Ahirete İman Nedir?

Ahirete iman nedir? Ahretin varlığına iman etmek imanın temel esaslarından birisidir. Bu noktada bu hakikate iman etmek mecburidir ve farzdır.

Ahirete iman nedir? Konusundan evvel iman hakkında birkaç şey söyleyelim. Evet iman inanılması gereken her şeye kalpten inanmaya denir. İman, inanma kökünden gelir. Bilinçli olarak, bir düşünceye bir duyguya tabi olmaya, ona bağlılığı ifade eder. Samimiyet ile içten bağlanılırsa buna da İhlas denir.

Ahiret ise dünyanın ömrü tükendikten sonra yeniden başlayacak olan ve sonsuza kadar devam edecek olan zaman birimidir. Bu zamanın başlangıcı ise bizim için dünyanın sonu olan kıyamet iledir.

Ahiret gününe iman nedir dersek insanların yeniden haşredilmesi yani dirilmeleri, hesap, sual, Mizan ve sırat köprüsünden geçiş Cennet ve Cehenneme giriş gibi süreçlerden oluşacak olan insanın başından geçecek olaylardır.

Ahiret gününe ve bugün de olacak hadiselere inanmanın iman esasları içinde mühim bir yeri vardır. Kur’an-ı Kerim’de Allah’a ve Ahirete iman çok önemlidir. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Eğer dünyada Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak, bunları hayata tatbik ederek, düzgün bir yaşantı sürülürse Allahü Teala ahirette insana cenneti vaad eder ve özellikle cemalini vaat eder.

Ahirete İman

İnsanı yoktan var etmiş Allah onu ikinci kez kıyamet günü tekrar yaratacaktır. Zaten birinci yaratılış yoktan idi elbette 2. Yaratılışı da kudreti sonsuz olan rabbimize zor değildir. İnsanın ruhunu ona döndürerek, onu tekrar diriltecek ve dünyada yaptıklarından hesaba çekip cezasını veya mükafatını verecek, Mizan denilen terazide sevaplar ve günahlar tartılacak kulun üzerindeki kul hakları ve amelleri tartılacak, değerlendirme yapılacaktır.

Böylece insan ahirete iman dediğimiz kıyametin kopuşu ile başlayan süreçte hak ettiği yere gidecektir. Günahları varsa ve Müslümansa cehenneme girecek lakin cezasını çektikten sonra inşallah tekrar cennete girecektir.  Fakat Müslüman değilse yani imanı yoksa cennete giremeyecektir.

Yüce Allah Kur’an’ı Kerim’de bunu vurgulamıştır. “Allah katında tek din İslamdır” diyerek bütün gönderdiği peygamberlere tabi olan ve onlara inananları cennete koyacağını vadetmiştir.

Bütün dönemlerde insanları iyiliğe ve kurtuluşa çağıran peygamberler Allah’tan gelen emirleri insanlara bildirmiş, onların düzgün biçimde yaşamalarının onlara tebliğ etmiştir. O peygamberlere tabi olanlar Allah’tan gelenlerin aslı bozulmadan inanıp kabul edenler müminlerdir ve müminlerin ahiretteki yeri cennettir.

İnkârcıların ise peygamberlerin tebliğlerine kulak tıkadıkları Allah’ın emir ve yasaklarını hiçe saydıkları, günahta ısrar ettikleri, Allah’ın varlığını kabul etmedikleri bilinmektedir. Onlarında yerleri ebedi cehennemdir.

Peygamber Efendimizin Şu hadisi çok önemlidir. “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın hemen ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız buyurmuştur.” Buradan anlaşılan dünyada Allah’ın emir ve yasaklarını tutarak yaşamak ve ahiret içinde namazlarımızı ve ibadetlerimizi yerine getirerek Rabbimizin rızasını kazanmamızdır. Yoksa ibadet olmadan hele namaz olmadan çalışmanın ibadet olması düşünülemez.

Yüce Allah’a ve ebediyet diyarı Ahirete iman bizim için bir nimettir zira hem ebedi saattir hem ebedi yaşama arzumuzun karşılığıdır. Hem böyle bir imana sahip olan birisi başına gelen musibetlere sabırla karşılık verir. Başına gelen felaketler karşısında ümitsizliğe kapılmaz ve O engelleri aşmaya azimli bir şekilde çalışır. İyiliklerinin ve ibadetlerin karşılığını alacağını bildiren Ahirete iman evet bir nimettir.

Ahirete iman da iki güzel husus vardır. Birincisi verdiği nimetlerin devamını ebedi verecek olan Rabbimize şükretmek, İkincisi ise darlıkta halinde ve sabrettiğimiz her şeyin karşılığının alınacak olmasıdır.

Mahşer Nedir?

Mahşer, kabre giren insanların kabirlerinden kalkıp toplanacakları yerdir. İnsanlar bu yerde sorguya çekilecek ve amel defterleri kendilerine verilecektir. Burada Mizan denilen terazide sevap ve günahları tartıldıktan sonra Sırat denilen kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüden geçilerek, Neticede Cennet ya da cehenneme girilecektir.

Amel Defteri Nedir?

Her insanın dünyada yaptığı iyiliği ve kötülüğü yazıldığı defterdir. İnsanda Kiramen Katibin adı verilen sağ ve sol omzunda İki Melek vardır sağ omzundaki Melek iyiliklerini bire on yazar (en az), sol tarafındaki melekse birebir yazar ve onu da hemen yazmaz tövbe için bekler.

Rabbimiz bize o kadar merhametlidir ki matematiksel olarak cehenneme girmek imanlı bir kişi için çok zordur. Ahirette mahşer günü hesaba çekilirken, bu defterler insanın sağ eline verilirse Cennet ehline, sol eline verilirse Cehennem ehli olduğuna delalet eder.

 Mizan Nedir?

Ahirete iman konusunda geçen mizan mahşerde herkesin amellerini tartmak için bir teraziyi ifade eder. Mizanla amellerin iyilik ve kötülük miktarı ölçülür. Cenabı Allah Hem kötülük ve günahların sebepleri çok, yapılmaları kolay olduğu için bazen kulunun razı olduğu iyi bir amelinden dolayı çok kötülük ve günahları affedecektir. Yaptığı bir sevapla birçok günahını sildiğini hadislerde bildirmiştir.

Bir hadis-i şerifte peygamber efendimiz kuyubaşı’nda susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su içiren günahkar bir kadının ayakkabısıyla kuyudan su çıkarıp köpeği içirmesi ile günahlarına Rabbimizin affettiğini bildirmiştir. Bize düşen Ümitsizliğe kapılmadan üzerimize düşen vazifeleri yapmak ve Allah’a güvenmektir.

 Sırat Nedir?

Altında cehennem ateşi bulana ve geçilmesi pek zor olan bir köprüdür. Bu köprüden herkes istediği gibi geçemeyecektir. İyi amellerinin çokluğuna ve İmanın kuvvetine göre geçilecektir. Kimi yürüyerek kimi arabayla kimi uçakla geçmek gibi yani derecesine göre geçecektir.

Kafirler ve kötü amel sahibi Müminler bu köprüyü geçemeyip aşağıya düşecektir. Kafirler orada ebedi kalırken günahkar müminler ise cezalarını çekip tekrar cennete gireceklerdir.

 Havz-ı Kevser Nedir?

Ahiret yurdunda bulunan ve Allah tarafından Peygamber efendimize (sav) verilmiş olan ırmak ve havuzun adıdır ki bu havzun suyu pek tatlı ve ferahlatıcıdır. Salih Müminler buradan su içecek mahşerin dehşetinden meydana gelen hararetlerini bu havuzda dindireceklerdir.

Ahirete iman dediğimizde bilinen bu havuzdan tüm ekli imanın kana kana içmesini cenabı haktan niyaz ediyoruz.

 Kıyamet Nedir?

Ahirete iman konusun en önemli ögelerinden biri kıyamet olup dünyanın ölümüdür. Er ya da geç bir gün mutlaka dünyanın yer ve göklerin düzeni bozulacak, yer ve gökte olan her şey Allah’tan başka her şey ölecektir. Buna Kıyamet denir.

Allah’ın emriyle İsrafil isimli meleği sur borusunu üfleyecek, yer yerinden oynayacak ve her şey altüst olacaktır. O koca dağlar bir pamuk gibi dağılacak, gökteki o büyük kütleler darmadağın olacak, dünyayı ışığı ile aydınlatan Güneş dahi kararıp dökülecek, denizler kaynayıp birbirine karışacak, yerin altındakiler hep açığa çıkacaktır. Kısacası yer ve göklerin düzeni ve intizamı tamamıyla bozulup her şey harap olacaktır.

Kıyamet günü artık ahiretin başlangıcı olacaktır. Daha sonra İsrafil ikinci sura üfleyince insanların bedenleri yeniden yaratılıp Ruhları bedenlerine tekrar iade edilecek, böylece ölüler tekrar dirilecektir. Ve Mahşer meydanında toplanacaktır.

Görüldüğü üzere Dünya ahiretin tarlasıdır. Kim zerre miktarı kötülük yaptıysa cezasını çekecek, kim de zerre miktarı iyilik yaptıysa mükafatını görecektir. Allahüteala adaleti sever ve adaletle hükmeder. Onun için dünya hayatında Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirelim ahirette cennette bir yerimiz olsun ve en önemlisi de Allah’ın Cemal ile muhatap olalım.

Evet Ahirete iman nedir? Çok geniş bir konu kısaca yazmaya çalıştık. Zira Kuranda tevhitten sonra en çok geçen konu ahirettir. Başka yazılarda bu konuyu inşallah farklı boyutlarıyla işleyeceğiz vesselam.

“Ahirete İman Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri