Allah Sevgisi

Allah Sevgisi Yoktan var eden Rabbimiz, bize sunduğu sonsuz güzelliklere karşın fazla bir şey istemiyor. Değerli müminler ve bu fani dünyada gördüğümüz güzellikler onun kelimelerle ifade edilemeyecek güzelliğinin ufak bir parçası. Bu dünya Müslümanın, sınavı, bu fani hayatın sonunda biz değerli müminler için sonsuz güzellikler var. Elbette tüm bu güzelliklere Yaratanın izniyle, Allah sevgisiyle kavuşabiliriz. Bizi ve her şeyi yoktan var eden yüce Rabbimiz’in bize verdiği görevleri sonuna kadar yerine getirmeliyiz. Onun için değil haşa tüm bu sevgi ve ibadet aşkı yalnızca şeytana kanmamak için olmalıdır. Ancak o zaman içimizde gerçek Allah sevgisiyle, dünyevi kötülüklerden uzak durabilir, yaratıcının bize sunduğu gerçekliği keşfedebiliriz.


Allah Sevgisi ve O’na Hürmet

İnsanları yaratan ve yeryüzündeki tüm güzellikleri insanlara bahşederek hizmetkar kılan yüce Allah; sevilmeye ve hürmet edilmeye en layık olandır. Yüce Allah müminleri iman nuru ile nasiplendirmiş, onlara doğru yolu göstermek için Peygamberler göndermiş ve yeryüzündeki diğer canlılardan ayıran düşünme, akıl, mantık becerileriyle donatmıştır. Allah-u Teala müminlere bahşettiği namütenahi güzellikler karşılığında ise O’na kulluk yapmayı istemiştir. O’na kulluk ise onun yarattığı ve müminlere sunduğu bu güzellikleri karşısında şükür ve ibadet ile mümkündür. Allah sevgisini ancak ibadet, şükür ve onun yarattıklarına hürmet etmekle gösterebiliriz. Allah-u Teala’ya ve onun yarattıklarına edilen hürmet kulun kurtuluşuna vesiledir. Bu kurtuluş ebedi cennettir. (Cennet Sevgisi) / (Cennet ve Cehennem)

Yalın Ayak Lakaplı Allah Dostu

Evliya büyüklerinden olan Bişr-i Hafi Hazretleri döneminde ayyaş lakabıyla gezen adeta günah çamuruna batmış bir zat idi. Yine bir gün sabah kadar içip sarhoş olmuş evinin yolunu tutmuştu. Yolda sarhoş haliyle yürümeye çalışıyor, düşüyor, kalkıyor.. O sırada gözüne bir şey değiyor. O da ne? Besmele-i Şerif yazılı bir kağıt yerde.

Bişr’i Hafi’nin içi cız ediyor. Kafasında şimşekler çakıyor. Besmele-i Şerif’in ayak altında, çamura karışmış bir halde olmasından üzüntü duyuyor. Kağıdı temizliyor, öpüyor, evine götürüp güzel kokular sürüyor ve evinin yüksekçe bir yerine koyuyor. O gece başka bir alim zat rüya görüyor. Rüyasında bir ses. “Git Bişr’e söyle! İsmimi temizlediği gibi ben de onu temizlerim. İsmimi yükseklere kaldırdığı için ben de onu yüceltirim. İzzetime ant içerim ki onun ismini burada ve ahirette temiz ve güzel kılarım.” Zat, rüyayı 3 kere görünce gitti Bişr’i aradı ve meyhanede buldu.

-“Sana Allah’tan haber getirdim” deyince Bişr ağlamaya başladı, kahroldu.
-“Bana azap mı var?” dedi.

Alim zat rüyasını anlatıyor. Bişr-i Hafi müteessir bir çehre ile oradan ayrılıyor. Ayrılış o ayrılış. Yanındaki alim zatın yanında tövbe ediyor. Ömrünün geri kalanını kulluk ile geçiriyor. O ana dek ayağında ayakkabı bulunmadığı için sonra da giymiyor hayasından. Yalın ayak anlamına gelen “Hafi” lakabını alıyor.
Bişri Hafi Allah’a hürmet etti. Kazandı. Yüreğindeki bir iman kırıntısı onun tövbesine vesile oldu. Onlardan olabilmek duası ile..

Allah Sevgisi 1

Hayvanlar ve insanlar ihtiyaç olarak bir şeylere sevgi ve duygu besleme ihtiyacı duyar. Vahşi Hayvanlarda bu sevgi aile fertlerine, eşlere, evcil hayvanlar da ise sahiplerine duyulur. İnsanlarda sevgi hayvanlara, aile fertlerine, eşlere, bir eşyaya ve yaratıcı olarak nitelendirdiğimiz Allah’a karşı duyulur. İşte burada sevginin en hayırlısı Allah’a duyulan sevgidir. Bakara Suresi (2/165) müminlerin en kuvvetli seviyede bir sevgiyle Allah’ı sevdiklerini belirtmektedir. Ayetten de anlayabileceğimiz gibi Allah Sevgisi maneviyatı ve iç huzuru sağlar ve bunu birçok mümin söyler. Seven sevilir ilkesinden yola çıkarak Allah’ın da biz müminleri seveceğine ve sevdiğine dair birçok yazı ve ayet okuyabilirsiniz.

Sevgi duygu olarak en üst mertebede olduğu için sevgisiz bir insanın olmadığını ve olamayacağını söylemek mümkündür. Sevdiğiniz birinin size sarılması bile gününüzün geri kalanında kendinizi iyi ve huzurlu hissetmenizi sağlarken Allah sevgisi ömür boyu sizi iyi ve güvende hissettirecektir. Biz Müslümanlar dinimiz gereği iyi düşünür ve iyi olabilecek davranışları sergileriz.

Bunu birçok insan Müslüman olduğu için yaptığını söylese de bunun aslı içimizdeki Allah sevgisidir. “Yaratılanı sev yaratandan ötürü” Yunus Emre’ye ait olan bu söz bile bu yazının hepsini içerisinde barındırmaktadır. Mevlana, Yunus Emre gibi tarih boyunca hoşgörü ve sevgi unsuru olan düşünürler her yazısında ve hayatının her anında içlerindeki Allah sevgisini yansıtır. Bu düşünürlerin yazılarını okuyarak, bu düşünürlerle yaşayan, bu düşünürleri görmüş insanların sözlerine bakarak da bunu görebilirsiniz.

Allah Sevgisi 2

Allah sevgisi nasıl olmalı, sanıldığı gibi yalnızca dini açıdan ele alınabilecek ya da toplumsal değerler çerçevesinde değerlendirilebilecek bir konu değildir. Yanlış bilinen bu doğru, toplumların vakıf olunanı rehber edinmek yerine bir cemaate dahil olarak ya da tarikatları rehber edinerek yol almasıyla açıklanabilir. İnsanoğlu; doğası gereği unutkandır. Kolayca unutur, zor hatırlar. Ölüm gibi her çeşidiyle ciddi bir konunun hakim olduğu yaşamı boyunca unutmak, yalnızıca insanoğluna has bir özelliktir.

İnsan, ancak meşgale edinerek yaşama çabasında bir amaç edinebilir. Bu dürtü ne zaman ki maddi kaygılardan sıyrılıp, çok daha uhrevi, manevi bir boyuta erişirse, yaratıcı ile kurulmak istenen sevgi bağı da o denli güçlü olur. Zira Allah Sevgisi, sanıldığı gibi dinin emirlerini yerine getirmekle değil, kişisel bir manevi bağ ile alakalıdır.

Toplumsal değerlere göre hareket eden sözde dini bütün toplumlar, birbirlerini taklit etmenin ağır sonuçlarını yaşamışlardır tarih boyunca. Fakat bireye göre şekillen ve gerçek ve manevî ve dürüst toplumlar, her daim Allah sevgisi (toplumlara göre yaratıcının sıfatları) her daim toplumda dürüst bir şekilde karşılığını bulmuştur.

Ez cümle: Allah sevgisi, toplumsal anlamda sanıldığı gibi temel kuralları yerine getirmekle alakalı bir bağ değildir. Bu bağ, kişinin ruhen ve kalben ve bilinçli bir şekilde isteyerek, kalbinden gelerek kurabildiği bir bağdır. Siz de bu gerçek sevgi bağına ulaşmak istiyorsanız şayet, rehber edinmeniz gereken asıl pusula toplumsal dayatmalar değil, manevi arayışlarınız olmalıdır.

Allah Sevgisi 3

Hazreti Allah kullarına birçok nimetler vermiştir. Allah’ın kullarına verdiği nimetlerin en büyüğü hiç kuşkusuz Allah sevgisidir. Mü’min olduğunu söyleyip de Allah’ı sevmediğini söylemeyen hiç kimseye rastlamazsınız. Herkes kalbinde Allah Sevgisi olduğunu söyler. Peki, herkesin kalbin de Allah sevgisi var mıdır? Varsa nereden bilinir, yoksa nasıl anlaşılır.

Örneğin size çok basit bir soru, bu soruyu cevaplamak için büyük bir alim, hoca veya ilahiyatçı olmaya gerek yok. Ülkenin en ücra köşesindeki okuma yazma bilmeyen ve belki de cahil olarak tanımlanabilecek birisine bile sorsanız cevabını verebileceği bir soru; sizce kalbinde Allah Sevgisi olan bir insan canice eşini öldürebilir mi, kalbinde Allah sevgisi olan bir insan hayvana eziyet edebilir mi? Sorunun cevabını herkes vicdanı ile vermiştir.

Kalbe Allah sevgisi nasıl gelir?

Kalbe Allah Sevgisi gelmesinin yolları vardır ve eğer kalbe Allah sevgisi gelirse insan o zaman merhamet sahibi olacak ve daha küçücük bir çocukken karıncayı bile incitmekten korkar hale gelecektir. Çünkü insan sevdiğini incitmekten çok korkar. Kalbinde Allah sevgisi olduğu halde yetişen bir çocuk o sevgi sebebi ile Allah’ın yarattıklarına merhamet edecek ve büyüdüğünde de Allah’ın kullarına sevgi ve merhamet ile yaklaşacaktır. Onun için kalbe Allah Sevgisi Nasıl Gelir, yolu nedir bilip önce kendi kalbimize koymakla meşgul olmalıyız. Unutmamak gerekir ki kalpte Allah sevgisi ben Allah’ı seviyorum demekle var olan bir şey değildir.

1melek.com petinya.net Kedi isimleri