Allaha İman – Bütün İlahi Dinlerde İmanın İlk Şartı

İmanın ilk şartı nedir? dediğimiz zaman ilk sırada kainatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve kudreti ve ilmi sonsuz olan Allaha iman gelir.

Evet dünyada en yüksek hakikat nedir desek cevabımız imandır. Zira iman hem dünya saadeti hem ahiret saadetidir. İman dediğimiz zaman da eşittir Allaha iman deriz. İmanın ilk şartı olana Allaha iman olmadan iman olmaz olmaz da..

İmanın ilk şartı: Allaha İman

Evet iman esaslarının birincisi ve temelidir. Bütün ilahi dinlere baktığımızda Allah’ın varlığı ve birliği yani tevhid en önemli ve birinci inanç esası olmuştur. Çünkü bütün inanç esasları ve imana dair her şey Allah’a imana ve O’nun birliği, tekliği esasına dayanır.

İslam alimleri İmanın ilk şartı olan Allaha İmanı  şöyle tanımlamışlardır. “Allah, varlığı vacip yani zorunlu olan, bütün övgüler ve hamdler ona layık olan yüce varlığın adıdır”.

Evet Allah’ın varlığı, birliği zorunludur yani hey şey ona muhtaç o ise hiç bir şeye muhtaç değildir.  O bir şeyi yaratmak içim ol demesi yeterlidir en mükemmel ve harika bir şekilde olur. Yarattığı her şeyi bilir ki ilmi sonsuzdur. Bir yaprak dahi o dilemeden hareket etmez.

Bazılarının dediği gibi kainatı tarattı ama bir kenara çekilse asla öyle olmaz eğer onun isim ve sıfatları anlık çekilse her şey hercü merc olur yani yok olur. Allah hem her şeyi bilir, kudreti sonsuzdur hem kainatta dilediği gibi tasarruf eder.

İslam’a giriş kapısı olan Allaha İmanı İslami literatürde gerçek mabudun yani ibadet edilen tek varlığın ve tek yaratıcının özel ismi olarak kullanılagelmiştir. Bundan sebep O’ndan başka bir varlığa ad olarak verilmemiştir.

İmanın ilk şartı olan Allaha İman demek var ve bir olduğunu, bütün üstün isim ve sıfatlarıyla nitelenmiş olduğunu, noksan sıfatları olmadığını, bilinen ve bilinmeyen alemlerin ve her şeyin yaratanın o olduğunu,  zerreden şemse kadar her şeyin ilminde ve kudretinde tuttuğunu ifade etmektedir.

İhlas suresi ve Allah İman

Kuranda İmanın ilk şartı olan Allaha İman en güzel bir şekilde İhlas suresinde izah edilmiştir.

İmanın ilk şartı
İhlas suresi

Bir hadisi şerifte ise “Kim kalbinden tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehadet ederse” demekle Allah imanın nasıl olması gerektiği anlatılmıştır.

Allah’a iman beraberinde meleklere, kitaplara, O’nun görevlendirdiği Peygambere, hayır ve şerrin ondan geldiğine ve ahirete iman etmeyi beraber kılar. Yani bunlardan birini inkar eden iman etmiş olamaz.

Hz. İbrahim’in Kur’an-ı Kerim’de yer alan şu sözleri de Allaha iman konusunda bir yol gösterici olur bizlere: “O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O’dur.”

Bizlere İmanın ilk şartı Allaha İman ile birlikte bütün iman hakikatlerine inanmayı nasip ettiği için yüce Allah hamdüsenalar olsun vesselam.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri