Ayın İkiye Bölünmesi Mucizesi

Ayın ikiye bölünmesi mucizesi hem kamer suresinin ilk ayetlerinde geçmekte hem sahih hadislerde beyan edilmektedir. Yani bu hadise tevatür ile kesin olarak gelmiştir.

Hazreti peygamberin (sav) 1000’den fazla zuhur eden mucizeleri vardır. Ayın ikiye bölünmesi mucizesi de o mucizelerden biridir.

Bu mucize hem ayette hem hadislerde sahih olarak geçmesine rağmen inkar edenleri anlamak hayli zordur. İşte bu yazımızda hem bu mucizeden hem de akla gelen bazı sorulara cevaplardan bahsedeceğiz.

Şakkı Kamer Mucizesi

Bir vakit yine Kureyşli müşrikler Hz. Muhammed’in (sav) yanında idiler. Onu zor durumda bırakmak için aralarında plan yapmışlardı. Öyle ki ondan yapamayacağı imkansız bir şeyler isteyecekler ve onu kendilerince herkes içinde mahcup edeceklerdi.

Bunun için Hz. Peygamberden (sav) ayın ikiye bölünmesi isteyeceklerdi. İstediklerini yapamayınca da onunla herkes içinde alay edecekler ve onun bir Peygamber olmadığını söyleyeceklerdi.

Hz. Peygamberimize (sav) gelerek şöyle dediler. Şayet sen hakiki bir Peygamber isen bize bir mucize göster! Eğer gerçekten hak üzerine Peygamber isen şu ayı ikiye ayır!

Peygamberimiz (s.a.v) buyurdular ki “Ey Kureyşliler şayet ben dediğinizi yaparsam sizler iman eder misiniz?

Hepsi birden cevap verdiler “Evet bizler hem Allah’a hem senin onun Resulü olduğuna iman edeceğiz!

Ve Ay İkiye Bölündü

Bu sözler üzerine Hz. Muhammed (sav) Ay’a baktı ve mübarek parmağını çeviri verdi. Akabinde Ay aniden ikiye bölündü ve ay iki parça halinde görünerek Peygamberimizin mucizesi gerçekleşti.

Mina Dağı ikiye bölünen Ay’ın iki parçası arasında kalmış ve muh­teşem tüyler ürpertici bir manzara ortaya çıkmıştı. Müşrikler böyle bir şey beklemediklerinden dehşete düştüler ve korktular. Hayretler içinde kaldılar.

Efendimiz (sav) yanında bulunan saha­belere “Şahit olun, şahit olun.” diye söylerken, müşrikler şaşkınlıklarından birbirine bakamıyor ve “Muhammed bize büyü yaptı.” diyorlardı.

Orada bulunan başka bir müşrik “Muhammed (sav) sadece bizlere büyü yapmış ve Ay’ı iki parça olarak göstermiştir.” diyerek, bu durumun çevre beldelerden gelen kervanlara sorulmasını istedi.

Bu teklif diğer müşrikler tarafından da ister istemez kabul edildi ve ertesi gün hem Yemen hem başka civarlardan ge­len kervanlar bu durumu sordular.

Her kime sorsalar gece seyahat ettiklerinden ayın ikiye bölünmesi mucizesine şahit olmuşlardı. Bu sözleri işiten Mekkeli Müşrikler dediler ki “Ebu Talib’in yetiminin sihri semaya da tesir etti.” Bu şekilde inatlarını ve küfürlerini sürdür­düler.

Bu hadisenin arkasından bir ayet nazil oldu. “Onlar bir mucize görseler, ondan yüz çevirip ‘Nor­mal bir sıhîr…’ derler, yalan söylerler, nefislerine uyar­lar.” (Kamer, 54/2)

Evet ayın ikiye bölünmesi mucizesi en büyük mucizelerden biridir. Kur’an-ı Kerim’in şu ayeti de bunu teyid eder. Saat yaklaştı. Ay (ikiye) ayrıldı. (Kamer suresi 1)

Notlar

Bu mucizenin gerçekleştiği vakit hiçbir müşrik inkar etmemiş sadece sihirdir diyebilmişler. Maalesef onların inkar etmediğini sonradan gelen bazıları yapıyor.

Ayın ikiye bölünmesi mucizesi hem Kamer suresinin ilk ayetinde geçmekte ve Hz. Ali, İbni Mesud, Huzeyfe, Cübeyr, İbni öner gibi meşhur sahabeler rivayet etmiş ve Buhari, Müslim ve Tirmizi gibi sahih hadis kitaplarında geçmektedir.

Neden umun dünya görmedi denmektedir. Evvelen bilinmeli ki bu hadise nübüvvetin delili olarak orada bulunan hazır bir cemaate gece vakti ani bir şekilde gösterilmiştir.

Bu mucize nübüvvetin bir ispatı olarak orda bulunanlara gösterilmiş, peygamberlik müessesini işitmemiş bilmeyenlere bunu göstermek hikmete uygun gelmiyor ki kısa sürmüş. Zira İslam dini akla kapı açıyor ama aklı devre dışı bırakmıyor. Herkes görse mecburi bir iman olacaktı. Ki Hindistan gibi yerlerde görüldüğüne dair rivayetler vardır.

Bu mucize gece gaflet zamanı iken meydana gelmiş hem medeniyet bu kadar ilerlememiş, ani olarak kısa bir süre devam etmiş elbette herkes göremeyebilir. Aynı zamanda ayın hareketinin güneş gibi olmadığı ve dünyanın her yerinin karanlık olmadığı aşikardır.

Şimdi bile bizler ayı görmek istesek dikkatlice baksak görmemiz mümkün olmayabilir. Zira hava şartları, dünyanın yarısının aydınlık olması ve ayın hareketinin güneş gibi olmaması, gece geç saatlerde hele ki o zamanlarda insanların uyuyor olması bir neden olabilir.

Şimdi bile daha büyük gök hadiselerini teknoloji olmasa çok kimseler bilmeyecek ve göremeyecekler değil mi? Hele ki gece kısa düren ayın ikiye bölünmesi mucizesini herkesin görmemesi doğal değil midir?

Evet peygamberimizin mübarek parmaklarından oldukça fazla mucize gerçekleşmiştir. Allah bizi bakar körlerden değil bilakis maddi ve manevi anlamda bu hakikatleri görenlerden eylesin vesselam.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri