Deizm Nedir?

Deizm son zamanlarda gündem olan ve sıkça duyulan bir kelimedir. Peki, deizm nedir? Bu inancının temeli var mıdır? Konuları üzerinde duracağız.

Deizm nedir? Allah’ın var olduğunu ve kainatın yaratılışının ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte sonrasında kainata müdahale etmediğini kabul eden akla dayalı bir din anlayışı olup bu ekol nübüvveti de şüphe ile karşılayan veya inkâr eden sapık bir ekoldür.

Yani deizm genel olarak Dünya’ya veya Kainatın işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır. Dinsel bilgiye yalnız akıl yoluyla ulaşılabilir derler ve bu sebeple vahiy esasına dayalı tüm inanış biçimlerini reddeder.

Deizm ekolüne inananlara deist denir. Biz bu yazımızda deistlerin bu fikrine nasıl cevap veririz onu anlatacağız inşallah.

Deizm Nedir?

 Deizm aslında bir cahiliye dönemi alametidir. Zira o dönemdeki Araplarından bazıları da diyorlardı ki insanı, yerleri, gökleri ve kainatı yaratan bir Allah vardır. Lakin o, peygamber göndermez, kitap indirmemiştir. Hem biz yeniden diriltilmeyeceğiz ve azap görmeyeceğiz!..” diyorlardı. Bununla beraber putlara da kulluk ediyorlardı.

Deizm fikrinin esası incelediğinde görüleceği üzere; bu batıl inanış, güya yaratıcıyı kabul ediyor ama bu inançta gerçek Allah’ı değil de kendi uydurdukları ve hakikatte var olmayan bir varlığı hayalen kabulleniyorlar.

Deizme Karşı Cevaplar

Deizmin bu fikri olsa olsa safsatadır. Çünkü gördüğümüz şu kainat bu fikri ret eder. Zira kainata baktığımızda bir intizam ve nizam görüyoruz. Bu intizam zerrelerden ta galaksilere varıncaya kadar açıkça görünmektedir.

İnsan vücudunda, bitkilerde hayvanlarda yıldızlarda cari olan bir intizam var. Mesela çiçeklere bakalım bir intizam ve mizan içindeler, elmalara bakalım bir intizam var vehakeza neye bakarsak bakalım bu intizam ve mizan ancak Allah’ın kudreti, ilmi ve iradesi ile olabilir.

Aklı şuuru ve iradesi olmayan mahlukların bir araya gelip bu harikayı sanat olan eserleri yaptığını söylemek veya düşünmek ancak bir ahmaklık olabilir. Sebepler denilen şeylerin aciz, zayıf, şuuru olmayan, aklı olmayan ve iradesi olmayan şeyler olduğunu bilelim.

Yani kuru bir çubuğun çamurlu bir su içip mükemmel bir üzüm yapmasını neyle izah edeceğiz. O üzüm için lazım gelen ısı, ışık, su vb nasıl bir araya gelir nasıl yapıyorlar bunlar şuurlu şeyler mi? Haydi insan bir üzüm lazım yapalım mı diyorlar? Hangi ilim ve güç ile? Sonu gelmeyen sorular. Ama Allah’a verilse kolaylıkla bütün meselelerimiz hal olur.

Eğer Allah’ın isim ve sıfatları bir anlık şu kainatta tecelli etmez ise her şey anında yok olup gider. İntizam ve mizan bize Allah’ın tek olduğunu şeriki olmadığını (ki olsaydı yine karışıklık olurdu) ve Allah’ın müdahalesinin sürekli olduğunu gösterir.

Peygamberler Bir Gerekliliktir

Hem İnsanlık tarihi dediğimiz aynı zamanda peygamberler tarihidir. Peygamberler yaşadıkları zamanda, o toplumun “güvenilir” ahlaklı ve faziletli kişileriydi. Peygamberliklerini hem getirdikleri mucizeler hem kişilikleri ispat ediyorlar.

Hem düşünelim harika bir kitap olsa ama anlaşılmaz okunmaz bilinmez ise bir kıymeti olur mu? Manasız bir kağıttan olarak kalır. Ama onu öğreten bir muallim olsa o zaman kıymeti ortaya çıkar ki o muallimler peygamberlerdir.

Hem vahiy ile gelen kitapların içeriklerine bakıldığında, bunların hem fiziki alemin hem aklın ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğuna milyonlar şahitler vardır. Alimler ve mütekellimler bu ilahi kitapların hikmetlerini ve mükemmelliğini herkese açıkça göstermişlerdir.

Deizm anlayışının temeli olmadığını anlamak için bakalım: Bizler iyilik ettiğimiz bir insandan teşekkür bekleriz? Öylede bu kâinatı yaratan ve bize hadsiz nimetler veren Yaratıcımızın bizden beklediği görev ve sorumluluklar yok mudur?

Evet vardır dersek olmalıdır dersek vahiyle bildirdiği rehber olmaz ise ona karşı şükrümüzü nasıl yapacağız?  Duamızı nasıl yapacağız. Allah’ı bizden nasıl razı edeceğimizi nereden nasıl bileceğiz?

Sonuç Olarak

Şu kâinatı yaratan bir ilah vardır ve her daim müdahale etmektedir. O’nun insanlardan birisini insanlara nebi olarak seçerek ona vahyetmesi bir gerekliliktir. Zira o nebiler bakıldığında insanlara hem rehber olmuşlar hem Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmişlerdir.

Şunu bilelim ki deizm süslü kelimelerle günümüz insanlarına zarar veren temeli olmayan delili olmayan batıl bir inançtır. vesselam.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri