabının Kullanım Alanları

 • Tarih Düşürme: Ebced hesabı, Arap alfabesindeki harflerin toplamını belirli bir hicret yılını göstererek sözcük veya bir tamlama bulmak için kullanılır. Örneğin İstanbul’un Fetih tarihi için Kur’ân-ı Kerîm’den “Âherûn” kelimesi düşürülür ve bu tarih Hicri 857 (M. 1453) yılı olan fetih tarihidir.
 • Gizli İlimler ve Şifreleme: Ebced hesabı, gizli metinlerin şifrelerini çözmek veya şifreli metinler oluşturmak için kullanılır. Vefk, cifir, büyü, tılsım ve muska yazmakta da kullanılan bir sistemdir.
 • Astroloji ve Fal: Ebced hesabı, astroloji ve fal gibi alanlarda da kullanılır. Burada harf ve sayılar arasındaki ilişki, geleceği tahmin etmek için kullanılır. Örneğin bir kişinin doğum tarihini veya ismini ebced hesabıyla değerlendirerek kişinin karakteri, geleceği veya uygun meslek alanları hakkında bilgi edinmeye çalışılabilir.
 • Tılsımlar ve Muska Yazımı: Ebced hesabı, tılsımların ve muskaların yazımında kullanılır. Özellikle gizli ilimler ve büyü alanında bu yöntem sıkça tercih edilir. Belirli bir amacı gerçekleştirmek için yazılan tılsımların harf ve sayı değerleri hesaplanarak oluşturulur.
 • İsim Analizi: Ebced hesabı, kişilerin isimlerini analiz etmek için de kullanılır. İsimlerin ebced değerleri hesaplanarak kişinin karakteri, kaderi veya geleceği hakkında yorumlar yapılabilir.

ebced hesabi yap

Ebced Hesabının Sınırları

 • Kesinlik Yoktur: Ebced hesabı, geleneksel bir yöntem olup kesinlik taşımaz. Bu nedenle, ebced hesabına dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, kişisel inançlar ve gelenekler çerçevesinde değerlendirilmelidir.
 • Bilimsel Değildir: Ebced hesabı bilimsel bir yöntem değildir. Sayısal değerlerin harflere atfedilmesi esasına dayanır ve bilimsel bir temeli yoktur.
 • Kişisel İnançlar: Ebced hesabı, kişisel inançlar ve geleneklerle ilgili bir alan olduğundan, herkes bu yöntemi farklı şekillerde yorumlayabilir.

Ebced hesabı, gizli ilimler ve eski dönemlerde kullanılan bir yöntemdir. Ancak bu hesaplamaların kesin ve değişmez doğrular olmadığını unutmamak önemlidir. Ebced hesabı, sadece geleneksel ve kültürel bir yöntem olarak kabul edilmelidir.

Bu makalede ebced hesabının temel prensiplerini ve kullanım alanlarını anlatmaya çalıştım. Ancak unutmayın ki ebced hesabı, kişisel inançlar ve geleneklerle ilgili bir konudur ve bilimsel bir temeli yoktur. Herkes bu yöntemi farklı şekillerde yorumlayalar.

Ebced Hesabı İsim Analizi

Arap alfabesindeki harflere sayısal değerler atayarak isimlerin veya kelimelerin sayısal değerlerini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, özellikle geleneksel fal bakma ve isim analizi gibi alanlarda kullanılır. İşte ebced hesabı isim analizi yapmak için adımlar:

 1. İsim Yazımı: İsminizi Arapça harflerle yazın. Her harf için Arap alfabesindeki sayısal değeri bilinmelidir. Örneğin, “Ali” ismi Arapça’da “علي” şeklinde yazılır.
 2. Harf Değerleri: Arap alfabesindeki harflere karşılık gelen sayısal değerleri öğrenin. Örneğin, “ع” harfi 70, “ل” harfi 30 değerine sahiptir.
 3. Harf Sayılarını Toplama: İsminizdeki her harfin sayısal değerini toplayın. Örneğin, “علي” ismi için: 70 (ع) + 30 (ل) + 10 (ي) = 110.
 4. Ebced Değeri: Topladığınız sayı, isminizin ebced değeri olacaktır. Bu değer, isminizin enerjisi ve anlamı hakkında bilgi verir.

Bu yöntem, geleneksel olarak kullanılan bir uygulamadır ve farklı kültürlerde farklı varyasyonları bulunabilir. Ebced hesabı, isim analizi, karakter analizi ve kişisel özellikler hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Ancak, bu yöntem bilimsel değil ve kişisel inançlara dayalıdır.

Eğer isminizin ebced değerini öğrenmek isterseniz, bana yorum olarak isminizi ve doğum tarihinizi yazabilirsiniz.

 

1melek.com petinya.net Kedi isimleri