Cuma Namazı-Cuma Namazı Kimlere Farzdır?-Cuma Namazının Kılınışı-Cuma Namazının Adabı

Cuma Namazı

Değerli kardeşlerim bu yazımızda müminlere farz olan cuma namazı hakkında gerekli olan bilgiler ile ilgili konuşmak istiyorum. Site içerisinde bulunmayan konuları araştırarak hem siz değerli okuyucularıma sunmak hem de eksik bilgilerimi araştırarak tamamlamak beni mutlu ediyor. Bu sebeple bu yazımda Cuma Namazı, Cuma Namazı Kimlere Farzdır?, Cuma Namazını Kılınışı, Zühri-Ahir Namazı, Tesbihat, Ayet’el Kürsi Okunuşu , Cuma Namazının Adabı gibi konuları ele alacağım. Uzun ve önemli bir konu şimdiden ilginiz için teşekkürler.

Cuma Namazının Hükmü Nedir?

Müslüman aleminin kutsal günü olan cuma günü kılınan bir namazdır Cuma namazı. Bütün müslümanlar her cuma öğle namazı vaktinde cemaatle birlikte cuma namazını eda eder. Farz-ı ayn yani mükellef olan her müslümanın yapması gereken bir ibadettir. Farz-ı ayn oluşu Kuran-ı Kerim Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de cuma namazının hükmü ve önemi ile ilgili şöyle buyuruyor:

“Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.”

(Cum’a Suresi 9.-10. ayetler)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise şöyle buyurmuştur :

“Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.”

(Ebu Davud,Teharet,130; Beyhaki, es-Sünenü’l Kübra, III, 245-246)

Resul-ü Ekrem efendimiz zamanından bu günümüze kadar Cuma namazı kılına gelmiş ve farz olması hususunda her hangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma Namazı Kimlere Farzdır?

Müminlerin Cuma namazının farz olması için bazı şartların bulunması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

Cuma namazı kimlere farzdır?

Akıl baliğ olmak. Büluğ çağına ermemiş çocuklara cuma namazı farz değildir.
Erkek olmak. Kadınlara cuma namazı farz değildir.
Özgür ve serbest olmak. Köle ve esir olan kişilere cuma namazı farz değildir.
Mukim olmak seferi olmamak. ( Mukim: ikamet eden, oturan, bir yerde geçici veya temelli kalan kimse)
Sıhhati yerinde olup hasta olmamak. Takatsiz ihtiyarlara ve camiye gidemeyecek kadar hasta kimselere farz değildir.
Kör kötürüm olmamak.
Cuma namazına gitmeye engel olacak bir durum olmaması. Şiddetli yağmur, tipi vs. gibi olaylar.

Cuma Namazı Kaç Rekattır?

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığına göre on rekattır. Bunlar sırasıyla 4 rekat cuma namazının ilk sünneti, 2 rekat cuma namazının farzı, 4 rekat cuma namazının son sünneti şeklindedir. Sonrasında ise dört rekat Zuhr-i Ahir namazı ve iki rekat vaktin son sünneti kılınarak Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma Namazı Kaç Kişi ile Kılınmalıdır?

Cuma namazının sahih olması için cemaatle kılınmasının şart olması hususunda alimler ittifak etmişlerdir. Gerekli görülen kişi sayısının kaç olduğu hususunda alimlerin farklı görüşleri vardır.

İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre Cuma namazının kılınması için imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf’a göre ise Cuma namazı için iki kişinin bulunması yeterlidir. (İbnü’l-Hümam, Feth, II, 58)

İmam Şafii ve İmam Hanbeli’ye göre Cuma namazının kılınabilmesi için gerekli olan kişi sayısı en az kırktır. (Nevevi,el-Mecmu,478; İbn Kudame, el-Muğni, III,202-203). Maliki mezhebine göre ise bu sayı on ikidir. ( Haraşi, Şerhu Muhtasar,II,76-77).

Peygamber Efendimizin Medine’ye hicretinden önce Nakiu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştur.(İbn Mace, İkametu’s Salat,78). Lakin Resul’u Ekrem efendimizin emri ile Mus’ab bin Umeyr Medine de on iki kişiye Cuma namazı kıldırmıştır. (Beyhaki, es-Senenü’l-Kübra,III, 255).

Peygamber Efendimiz Cuma namazı kıldırdığı sırada ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin kervanı karşılamaya çıktığı rivayeti de sahih hadislerde yer almaktadır.(Buhari, Cumua,38).

Bir başka rivayete göre Peygamber efendimiz: “Bir yerleşim yerinde sadece dört kişi bulunsa bile Cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir.” (Beyhaki, es-Senenü’l-Kübra,III, 255)

Bu rivayetlere göre Resulullah Efendimiz Biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde Cuma namazının kılınabileceği görülmektedir.

Cuma namazı

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

(Cuma Namazının Kılınışı)

İslam dinine göre müslümanların kutsal günü Cuma günüdür. Cuma günü öğle ezanı okunduktan sonra Cuma Namazı kılınır.

Cuma namazının kılınışı şu şekildedir.

Cuma Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı:

Bu namaz, aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Kişi: “Niyet ettim Allah Rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya” der ve namaza başlar.

Birinci Rekatİkinci Rekat
*”Allah-u Ekber” diyerek tekbir alırız
*Sübhanekeyi okuruz
*Euzü Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku’ya gideriz
(Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde‘ye gideriz (2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku‘ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde‘ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Oturarak Ettahiyyatü okuruz

Üçüncü RekatDördüncü Rekat
*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku’ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde’ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku’ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde’ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Oturarak Ettahıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
*”Es selamu aleyküm ve rahmetullah” diyerek sağa ve sola selam veririz.
Cuma Namazının Dört Rekat İlk Sünnetinin kılınışı

Cuma namazının ilk sünneti kılındıktan sonra cami içerisinde ikinci kez ezan okunur.

Cami imamı Hutbe okumak üzere Minbere çıkar. İmam Minberde cemaate hitap ederek Hutbe okur.

Cuma namazı
Minber

Hutbe okunurken camide bulunan cemaatin namaz kılması ve konuşması uygun değildir. Tahrimen mekruhtur. İmam dua ederken cemaat içinden sessizce amin der. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir. Cemaatle beraber Cuma namazının farzı kılınır.

Cuma Namazının Farzının Kılınışı:

Cuma namazının farzı sabah namazının farzı gibidir. Kişi imama uyarak namazını eda eder.

“Niyet ettim Allah Rızası için Cuma Namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama” der ve imama uyarak onunla birlikte namaza başlanır.

Birinci Rekatİkinci Rekat
*”Allah-u Ekber” diyerek tekbir alırız
*Sessizce Sübhanekeyi okuruz

*Ayakta bir şey okumadan imamı dinleriz.
*İmam Fatiha Suresi ve Kuran-ı Kerimden bir sure yada bir miktar ayet okur

*Rüku’ya gideriz (Eğilince 3 kez Sübhane Rabbiye’l- Azim, doğrulurken ise Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)
*Secde’ye gideriz (2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)


*Ayağa kalkarak kıyama dururuz ve hiç bir şey okumadan imamın Fatiha Suresi ve Kuran-ı Kerimden bir sure yada
bir miktar ayet okumasını dinleriz.
*Rüku’ya gideriz
(Eğilince 3 kez Sübhane Rabbiye’l Azim, doğrulurken ise Semi Allahu li menhamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)
*Secde’ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Oturarak Ettahıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
*”Es selamu aleyküm ve rahmetullah” diyerek sağa ve sola selam veririz.
Cuma Namazının 2 Rekat Farzının Kılınışı

***Cuma namazının farzı tek başına kılınamaz. Cuma namazı mutlaka cemaatle birlikte bir imama uyularak kılınmak zorundadır.

Cuma Namazının Son Sünnetinin Kılınışı:

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra kişi: “Niyet ettim Allah Rızası için cuma namazının son sünnetini kılmaya” der ve namaz kılmaya başlar başlar.

Birinci Rekatİkinci Rekat
*”Allah-u Ekber” diyerek tekbir alırız
*Sübhanekeyi okuruz
*Euzü Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku’ya gideriz
(Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde‘ye gideriz (2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku‘ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde‘ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Oturarak Ettahiyyatü okuruz

Üçüncü RekatDördüncü Rekat
*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku’ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde’ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku’ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde’ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Oturarak Ettahıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
*”Es selamu aleyküm ve rahmetullah” diyerek sağa ve sola selam veririz.
Cuma Namazının Dört Rekat Son Sünnetinin kılınışı

Zuhr-i Ahir Nedir?

Zuhr-i Ahir namazı son öğle namazı demektir. Bazı İslam alimleri, Bir beldede birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline karşı o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir. Zuhr-i Ahir adıyla bilinen ve dört rekat olarak kılınan bu namaz cuma namazına dahil değildir. Hz. Peygamberden ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında Zuhr-i Ahir (Zühri Ahir) adıyla kılınan herhangi bir namaz yoktur. İslam coğrafyasının büyüyüp genişlemesi ve beldelerde nüfusun kalabalıklaşması sonucu cuma namazının Resulullah efendimiz dönemindeki gibi tek camide kılınmasının mümkün olmaması, birden fazla camide cuma namazının kılınma zorunluluğunun ortaya çıkması ile gündeme gelip kılınmaya başlanan bir namazdır.

Bunun gerekçesi birden fazla camide kılınan cuma namazlarından ilk önce kılınan namazın geçerli olacağı, diğer camilerde kılınan cuma namazların ise geçersiz olabileceği varsayımıdır. Bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için, içinde bulunulan cuma vakti kast edilerek ihtiyaten Zuhr-i Ahir yani ‘vaktine ulaşılıp da eda edilemeyen son öğle namazı’ niyetiyle dört rekatlık bir namaz kılınması bazı alimlerce uygun görülmüştür. (İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar, III, 16-18; Karafi, ez-Zehira, II, 354-355; İbn Kudame, el-Muğni, III, 212; Şirbini, Muğni’l-Muhtac, I, 420-422).

Fakat böyle bir varsayıma mahal yoktur. Çünkü cuma namazının tek camide kılınması, cumanın anlamına uygun olmakla birlikte, nüfusu milyonlara ulaşan büyük şehirlerin ortaya çıktığı günümüzde bunun yerine getirilmesi mümkün değildir. Zaten Hanefi mezhebinde fetvaya asıl olan görüşe göre, herhangi bir kayıt olmaksızın bir şehirde birden çok camide cuma namazı kılınabilir. (İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar, III, 15-16).

İmam Şafii de Bağdat’a gittiğinde cuma namazının birden fazla yerde kılındığını görmüş ve buna karşı çıkmamıştır (Nevevi, el-Mecmu’, IV, 585; Şirbini, Muğni’l-muhtac, I, 420-422). Böyle olunca, her bir camide kılınan cuma namazının ayrı ayrı geçerli olması, bu yönden aralarında bir fark gözetilmemesi esas olup cuma namazı kılanların ayrıca zuhr-i ahir (son öğle namazı) kılmaları gerekmez.

Ancak cuma namazına dahil olmadığını bilerek, bu namazı kılmak isteyenler için de bir sakınca söz konusu değildir.

Zuhr-i Ahir (Zühri Ahir) Namazının Kılınışı:

Kişi :“Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip kılamadığım Zuhri Ahir (son öğle) Namazını kılmaya” diye niyet ederek namaza başlar.

Birinci Rekatİkinci Rekat
*”Allah-u Ekber” diyerek tekbir alırız
*Sübhanekeyi okuruz
*Euzü Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku’ya gideriz
(Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde‘ye gideriz (2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku‘ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde‘ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Oturarak Ettahiyyatü okuruz

Üçüncü RekatDördüncü Rekat
*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Rüku’ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde’ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Rüku’ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde’ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)
*Oturarak Ettahıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
*”Es selamu aleyküm ve rahmetullah” diyerek sağa ve sola selam veririz.
Zuhr-i Ahir- Zühri Ahir Namazının kılınışı

Vaktin Son Sünnetinin Kılınışı:

Kişi : “Niyet ettim Allah rızası için vaktin son sünnetini kılmaya” diye niyet eder ve vaktin son sünnetini kılmaya başlar.

Birinci Rekatİkinci Rekat
*”Allah-u Ekber” diyerek tekbir alırız
*Sübhanekeyi okuruz
*Euzü Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku’ya gideriz
(Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde‘ye gideriz (2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)


*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
*Besmele çekeriz
*Fatiha Suresini okuruz
*Kuran-ı Kerimden bir sure okuruz
*Rüku’ya gideriz (Eğilince 3 kez
Sübhane Rabbiye’l-Azim, doğrulurken ise
Semi Allahu li-men hamideh, doğrulunca ise Rabbena leke’l hamd denilir)

*Secde’ye gideriz
(2 kez varılır ve her secdeye varışta 3 er kez Sübhane rabbiyel-a ‘ala denilir)

*Oturarak Ettahıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
*”Es selamu aleyküm ve rahmetullah” diyerek sağa ve sola selam veririz.
Vaktin Son Sünnetinin Kılınışı

Vaktin son sünneti de kılındıktan sonra müezzin kamete devam eder, cemaatle birlikte tesbihat yapılır.

Cuma namazı

Tesbihat (Tesbih) Nasıl Yapılır?

Vaktin son sünneti kılındıktan sonra tesbihat için müezzin devam eder:

-“Allahumme entesselamü ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram”

-“Ala Rasulina salavat.”

-“Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” der ve cemaat Ayetel Kürsiyi okur.

Ayetel Kürsi Okunuşu:

Ayetel Kürsi Okunuşu ve Meali

Ayetel Kürsi Okunuşu

Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kursiyyuhussemâvâti vel erd. Velâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.

Ayetel Kürsi okunduktan sonra müezzin şöyle devam eder:

-“Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanallah.” (33 kez subhanallah tesbihi çekilir.)

-“Subhanel bagiy daime nil hamdulillah.” ( 33 kez elhamdülillah tesbihi çekilir.)

-“Rabbil alemiyne teala şanuhu Allahu Ekber.” ( 33 kez Allahu Ekber tesbihi çekilir.)

-“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu’l-mulkü ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şey’in kadir” der ve cemaat ellerini semaya açarak dua eder.

Son olarak imam “El Fatiha” der. Fatiha Suresi okunduktan sonra tesbihat son bulur.

Fatiha Suresi

Bu şekilde bir müslüman Cuma Namazını eda ederek vazifesini tamamlar.

Cuma Namazının Adabı

Dinimize göre mübarek sayılan Cuma gününü daha da güzel kılmak için müslümanların yapması gereken bazı davranışlar vardır. Bu davranışlara Cuma Namazının Adabı denir ve aşağıda sıralanmıştır.

1-İmkanı olanlar Cuma namazına sabahtan hazırlanmalıdır. Gerekli temizliği yapmak, temiz ve yeni kıyafetler giyinmek, güzel kokular sürünmek, Camiye gitmek için erkenden ve ciddiyetle evden çıkmak bu hazırlıklardan bazılarıdır.

Peygamber Efendimiz bazı hadislerde şöyle buyurmuşlardır :

“Kim ki Cuma günü elbisesini temizler, yıkanır, erkenden de camiye gider, imama yakın oturur ve imamı dinlerse, iki Cuma arasındaki günahlarına, hattâ üç gün de ziyadesiyle keffâret olur.” buyurmuşlardır.

“Cuma günü olunca melekler mescidin kapısında oturur ve sıra ile ilk gelenleri kaydederler.”

“Üç şey var ki, insanlar bunların faziletini bilseydi onları ede etmek için yarışırlardı. Onlar da: Ezan okumak, birinci safa yetişmek ve erkenden Cuma`ya gitmektir.”

2- Cuma günü gusül abdesti almak.

“Cuma günü abdest almak çok güzeldir. Fakat gusletmek daha da güzel ve faziletlidir.”

Hadis-i Şerif

3- Cuma günü ,Cuma namazından önce veya Cuma gecesi Duhan, Kehf veya Yasin yada başka bir sure okunması, buda olmazsa Kuran-ı Kerimin herhangi bir yerinden okumak.

4- Cuma namazı zamanı camiye girince hutbe daha başlamamışsa kıbleye en yakın boş yere oturulur ve hatip minbere çıkınca can kulağıyla dinlenilir.

5- Hutbe okunurken başka şeylerle uğraşılmaz. Sessizce hatip dinlenilir. Nitekim Peygamber Efendimiz arkadaşını ikaz etmeyi bile hoş karşılamamış ve şöyle buyurmuştur:

“Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına ‘Sus’ bile desen hatalı bir iş yapmış olursun.”

Müslim, Cum’a,11.

6- Minber ile mihrap arasında oturan cemaatin, imam hutbeyi bitirdikten sonra minberden mihraba geçerken ayağa kalkması.

7- Hatibin verdiği hutbeden öğüt almak.

8-Peygamber efendimize bol bol salavat getirmek (Müstehab).

9- Fakire fukaraya sadaka vermek eğer gücümüz yetmiyorsa tebessüm etmek. Unutulmamalıdır ki tebessüm de bir sadakadır.

10- Efendimizin Cuma günü ile ilgili müjdesi:

“Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah ona istediğini mutlaka verir.”

Tirmizi. Cum’a, 2.
Cuma namazı

– Bir Dua –

“Allah-u Teala Cumamızı kabul ve makbul eylesin. Bizi affettiği, Sırat Köprüsünü kolay geçirdiği kullarından eylesin. Cennetine eriştirdiği, Cehenneminden uzaklaştırdığı kullardan eylesin. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı ve sevdiklerimizi Cennette Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) komşu eylesin. Dualarımız kabul, amellerimiz salih, Cumamız bereketli ve mübarek olsun.”

Amin…

Dularınızda bizleri de eksik etmeyin değerli dostlarım. Selametle…

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri