Doğal Afetlerden Korunmak İçin Okunan Türkçe Afet Duası – Afet Duaları

Deprem, sel, çığ, hortum, kuraklık, yangın gibi insanlara zarar veren doğa olaylarına doğal afet denir. Kur’an-ı Kerim’de bu tip afetler için musibet tabiri kullanılıyor. Bu musibetlerden korunmak için yaptığımız dua ise afet duası olmaktadır.

Doğal afetleri önlemek mümkün olmasa da tedbir alarak zararları en aza indirmek mümkün olabilir. Yüce Rabbimiz, bize emir ile hatırlatıyor. ‘Tedbirinizi alınız’ diyor. Evet burada tedbir maddi ise manevi olan yönü ise afet duası ve diğer dualardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de şöyle buyuruyor “Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.”

Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v) Bela ve musibetlerden korunmak için sadaka vermemizi tavsiye etmektedir.

Doğal Afet Duası

korana virüs için okunacak dua

Türkçe Okunuşu  ”Bismillahi ellezi la yedurru maasmihi şey un fi’l-ardı ve la fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-âlim.”

Türkçe Anlamı: ”Sığınırım o Allah’ın adına ki, yerde ve gökte hiçbir şey O’nun adına sığınana zarar veremez. O (yalvaranın iniltisini) işitici ve (halini) bilicidir.” Bu duayı sabah akşam 3 er defa okumak gerektir.

Türkçe Okunuşu :”Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve euzü bi azametike en uğtale min tahti.”

Türkçe Anlamı :”Allah ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklere karşı koru. Altımdan bir kötülük gelmesinden (yarılıp içine düşmekten) Senin azametine sığınırım.”

Türkçe Okunuşu :”Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve’aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-‘Arşil-‘Azîm.

Türkçe Anlamı : ”Allah bana yeter, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur, ancak O’na güvendim ve O, büyük Arş’ın Rabbi’sidir.”

Peygamberimizin Doğal Afetlere Karşı Okuduğu Dualar

Türkçe Okunuşu “Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

Türkçe Anlamı: Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru.

İbni Abbas’ın(r.a) rivayetinde Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in huzuruna gelip “Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum.” diyerek şikâyette bulunur.

Efendimiz (s.a.v)’in sabahları şu şekilde dua et diye buyurdu; Okunuşu: ”Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.”  Manası: ”Allah’ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah’a havale ediyor. O’nun yüce himayesine bırakıyorum.”

Böyle dua edersen, Allah (c.c), seni, aileni ve malını bütün afetlerden, bela ve musibetlerden korur. Emniyet ve selamette olursun.

Ebu’d -Derdâ (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v)’den rivayet etmiştir “Allâhümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-arşil-azîmi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîmi mâşâallâhü kâne ve mâ lem yeşâü lem yekûn a’lemu ennellâhe alâ külli şey’in kadîrün ve ennellâhe kad ehâte bikülli şey’in ilmen ve ahsa külle şey’in adeden. Allâhümme innî eûzübike min şerri külli nefsin ve min şerri külli dâbbetin ente âhizün binâsiyetihâ inne Rabbi alâ sırâtın müstakim.”

Türkçe Okunuşu: “Allah’ım! Sen, benim Rabbimsin. Sen’den başka ilah yoktur, Sana güvendim, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah’tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahü Teâlâ ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet O’nun elindedir.

O her şeyi ve her şeyin sayısını bilir. Allah’ım! Her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten Sana sığınırım. Her şeyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah’ım! Beni Senin doğru ve hak yolundan ayırma.”

İster burada yazılan afet duası ve diğer dualar ister diğer olsun samimiyetle ve içtenlikle Allah’a güvenerek okuyalım. Allah’a emanet olan vesselam.

“Doğal Afetlerden Korunmak İçin Okunan Türkçe Afet Duası – Afet Duaları” üzerine 6 yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri