Diyanet İşleri Başkanlığı Yemek Duası – Elhamdülillah Duası

Yemek duası nedir? Yemek yedikten sonra okunacak dualar hangileridir? Yemek duasını ezberlemenin ve okumanın faziletleri nelerdir? Yemek dualarının Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamları bu yazımızda vardır.

Yemek duası olsun diğer dualar olsun bu dualar biz zayıf kullar ile yüce yaratıcımız Allah (c.c) ile hızlı ve vasıtasız bir iletişim vasıtasıdır. Dua ile hem ibadet hem dünyevi ve uhrevi hayatımız için istekler yapmış oluruz.

Rahmeti ve merhameti nihayetsiz olan yüce Rabbimiz bizlere o kadar çok maddi ve manevi nimetler ihsan ediyor ki ne kadar şükretsek azdır. İşte bizler bu harika nimetlere her vakit hamdetmek  ve Rezzak olan Allah’ı her daim anmakla mükellefiz.

Rızk dediğimizde sadece yiyecek ve içecekler anlaşılması doğru olmaz, vücudumuzda bulunan bütün azaların ve ruhumuzdaki bütün hissiyatların ihtiyacını veriyor yüce yaratıcımız.

Sadece dilimizin 4.000 çeşit lezzeti tadabilecek bir kabiliyeti var. Buna karşılık o lezzetleri yaratan Rahibimiz var. Diğer maddi ve manevi rızkları buna göre kıyas edelim ve bize ihsan edilen cömertliği görelim. Ve sofra duası ile beraber çokça şükür edelim.

Diyanet İşleri Başkanlığının Resmi Sitesinde Yayınlanan Yemek Duası

Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir şey yiyip içtikten sonra şu duayı okuduğunu rivayet ediyor.

Yemek duasi

Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Meali  “Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh’a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 )

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et`ime 54)

“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh’a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur” dedi.(Ebû Dâvud, Libâs 1)

Türkçe Yemek Duası 

Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle!

Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!

Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle!

Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn el-Fatiha.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri