Darül Erkam Nedir?

Darül Erkam, Mekke’de Müslümanların açıktan ibadet yapamadıkları zamanlarda toplanıp işlerini görüşüp konuştukları ve sığındıkları evin adıdır. Bu evin sahibi ise Erkam bin Ebu’l Erkam’dır. Müslümanlar bu evde Hz. Peygamber ile bir araya geliyorlardı. Mekke müşrikleri ise Darül Nedve isimli yerde toplanarak Müslümanlara karşı kararlar almaktaydılar.

Darül Erkam Nedir? Ne Anlama Gelir?

Müslümanların Darül Erkam’da toplanmasının yanı sıra müşriklerde Darül Nedve adlı yerde toplanıyorlardı ve bundan dolayı da Hz. Peygamber ve Müslümanlar rahat bir şekilde toplanıp görüşemiyorlardı. Bu zorluğu aşmak için de Hz. Peygamber Miladi 615 yılında yani risaletin 5. Yılında bu zorluğu aşmak adına ilk Müslümanlardan olan Erkam bin Ebil Erkam’ın evini Müslümanlar için gizli bir buluşma yeri olarak tespit etmiştir.

Bu ev giriş çıkışlar için güvenli ve elverişli, kolayca kontrol edilebilen bir evdi. Bu sebeple de Müslümanlar rahat bir şekilde bir araya geliyor ve ibadet ediyorlardı. İbadetin yanı sıra İslam’ın ve imanın talimini de daha iyi bir şekilde yapıyorlardı. Ayrıca müşriklerin üzerlerinde kurduğu baskıya ve zulme karşı tedbir alıyorlardı.

Darül Erkam Nedir?
Darül Erkam Nedir?

Müslümanların ilk medresesi, her kararın alındığı ve ilk karargahları olan bu ev İslam tarihi kaynaklarına Darül Erkam olarak geçmiştir. Hz. Peygamberin Darül Erkam’da oturmaya başlaması, ilk Müslümanların İslamiyet’i kabul ediş tarihlerine bir esas teşkil etmiştir.  Hz. Peygamberin Darül Erkama geliş tarihi olarak nübüvvetin 4.yılı söylense de bu bilgi doğru değildir. Ebul Erkamın ilk Müslümanlar arasında yer almasından dolayı bu tarih nübüvvetin 1. Yılı olarak kabul edilir.

Hz. Peygamber, nübüvvetin 6. Yılı Zilhicce ayında Hz. Ömer’in Müslüman olmasından sonra Darül Erkamdan ayrılmıştır. Ebul Erkam bu evi daha sonra çocuklarına bırakmış, oüulları ve dahi torunları burada oturmuşlardır. Daha sonra ise Abbasi Halifesi Ebu Cafer el-Mansur Darül Erkamı satın almıştır. Halifenin ölümünden sonra da bu ev oğluna kalmıştır, oğlu da bu evi karısı Hayzüran bint Ata’ya bağışlamıştır.

Hayzüran çevresindeki evleri ve arsaları da satın alıp Darül Erkamı yeniden yaptırmıştır. Bu sebeple de ev Daruhayzüran adını almıştır. Tarih boyunca bu ev bir çok kez tamir edilmiş olup III. Murat tarafından da mescid olarak yenilenmiştir. En son Suudi Arabistan krallığı tarafından çevre düzenlemesi sırasında yıkılmıştır.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri