Almanca Aile ve Aile Bireyleri

Almanca Aile ve Aile Bireyleri

Almanca aile bireyleri sınıflandırılmasını yapmadan önce aileyi oluşturan unsurlara değineceğiz.  Bu dil konumuzun devamında ise Almanca aile ve Almanca aile bireyleri ile ilgili cümleleri artikelleri ile birlikte ögrenmiş olacaksınız.

Aile denildiğinde genel olarak anne, baba ve çocuklar akıllara gelir. Bu tür ailelere çekirdek aile tanımlaması yapılır.

Almanca aile bireyleri isimlendirilirken, en büyük birey olan kişiden başlayarak soy ağacı oluşturulur ve soy ağacına göre dede, nine ve onların çocukları, torunları, çocuklarının eşleri, torunlarının eşleri ve kuzenler belirli isim tanımlaması alırlar. Aile bağlarında evlilik ile aileye katılan eşler, o ailede toplum olarak tanıtılması acısından özel olarak hitap edilebilmesi için farklı isimlendirme alırlar. Ülkemizde bu hitap şekli bir hayli kullanılmaktadır.

Bunlar bildiğiniz üzere, enişte, yenge, kayınço, amca, dayı, hala, teyze gibi adlandırmalardır. Bu hitap Türkiye’de genelde tanımadığımız kişilere yöresel bölgelerde alışılmış bir hitap şekli de olabilir. İlla kan bağı olmasına gerekmeden, insanlar birbirlerine bu şekilde isimlendirmeler vererek seslenebilirler. Almanya’da pek alışa gelmiş bir durum değildir. O yüzden genelde Almanca Aile bireyleri ve bireylerin eşleri tanıştırılması aşamasında bu benim eniştem, ya da bu benim kayınçom diye belirtiler.

Bu konumuzda Almanca aile bireyleri isimlendirmesi ile ilgili örneklere gelmeden önce bir kac ayrıntıyı belirtelim. Almanlar günlük yaşantılarında, almanca aile bireyleri olarak birbirlerine ismi ile hitap ederler. Ülkemizde gibi Mehmet amca, Fatma teyze olarak pek seslenmezler.

 

Almanca dilinde her ismin artikel tanımlaması olduğu gibi, Almanca Aile bireylerinde de artikel kullanımı vardır.  Bu artikel kullanımı cümle içerisinde isim çekimine uğraması gereken durumlarda kullanılır.

Almanca aile bireyleri aşağıda ki gibi sınıflandırılmıştır.

Almanca Aile Bireyleri – Die Familie

der Großvater (büyük baba, dede)

die Großmutter (büyük anne, nine)

der Onkel (amca, dayı)

die Tante , (teyze, hala)

die Mutter (anne)

der Vater (baba)

der Sohn (erkek çocuk)

die Tochter (kız çocuk)

die Schwester (kız kardeş)

der Bruder (erkek kardeş)

die Geschwister (kardeş)

der Cousin (erkek kuzen)

die Cousine (kız kuzen)

der Neffe (erkek yeğen)

die Nichte (kız yeğen)

der Enkel (erkek torun)

die Enkelin (kız torun)

der Schwiegersohn (damat)

die Schwiegertochter (gelin)

der Schwager (enişte, bacanak, kayınbirader)

die Schwägerin (yenge, elti, görümce, baldız)

 

Almanca aile soyağacını örnek ile aşağıda gösterelim. İki aileye ait isimlendirmeler örnek olarak verilmiştir. Resimde parantez içinde isimlendirilen şahısların Almanca yakınlık, akrabalık tanımlaması yazılmıştır.

 

 

Almanca aile bireyleri örnek cümleler;

Wer ist Heike Eberth? (Heike Eberth kimdir?)

Heike Eberth ist die Mutter von Thomas. (Thomas’ın annesi)

Wer ist Andy? (Andy kimdir?)

Andy ist der Enkel von Dieter. (Andy Dieter’in erkek torunudur.)

Wer ist Dieter?

Dieter ist der Vater von Stefanie. (Dieter Stefanie’nin babasıdır.)

Wer ist Christine Beller?

Christine Beller ist die Schwägerin von Ludger. (Ludger’ın yengesidir.)

Wer ist Sophie?

Sophie ist die Cousine von Karin. (Karin’in kız kuzenidir.)

Wer ist Stefanie?

Stefanie ist die Tante von Andy. (Andy’nin teyzesidir.)

Wer ist Thomas?

Thomas ist der Onkel  von Ludger. (Ludger’ın dayısıdır.)

Thomas ist Ludgers Onkel. (İsmin sonuna s takısı gelerek de o kişi tanımlaması yapılabilir.)

 

 

 

 

 

Yorum yapın