Duası Kabul Olan Kişiler Kimlerdir?

Duası kabul olan kişilerin kim olduğu, duanın kabul olabileceği  vakitleri ve yerleri maddeler halinde bu yazımızda belirttik. İstifade etmeniz temennisiyle.

Duası kabul olan kişilerin kim olduğu konusundan evvel eğer Mümin duanın usul ve adabına uygun olarak hareket etse hem duasının kabule karin olacağı hem bunun faydasını ve dünya ve ahirette göreceğini bilmelidir.

Dua Ne Anlama Gelir?

Dua kelimesi lugatta anlamı olarak “çağırma, seslenme ve yardım talep etmek” anlamına gelmekte olup genel manada ise insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelmesini gerek maddi gerek manevi bütün hacatını yani isteklerini Allah’a arz etmesi manasını taşır.

Dua için ruhun gıdası, kalbin nuru ve ibadetlerin özü desek yanlış olmaz. Dua demek ızdıraplarımızın ve dertlerimizin şifa kaynağıdır. Hem dua ümit ve huzurun kaynağıdır.

Duanın Önemi

Duanın önemi Kuran’dan gelmekte olup Bakara suresi 186. ayette şöyle buyurulur.

“Kullarım, sana beni sorarlarsa (onlara söyle): Muhakkak ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman onun duasına cevap veririm.”

Hem Furkan suresi 77. ayet duanın ehemmiyetini ortaya koyar. “.. duanız olmasa RABBİM size ne diye ehemmiyet (önem) versin.”

Hazreti Peygamber (sav) ise “Allah haya sahibidir ve o çok kerimdir. Kişi iki elini kaldırarak kendisine dua ettiği vakit, o kalkan iki eli boş çevirmekten haya eder” buyurur.

Duanın Usulü

Duası kabul olanlar kadar önemli bir konuda dualarımızın nasıl olması gerektiğidir. Bizler duası kabul olan kişilerden olmak istiyorsak aşağıda belirtilen hususlara dikkat ederek dua edelim inşallah.

  • Abdestli olmak ve dua ederken kıbleye yönelerek elleri semaya doğru açmak
  • Duaya besmele ile Allah’a hamd ederek, Peygamberimize salât ve selâm getirerek başlamak ve akabinde tövbe etmek
  • Aceleci olamamak gerek çünkü duada bulunana hazineyi Hz. Muhammed (sav) şöyle müjdeler  “Yeryüzünde Allah’a dua eden her bir mü’minin duasını Allah (cc ya kabul eder ve ona istediğini verir. Ya isteğine yakın olacak bir kötülüğü ondan giderir. Ya da ahirette karşılığını alır…” (R- Safihîn)
  • Dua ihlas yani samimi olmak ve duada ısrarcı olmak önemlidir. Çünkü Hz. Peygamber (asm) duasını 3 kez tekrar ederdi. (Ebu Davud, İbn Sünnî)
  • Duada beddua etmemek ve İslam’a aykırı taleplerde bulunulmamalıdır.
  • Allah’a bağırarak, çağırarak değil samimane yalvarmak, O’ndan korkarak ve umarak istemek
  • Duaları beş vakit farz namazın arkasından, gece yarısından sonra yani seher vaktinde, ezanla farz namaz için getirilen kametler arasında, namazda secdede anında yapmak makbul dualardır.
  • Cuma günü, Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, Miraç, Berat ve Kadir geceleri ve arefe günü yapılan duaların daha çok makbul olduğu zamanlardır.
  • Kabe gibi mübarek terlerde ve mescitlerde dua etmek ayrıca yağmur rahmet olduğundan o zamanlarda yapılan dua makbuldür demişlerdir.
  • Duanın sonunda tekrar Allah’a hamd ve sena ile peygamberimize salât, selâm getirmek akabinde amin diyerek elleri yüze sürmek.

Duası Kabul Olan Kişiler

Yukarıda sayılan maddelere riayet etmekle beraber aşağıda belirtilen duası kabul olan kişilerden de dua isteyebiliriz. Bunula beraber bilelim ki duayı kabul etmek Allah’ın takdiridir. Bahsedilenler nakil ve tecrübelerdir.

Hadiste şöyle rivayet edilir. Üç kimsenin duası reddedilmez. Oruçlu Kimsenin, Âdil Devlet Başkanının ve Mazlumun Duasıdır. (Tirmizî, De’avât, 115,129; )

Anne-Babanın çocuklarına yaptığı dua ve misafirin duası  ki hadiste “Hiç bir şek (şüphe) yok ki 3 kimsenin yaptığı dua kabul edilir. Bunlar Anne-babanın çocuğunu ve misafirin duası ile zulme uğramış kimsenin duasıdır.” (Ebu Davud, Salât, 364)

Müslümanların birbirlerine gıyaplarında (yani haberi olamadan) yaptıkları duadır. Peygamberimiz (s.a.v.)  “Hiç şüphesiz en hızlı kabul edilen dua, bir müminin diğer bir mümine gıyabında (haberi olmadan) yaptığı duadır.” buyurmaktadır. (Ebû Davud, Salât, 364)

“Hac ve umre yapanlar Allah’ın (evininin) ziyaretçileridir/ elçileridir. Allah’a dua ederlerse dualarına icabet eder ve O’ndan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar.” (İbn Mâce, Menâsik, 5) hadisi Hac ve Umre yapanların duasının makbuliyetini gösterir.

Allah yolunda cihat eden gazilerin duası ile hastaların duasının da makbul olduğu ve duası kabul olan kişilerden olduğuna dair hadisler vardır.

Peygamberimizin Öğrettiği Bir Dua

Sahabelerden Ebu Ümame mescitte kederli bir şekilde otururken onu gören Resulullah (s.a.v.), ona hitaben “Namaz vakti değil, neden mescitte oturuyorsun?” diye sorunca cevaben “Ey Allah’ın elçisi borçlarım ve üzüntülerim ” diye cevap verir.

Bu cevap üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) “Söylediğin vakit üzüntülerini ve borçlarını giderecek bir dua öğreteyim mi sana?’’ deyince o mübarek sahabe “Evet, öğret ey Allah’ın elçisi!” der.

Peygamberimiz (s.a.v.) o sahabeye şu duayı öğretir ve sabah-akşam okumasını tavsiye eder.

Borç sıkıntı duası
Borç sıkıntı duası

O mübarek sahabe diyor ki “Allah rasülünün (sav)öğrettiği duayı okudum. Allah üzüntülerimi ve borçlarımı giderdi’’ (Ebu Davud, Salat, 367)

Evet dua ehemmiyeti büyük ve kulluğun gereğidir. Hem kendimiz samimi bir şekilde dua edeceğiz hem duası kabul olan kişilerden de dua isteyeceğiz. Hangisi olursa olsun dua edelim ve bilelim ki bu duaları işiten ve bile kudreti ve merhameti sonsuz bir RABBİMİZ var.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri