Bedir Savaşı (13 Mart 624) Nedenleri ve Sonuçları

Bedir Savaşı

Bedir Savaşı

Bedir Savaşı, Müslümanlar ile Kureyşli Müşrikler arasında yapılan ilk savaştır. 3 Mart 624 tarihinde Bedir Gazvesinde yapılan savaş olmasından dolayı Bedir Savaşı olarak adlandırılmıştır.

Bedir Savaşı Nedeni

Bu savaşın Müslümanlar açısından nedeni, Müslümanları hicrete zorlayan müşriklerin geride bırakılan malları yağmalamalarıdır.

Müşrikler için ise, Müslümanlar mallarını kullanamadıkları için çareyi müşriklerin kervanlarına saldırmakta buluyorlardı. Bu yüzden savaşmaya karar vermişlerdir.

Bedir Savaşının Önemi

Bu savaş Müslümanlar açısından oldukça önemlidir. 300 kadar Müslüman ordusunun yaklaşık 1000 kişilik Müşrik ordusuna karşı kazandığı zafer sayesinde bugün inandığımız İslam dini bugünlere kadar gelebilmiştir. Ashab-ı Bedir ya da Bedriyun olarak bilinen savaşçılar, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sahabeleri içerisinde en kıymetlileridir. Bu zafer sayesinde İslam temellerinin sağlam olmasına neden olmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) savaştan önce secdeye kapanarak;

“Ey Allah’ım şu küçük ordu eriyip giderse, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacaktır” diye dua etmiştir.

Bedir Savaşı
Bedir Savaşı

Bedir Savaşının Kısa Özeti

Bedir, Medine’nin 120 km. güneybatısında, Kızıldenize de 20. km mesafede bulunan bir kasabaydı. Mekke ve Medine’e arasından geçen kervanlar bu kasabaya uğrayarak Suriye’ye kadar gitmekteydi. Kasaba halkı kervanlara verdikleri hizmetler ile geçimlerini sağlamaktaydılar. Malları yağma edilen Müslümanlar, buna karşılık kervanlara saldırı düzenliyorlar ve geçimlerini bu şekilde sağlıyorlardı. Ebu Süfyan yönetiminde içinde oldukça fazla ticari mal bulunan bir kervana saldırı düzenleneceğini haber alan Kureyşliler savaş hazırlıklarına başladı.

Bu haber Ebu Süfyan’a da ulaştırıldı. Bunun üzerine Ebu Süfyan karvanı dinlendirmedi ve Bedir’e uğramadan gece karanlığından da faydalanarak saldırıdan kurtuldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v) komutasında yaklaşık 300 kişilik ordu Ebu Süfyan kervanını beklerken, Kureyşliler yaklaşık 900 kişilik bir ordu hazırlamışlardı. Ebu Süfyan tehlike bitti haberi göndermesine rağmen ordu gücüne güvenen Kureyşliler Bedir kasabasına doğru yola çıktılar. Ordular karşı karşıya geldiklerinde o günün savaş koşulları gereğince er dileme yapıldı. Er Dileme Olayı bittikten sonra savaş başladı ve Kureyşliler yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Komutanları Ebu Cehil öldürüldükten sonra tamamen dağıldılar. Hz. Ali bu savaşta önemli rol oynamıştır.

Bedir Savaşında ‘Er Dileme’ Olayı

O dönem arap savaşlarında bir gelenek olan er dileme olayı, her iki ordudan 3’er kişi seçilerek kendi aralarında birbirini öldürene kadar yapılan karşılaşmalara denir. Müslümanlardan Hz. Ali, Hz. Musa ve Ubeyde Bin Haris Mekke’lilerden Utbe, Şeybe ve Velid ile çarpışmışlar ve Müslümanlar  3 müsabakayı da kazanmışlardır. Daha sonra da savaş başlamıştır.

Bedir Savaşının Sonuçları

  • Manevi etkisi çok büyüktür
  • İlk büyük başarı olan bu zaferle Medine’de Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nüfusunu son derece güçlendirdi
  • Putperest olan Medineliler de İslamiyet’i seçmeye başladılar
  • Peygamber Efendimiz (s.a.v), Bedir Savaşı sonunda esirler, ele geçirilen ganimetin bölünmesi ve yaralı düşman askerleriyle ilgili kararlar verdi. Onun bu konulardaki kararları İslam savaş hukukunun temelini oluşturdu.
  • Mekkeliler yönünden ise Bedir yenilgisi ağır bir felaketti ve Arabistan’da Mekke’nin itibarı sarsılmıştı
  • Bedir kuyuları ve Şam Ticaret Yolu Müslümanların eline geçmiştir

Bedir Savaşının Özelliği

  • Müslümanların tarihteki ilk savaşıdır.
  • Müslümanların Gayrimüslimler ile ilk savaşıdır.
  • Bedir Savaşı, Medineli Müslümanların Mekkeli Müşriklere karşı kazandığı ilk savaştır.

Selametle Dostlar…

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri